Organizasyon Şeması
Hizmetlerimiz
Site Yönetimi
Hukuki Yönetim
Bütçe Yönetimi (Mali-İdari)
Güvenlik Yönetimi
Temizlik Yönetimi
Teknik Yönetim
Bahçe Bakım (Peysaj) Yönetimi
Diğer Hizmetlerimiz
Havuz Bakım Yönetimi
Kiralama Yönetimi
Konut Yönetimi
Sigorta Yönetimi
Sosyal Tesis Yönetimi
Enerji Yönetimi
Mevzuat
634 Sayılı Yeni K.M.K.
4857 Sayılı İş Kanunu
5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu
Kimlik Bildirme Kanunu
Konut Kapıcıları Tüzüğü
Tebligat Kanunu
Yangın Yönetmeliği
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Zorunlu Deprem Sigortası K.H.K.
Sosyal Aktivitelerimiz
 

APARTMAN GÖREVLİSİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir lojmanda apartman görevlisiyim. Görev yaptığım apartman 3 bloktan oluşuyor. Lojman Site Üst Yönetim Genel Kurulunda apartmanların hizmetlerinin birleştirilmesi kararı alınmış. Ayrılan apartman görevlisinin yerine yenisi alınmayacakmış. Benden görev yaptığım apartman dışında, 3 bloklu bir apartmanda daha hizmet vermem isteniyor. Sözleşmede çalışma süresinin ne olduğu belirtilmemiş. Bu durumda sözleşmeyi imzalamak istemiyorum. Sözleşmede çalışma süresinin belirtilmesi zorunlu değil midir? Sözleşmeyi ne şekilde imzalamalıyım? Bu karara itiraz hakkım var mı? Varsa ne şekilde kullanabilirim? Nereye başvurmalıyım?


Mevcut iş şartlarınızda çalışanın oluru olmadan esaslı değişiklik yapılamaz. Aksi halde çalışanında yasal haklarını kullanması mümkündür. Elinizde belge ve sözleşmelerle birlikte yeni bir evrak imzalamadan önce bir avukata danışmanız yararlı olacaktır.

 

Bir apartman yöneticisiyim. Apartmanımızda kapıcı dairesinin bitişiğinde depo olduğu için kapıcının ailesi etik olarak gelen gidenden rahatsız oluyor. Kapıcı yer değiştirmek istiyor uygun olan başka bir yere, onun boşattığı yere de oturacağı yerdeki depo malzemeleri koyacağız. Kanunen mümkün mü?


Kanunen kapıcıya konut verilmesi hususunda yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak mevcut iş sözleşmesi gereği ve kat malikleri kurulu kararı alarak değişiklik yapılabilir.

 

Apartmanda 11 yıllık kapıcılık yaptım kendi isteğimle çıkacağım tazminat alabilir miyim?

 

İşçi tarafından yapılacak fesihler haklı bir nedene dayanmakta ise, işçi 4857 İş Kanunun göndermesiyle 1475 sayılı Eski İş Kanunun 14. maddesinde yer alan kıdem tazminatını talep etme hakkını kazanır. Ayrıca şartların oluşması halinde, emeklilik, askerlik, kadın işçinin evlenmesi halinde yapılacak fesihler neticesinde işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.


Yukarıda belirtilen hususlar dışında işçi tarafından yapılacak bildirimli fesihlerde, İş Kanunun belirtilen ihbar önellerine uygun olarak fesih işlemi gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde ihbar öneline ilişkin ücret işveren tarafında talep edilebilecektir.


Oturduğum bina doğal gaza geçtiğinden dolayı kapıcıya hizmet verdirmiyorum her türlü işimi kendim hallediyorum fakat bina giderlerini ödüyorum. Kapıcı aidatını vermiyorum kanunen vermek zorunda mıyım?


Binanızda kapıcı çalıştırılması yönünde karar varsa bu hizmetten yararlanmamanız bu işin giderlerine katılmamanızı haklı kılmaz.

KMK 20.madde gereği
'' Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında

Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Apartman kapıcısına kış ayı süresi boyunca süt veya yoğurt verilmesinin hukuki dayanağı varmıdır. Varsa izahı nasıldır. Yoksa bu uygulamanın dayanağı nedir.


Bu konuda yasal bir metin bulunmamaktadır. Bu husus işyeri uygulaması olarak tarafların kendi iradelerine bırakılmıştır.

 

Yeni yönetimi aldık. Kapıcımız 5 yıldır çalışıyor(kalorifer yakıyor)SSK sını ödüyoruz. Ev kirası almıyoruz. İşten çıkarırsak ne kadar tazminat öderiz.


İşe giriş tarihi, sözleşme ile belirlenen ücret ve ek ödemelerini de dikkate alarak ihbar ve kıdem tazminatını ve varsa diğer alacaklarını hesaplamanız gerekmektedir. Bir muhasebe bürosundan yardım alabilirsiniz.

 

 

 

 

Beş bloktan oluşan sitemizde her bloğun kapıcısı mevcut. Bunlardan birisi eşinin sağlık sorunları nedeniyle işine devam ederken tazminatını alıp tedavi için kullanabilir mi? diğer kapıcılarımızda hak ettikleri tazminatları onlarda isterlerse işleri devam ederken ödeye bilir miyiz?


Uygulamada bu tarz kısmi ödemeler yapılsa dahi esasen yanlış yol izlenmektedir. Zira ileride kapıcınızın tazminatsız olarak haklı nedenlerle iş akdini feshetmeniz durumunda ödediğiniz bu rakamları geri almak için sizin uğraşmanız gerekebilecektir.

 

Apartman kapıcımız 01.01.2009 tarihinde işe girdi bir yıllık tazminatı nasıl hesaplanır


Kapıcınıza ödenen ücrete ve çalışma şekline göre ( tam ya da yarım zamanlı )tazminat hesabı yapılmalıdır.

 

1 yıldır kamu lojmanında oturuyorum. Apartman görevlisiyle 12 yıl önce kapıcı dairesi, elektrik ve su bedeli karşılığında kapıcılık hizmeti alma (karar defterine yazarak) anlaşması yapmışlar. 6 yıl önce kapıcı vefat etmiş yerine eşi kapıcılık hizmeti yapmaya devam ediyor. (dul maaşı alarak). Kapıcı şimdi, bana maaş bağlayın yoksa ayrılacağım. Sizi mahkemeye verip sizden tazminatını alırım diyor. Size sorum: mahkemeye verirse sonuç ne olur, kazanırsa tazminatı devlet mi, mevcut oturanlar mı yoksa 12 yıl boyunca hizmet ettiği kişilerin (bazıları emekli oldu) tamamı hizmet aldığı süre göz önüne alınarak mı ödenir.


Kamu lojmanlarında Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. Bina görevlisi çalıştırılması ile ilgili olarak kurum kararlarını ve kurum lojman yönetmeliğini incelemeniz yararlı olacaktır.

 

28 dairemiz var. 2 de kapıcımız oturuyor, biz bundan kira alabilir miyiz, yani kira almak istiyoruz. Ne yapmam gerekir? Kazan dairesinde ne gibi talimatlar yani ne gibi yazılar bulunması gerekir? Yangın malzemeleri bulundurmak gerekir mi. Ben daha yeni yönetime seçildim, ne yapmam gerekeni bilmiyorum.


Kapıcınıza konut vermek zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak kapıcı dairesinde ikamet etmesine olanak tanımış iseniz bu durumda da kendisinden kira bedeli talep etme hakkınız bulunmamaktadır. Aksi halde ileride yaşanacak ihtilaflarda kapıcınızdan almış olduğunuz kira bedeli açılacak dava ile sizden geri istenecektir.
Yargıtay kararları da kapıcıdan kira alınmasına olanak tanımamaktadır.

 

Tüm apartmanlarda kapıcı istihdam etmek zorunlu mu? Daire sayısı ile ilgisi var mı? Eğer kapıcı istihdam etmek zorunlu ise, hangi kanuna göre?


Kapıcı çalıştırılması yönünde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kat malikleri kurulu oy çokluğu ile bu yönde karar alma hakkına sahip olup alınan karar tüm malik ve sakinleri bağlayacaktır.

 

Apartmana Güvenlik görevlisi almak istiyorlar ben istemiyorum ne yapmam gerekiyor, çoğunluk bunun için yeterlimi, maddi imkânı olmayanlar ne yapabilir apartman 9 daire


Kat malikleri kurulu oy çokluğu ile bu yönde karar alma hakkına sahip olup alınan karar tüm malik ve sakinleri bağlayacaktır.

 

43 daireli bir apartmanın yöneticisiyim kapıcının elektrik, su ve doğalgaz paraları bina tarafından mı ödeniyor ödeniyorsa ne kadarı bina tarafından ödeniyor


Yasal olarak böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kapıcınız ile yapacağınız iş sözleşmesi kapsamında bu ödemelerin bir kısmını ya da tamamını kat malikleri üstlenebilir.

 

Apt. görevlimiz 1999 yılında tüm tazminat haklarını alarak emekli olmuş sonrasında destek primi ödeyerek bize hizmete devam etti yeni aldığımız karar gereği de Nisan 2010 itibariyle yerine başka görevli alacağız ve kendisine şimdiden ihbar tazminatına gerek kalmaması için tebliğ ettim ancak kendisine ödenecek tazminat hangi kanuna göre ödenmeli ve kimlerin ( kat maliki/kiracı) ne oranda ödemesi gerekir 


İş Kanunu hükümlerine göre tazminat ödemelisiniz, kapıcının işvereni kat malikleri olduğundan borcun yasal muhatabı ev sahipleridir. KMK 20.madde gereği kat malikleri aralarında başka türlü anlaşma yapmamış ise her kat maliki eşit oranda ödeme yapmalıdır.

 

 

 

80 daireli bir sitede oturmaktayım. Yeni yönetim kapıcı olarak çalışan kişiyi işten çıkartmak istiyor. Bunun için genel kurul kararı yeter mi yoksa sitede oturanların belli oranının kabul etmesi şart mı? Yani genel kurul genellikle 10–15 kişi toplanıyor diğerleri pek gelmiyor. Yani bu 10–15 kişinin kararı yeter mi yoksa en az 41 kişinin imzası mı gerekir. Ayrıca ben işten çıkartılmasına karşıyım. Tazminat konusunda bu yönde bir karar çıkarsa ben katılmak zorunda mıyım yoksa sadece o işten çıkartılması yönünde oy kullananların vermesi mi gerekiyor...


Kapıcının işvereni kat malikleri kuruludur. Kat malikleri kurulu kapıcının işten çıkarılmasına karar vermek durumundadır. Ancak bu konuda yönetici yetkili kılınmış ise bu yetkiye dayanarak yönetici kapıcının iş akdini sonlandırabilir, bu karar da tüm malik ve sakinleri bağlar. Kat malikleri kurulu toplantıya katılanların oy çokluğu ile bu yönde karar alma hakkına sahiptir.

 

10 daireli bir apartmanda daire sahibiyim. Resmi olarak bir site yönetimimiz yok, sözlü olarak daire sahiplerinin kararıyla merdiven temizliği için bir bayan tutuldu. İlk zamanlar parayı herkes düzenli ödedi, şimdi iki kiracı merdivenciye bizim kapımızın önünü silme artık biz kendimiz sileceğiz demişler ve şimdi merdivenci benim kapımın önünü silmiyor, o iki kiracının da kullandığı alan olduğu için, 5 daire sahibi merdivenciyi istiyor, diğer daire sahiplerinin görüşlerini bilmiyoruz ama onların kiracıları şimdi aidatı ödemiyor, haklarımız nelerdir, neler yapmalıyız.


Binada görevli bulundurma, görevli çalıştırma gibi kararlar kat malikleri kurulu kararı ile alınır. Çalışanın işvereni de kat malikleri kuruludur. Kat malikleri kurulunun bu yönde aldığı karar ise tüm malik ve sakinleri bağlayacaktır.
Bu yönde bir kararınız yoksa yaptırım gücünüzde olmayacaktır.

 

Apartmanımızda sigortalı kapıcı çalıştırmak istiyoruz. Her ay düzenli olarak sigorta primlerinin yatırılmasının dışında ayrıca da kapıcıya asgari ücretin altında olmayacak şekilde maaş da vermemiz gerekir mi? yoksa sadece primlerini yatırıp cüzi bir ücret versek yasal olur mu?

 

''Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin ulus ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 - Bu Tüzükte geçen

Kapıcı: Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kapıcıları,

İşveren: Konutun maliki veya ortakları,

Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişi,

İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümü

anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları

Madde 3 - Konut yöneticisi, kişisel kusurundan doğanlar dışındaki mali sorumluluklar işverene ait olmak üzere, İş Kanunu ve bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.

Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşuluyla ilgili kanunlar ve varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kapıcıyla hizmet sözleşmesi yapmak ve hizmet sözleşmesini feshetmek,

b) Kaloriferli konutlarda, kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak,

c) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmeden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek ve sigorta primlerin zamanında yatırmak,

d) Kapıcıya işin gerektirdiği her türlü araç-gereç, koruyucu malzeme ve iş elbisesi vermek,

e) Konut tesisatının özellikleri ve kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi kapıcıya vermek, düzenli bakımının teknik özelliklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,

g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konutun girişine asmak,

h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak,


Kapıcının görev ve sorumlukları

Madde 4 - Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

c) Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

d) Binanın dış merdivenini, yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak, temiz tutmak,

e) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,

f) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

g) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçeyi sulamak,

h) Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları

Hizmet sözleşmesi

Madde 5 - Kapıcı ile yapılan hizmet sözleşmesinde:

İşverenin adı ve adresi,

Kapıcının kimliği,

İşyerinin adresi,

Kapıcının işe başlama tarihi,

Kapıcının yapacağı işler,

Ücret ödeme şekli ve zamanı,

İş süresi ve ara dinlenmesi,

Varsa özel hükümler,

Düzenleme tarihi ve tarafların imzası,

hususlarının bulunması gerekir.

Yazılı hizmet sözleşmesi yapılmaması halinde, kapıcıya işvereni ve yöneticinin kimliğini gösteren, çalışma koşullarını ve görevlerini belirten imzalı bir belge verilir.

İş süresi ve ara dinlenmesi

Madde 6 - Kapıcıların iş süresi haftada en çok 45 saattir. İş süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.

Ara dinlenmesi, işin niteliğine göre en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi yarım saatten az olamaz.

Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz.

Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak değiştirilebilir.

Ücret ödemesi

Madde 7 - Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenirken ücret hesap pusulası verilir. Ücret en geç ayda bir ödenir.

Hafta tatili

Madde 8 - Kapıcı, İş Kanunu hükümlerine göre hafta tatilini kullanır.


 

Genel tatil ve ücreti

Madde 9 – 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan genel tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu'nun 42 ncı maddesine uygun olarak ödenir.

Yıllık ücretli izin

Madde 10 - Kapıcıya, İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Geçici kapıcı

Madde 11 - Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.

Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kapıcı Konutu

Kapıcı konutu ve tahliyesi

Madde 12 - Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır.

Kapıcı konutu için kira istenemez.

Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda hizmet veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.

Yürürlük

Madde 13 – 1475 sayılı İş Kanunu'nun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.''

Yukarıdaki yönetmelik bilginize sunulmuş olup, iş sözleşme şartlarınız gereği ( tam zamanlı ya da kısmi süreli ) asgari ücret baz alınarak maaş ödemesi yapmanız yasal yükümlülüğünüzdür.

 

30 daireli bir sitede oturmaktayım. Kapıcımız bizim siteden başka 3 yerde daha çalışmaktadır. Kapıcımızın sigortası yapılmış olup düzenli olarak tüm primleri asgari ücret üzerinden ödenmektedir. Kapıcımızın farklı yerlerde çalışma hakkı varmıdır. Var ise biz site olarak ne yapmalıyız.


Her bir ana taşınmaz ayrı bir işveren sayılacak ve her bina apartman görevlisini çalıştırma esasları dâhilinde ( çalışma saatleri üzerinden hesaplanacak ) SGK işlemlerini ikmal edecektir. Binaların ortaklaşa giriş ya da işlem yapması, pirim ödemesi söz konusu değildir. Apartman görevlisinin hizmet verdiği her bina ayrı işyeridir.
Bu nedenle kendi binanızda kişiyi çalıştırdığınız saatler üzerinden part time SGK girişi yaparak ve bu süre üzerinden hesaplanacak pirim ini ödeyerek çalıştırmalısınız.

 

6 yıldır 90 dairenin kaloriferini yakıp cevre temizlik yapıyorum site yöneticisi değişti bana çöp almamı söylüyor üstelik karar almadan böyle yetkisi var mı?


İş sözleşmenizde belirlenen görev tanımlamanız esas olmak üzere sizden istenen yeni görevleri değerlendirmelisiniz.


Görevli kapıcımız emekli oldu. Kaldığı evden şu kış şartlarından dolayı kapı dışarı edemiyoruz. Yaza kadar çalışıp yazın bir ev bulmasını istedik. Apartmanda yine işlerimizi yapmaya devam ediyor. SGK dan emekli oldu ayrıca kat malikleri de belli miktarda yardım ediyorlar. Bir cezai durum olur mu yoksa kapı dışarı edip yeni bir görevli mi almalıyız.


Binanızda kişiden hizmet almaya devam ettiğiniz sürece yasal anlamda kişi işçi kat malikleri ise işveren sayılmaktadır. Bu nedenle çalışması yönünde karar alınmış ise SGK girişi yapmalı ve yasal işlemleri tamamlamalısınız. Aksi halde binanıza idari para cezası uygulanabilecektir. Kapıcının emekli olması sizi bu yükümlülükten kurtarmaz.

 

 

30 daireli bir sitede oturmaktayım. Kapıcımız bizim siteden başka 3 yerde daha çalışmaktadır. Kapıcımızın sigortası yapılmış olup düzenli olarak tüm primleri asgari ücret üzerinden ödenmektedir. Kapıcımızın farklı yerlerde çalışma hakkı varmıdır. Var ise biz site olarak ne yapmalıyız.


Kapıcıların SGK işlemleri yapılarak birden fazla binada hizmet vermesinde hukuki bir engel bulunmamaktadır.

 

Sigortalı kapıcı çalıştırmak istiyoruz ama kapıcı dairemiz de bir kiracı var. Çalıştırmak istediğimiz kapıcı başka bir yerde oturuyor. Kapıcıya kapıcı dairesi vermek zorunda mıyız? Kiracıyı çıkartmamız mı gerekiyor


Kapıcıya ikamet edeceği bir yer verilmesi yasal olarak zorunlu değildir.

 

Merkezi sistem doğalgazdan bireysel kombiye geçtik. Kapıcı dairesinin kombi masrafını kim karşılamalı?


Kapıcı dairesi ortak alandır ve ortak alanlara yapılacak giderler kat maliklerince yönetim planı hükümleri gereği karşılanmalıdır. Kapıcınızı kapıcı dairesinde ikamet ettirmek durumunda iseniz kombisini almalısınız. Ancak ısınma giderlerini karşılamakla yasal olarak mükellef bulunmamaktasınız.

 

Eski yönetim çalışan personelin SSK borçlarının bir kısmını ödememiş yaklaşık 404,bin civarında bu borcu şimdiki yönetim kabullenmiyor bu durumda SSK alacaklarını kat mülkiyeti sahiplerine icra yoluyla tahsil edeceklerini söylüyorlar ayrıca çalışan personelin o,dönemde primlerin ödendiği gözüküyormuş. Kat sahipleri bu durumda ne yapabilir herkes aidatlarını ödüyor SSK alacağını kat sahiplerinden mi yoksa şimdiki yönetimden mi tahsil etmesi gerekiyor.


Çalışanın işvereni kat malikleridir ve dolayısıyla borcun muhatabı kat malikleri olacaktır. Ancak olayda yöneticinin şahsi kusur ve sorumluluğu bulunmakta ise yasal şartları dâhilinde yöneticiye rücu hakkınız bulunmaktadır.

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/3032,K. 2000/3545,T. 30.3.2000
• ALACAK DAVASI ( Kapıcı Alacağından Tüm Kat Maliklerinin Müşterek Sorumlu Tutulmaları )
• YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kapıcının Kat Malikleri Kurulu Kararları Doğrultusunda Sigortasız Olarak İstihdam Edilmesi
• KAPICINI SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILMASI ( SSK Tarafından Bildirilen Gecikme Zammı ve İdari Para Cezasından Tüm Kat Maliklerinin Müşterek Sorumlu Tutulması )
• KAT MALİKLERİNİN MÜŞTEREK SORUMLULUĞU ( Kapıcının Sigortasız Çalıştırılması Durumunda SSK Tarafından Bildirilen Gecikme Zammı ve İdari Para Cezasından Sorumlulukları ) 634/m.35/9
ÖZET: Kapıcı, kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda sigortasız olarak istihdam edildiği takdirde bundan dolayı SSK tarafından bildirilen gecikme zammı ve idari para cezasından tüm kat maliklerinin müşterek sorumlu tutulmaları gerekir.

Apartmana ait defter ve belgeleri tebligata rağmen SSK’NA süresinde ibraz etmeyen ve kapıcı ile kaloriferci sözleşmesini süresinde SSK’NA bildirmeyen yönetici bu eyleminden sorumludur ve kat maliklerinin katkı paylan oranında yöneticiye rücu hakları doğar.

DAVA: Dava dilekçesinde 362.000.000 TL. Alacağını faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak
Dava dilekçesinde, 1.2.1994 tarihinden itibaren kapıcı olarak. Çalışan Durmuş için SSK'na işe giriş. Bildirgesi ile prim bordrolarının verilmemiş olması ve apartmana ait defter ve belgelerin tebligata rağmen SSK'na ibraz edilmemesi nedeni ile ödenmek zorunda kalınan para cezası ve gecikme zammından davacıların payına düşen 362.000.000 TL.'nin davalı yöneticilerden müteselsilen tahsiline karar verilmesi istenmiştir.

Davacıların bağımsız bölüm malikleri oldukları ana taşınmazın kapıcı dairesinin depo olarak bir şirkete kiraya verilmesine, kapıcı işlerinin dışarıdan birine yaptırılmasına 3.5.1993 günlü kat malikleri kurulu toplantısında karar verilmiştir. Bu kararın altında davacılardan Galip'in de imzası bulunmaktadır. 5.5.1994 günlü olağan kat malikleri kurulu toplantısında, kapıcının aylığının 2.000.000 TL'ye çıkarılması kararlaştırılmış, 1994–1995,1995–1996,1996–1997 dönemi için de 634 Sayılı Yasa gereği bağımsız bölüm maliklerine tebliği gereken işletme projesinde kapıcı ücreti olarak sırasıyla yıllık toplam 36.000.000 TL, 58.000.000 TL, 67.500.000 TL. Ücret öngörülmüştür. Bu miktarlar asgari ücretin çok altında olduğu gibi, işletme projelerinde kapıcı için sigorta primi olarak herhangi bir tahsisat da ayrılmamıştır. 15.4.1997 günlü kat malikleri kurulu toplantısında ise kaloriferlerin yandığı dönemde part-time kapıcı çalıştırılması, çalıştığı dönemde mevsimlik işçi statüsünde sigorta ettirilmesi ve bu yönde yöneticiye yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

Tüm bu olgulardan, kapıcının sigortasız ve SSK'na beyan edilmeden çalıştırıldığının tüm kat maliklerince bilindiğini, yöneticinin kat malikleri kurulu kararı doğrultusunda kapıcıyı, sigortasız olarak istihdam ettiğini ve bunun sonucu olarak tüm kat maliklerinin gerek gecikme zammından gerek idari para cezasından müşterek sorumlu tutulmaları gerektiğini kabul etmek gerekir.


Ancak

Davada apartmana ait defter ve belgelerin vaki tebligata rağmen SSK'na 15 gün içinde ibraz edilmemiş olması nedeni ile verilen, para cezasından da davalıların sorumlu olacağı ileri sürüldüğüne ve Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinin g bendinde ana taşınmazı ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınmasını yöneticinin görevleri arasında sayıldığına göre, yöneticiye tebligat yapılmış buna rağmen belgeleri ibraz etmemiş ise bu eyleminden, aynı şekilde, 10.10.1997, tarihli kapıcı ve kaloriferci sözleşmesini yönetici süresinde SSK'ya bildirmemiş ve bu nedenle ceza verilmişse bu eyleminden sorumlu tutulacağının ve dolayısıyla davacıların katkı payları oranında rücu hakları doğacağının, Düşünülmemiş olması doğru görülmemiştir

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.3.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karar bilginize sunulmuştur.

 

8 katlı 16 daireli bir apartmanda yönetici olarak 1 aydır çalışıyorum zemin katta bulunan kapıcı dairesinde oturan fakat kapıcı olmayan bir arkadaş ikamet etmekte kirada ödemiyor ileride bu binada kapıcılık yaptım diyerek iş mahkemesine dava açarsa kazanacağı tazminatı kat maliklerinden mi yoksa yöneticiden mi talep eder


Binada bu kişiden hiç bir şekilde hizmet almamakta iseniz kiracı olarak kendisine ödeme yapması ya da çıkması yönünde ihtar yollamalı ve tahliyesi için dava açmalısınız.
Ancak binada kendisinden çöp, servis, temizlik gibi hizmet almakta iseniz kapıcı sayılacak ve talep edeceği yasal hakların muhatabı ise kat malikleri olacaktır. Zira kapıcının işvereni kat malikleridir.

 

Kapıcının bayram tatili varmıdır varsa kaç gündür


Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işin niteliği gereği bazı işyerlerinde işçiler çalışmaktadır. Özellikle ara vermeksizin devam etmesi gereken işlerde bayram günlerinde çalışmak işyerinin faaliyetinin devam etmesi açısından gereklidir. Bayram deyince genellikle dini bayramlar anlaşılmaktadır. Dini bayramların dışında yer alan ulusal bayram ve genel tatil günleri de vardır. Genel tatil günleri ise 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 3,5 gün Ramazan Bayramı, 4,5 gün Kurban Bayramı ve 1 Ocak olmak üzere toplam 12 gündür.
İş Kanunu işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmalarını çalışma koşulu ve ücret yönünden belirli kurallara bağlamıştır. Bu bağlamda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı alınır.
İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü
olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenir. Tatil yapmayarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ilave ücret daha ödenir.

 

21 daireli site tarzı bir sitede yöneticilik yapmaktayım yönetici olarak ateşçilik belgesi olmadan kendi sitemizde doğalgaz kazanı yakılabilir mi? yasal yönden herhangi bir yaptırım söz konusu mu?


Ateşçilik belgesi alınması yasal gereklilik olup belgesi olmayan bir kapıcının çalıştırılması halinde idari ceza uygulanabileceği gibi doğacak bir sorunda hukuki ve cezai sorumluluk açısından yönetici muhatap alınacaktır.

 

01.12.2008 tarihinde kaloriferci olarak işbaşı yaptığım sitede halen çalışmaktayım, 10 güne kadarda 1 yılımı dolduracağım. Benim öğrenmek istediğim konu şu, bir kaloriferci yaz dönemi, nde hafta sonu izinlerini kullanabiliyor ancak kış döneminde (Ekim 15 / Mayıs 15) kalorifer yandığı için hafta sonu izini kullanamıyor, bu 28 hafta sonu + bayram tatili izinlerini kullanamama gibi bir durum ortaya koyuyor, benim bu 1 yıllık dönem içerisinde 28 pazar, 4 kurban (2008 yılı içinde olan), 3 ramazan, 4 kurban bayramı tatili olmak üzere toplam 39 günlük resmi tatil günü çalışmam var. Bu durumda benim site yönetiminden maddi bir alacağım var mı ve varsa ne kadardır, 2. bir sorum ise, kalorifercinin yıllık tazminat miktarı nedir,


Alacağınız tazminat almakta olduğunuz giydirilmiş son ücret üzerinden hesaplanacaktır.
Resmi tatil ve bayramlarda çalışmanız durumunda bu günlere ilişkin ücretlerinizi zamlı almanız gerekmektedir. Yönetimden bu rakamları talep etmeniz verilmemesi halinde ise yasal yollara başvuru hakkınız bulunmaktadır.
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işin niteliği gereği bazı işyerlerinde işçiler çalışmaktadır. Özellikle ara vermeksizin devam etmesi gereken işlerde bayram günlerinde çalışmak işyerinin
faaliyetinin devam etmesi açısından gereklidir. Bayram deyince genellikle dini bayramlar anlaşılmaktadır. Dini bayramların dışında yer alan ulusal bayram ve genel tatil günleri de vardır. Genel tatil günleri ise 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 3,5 gün Ramazan Bayramı, 4,5 gün Kurban Bayramı ve 1 Ocak olmak üzere toplam 12 gündür.
İş Kanunu işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmalarını çalışma koşulu ve ücret yönünden belirli kurallara bağlamıştır. Bu bağlamda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı alınır.
İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü
olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenir. Tatil yapmayarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ilave ücret daha ödenir.

Bir apartmanın yöneticisiyim. Aynı zamanda da o binada kirada oturuyorum. Benden önceki yöneticiler devlet memuru olan bir kapıcı almışlar ve 10 yıldır o kişi apartmanda kapıcılık yapıyor. Benim yöneticilik zamanımda da bu devam ediyor hala. Devlet memuru olduğu için sigorta yapmamız yasakmış. Eğer ileride bir dava olayı olsa ve kapıcı sigortam yok diye dava açsa benim yönetici olarak sorumluluğum ne olur? Apartmanda malik değilim kiracıyım. Kapıcı tazminatından ben de sorumlu olur muyum?


Devlet memurlarının fiilen çalışmakta iken 2.bir sosyal güvenlik kurumuna tabii olarak çalışmaları hukuken mümkün değildir. Bu anlamda binanızda kanuna karşı hile yöntemi ile kapıcı çalıştırılmaktadır.
Kat malikleri kurulu bu oluru vermiş ise sorumluluk ta kendilerine aittir. Kapıcının işvereni kat malikleri kurulu olup kıdem tazminatından sorumlu olanda ev sahipleridir.

 

 Apartman görevlisinin sigorta işlemleri artık internetten mi yapılacak, prosedür nasıl işliyor? Bilgi verirseniz sevinirim. 

 

SGK tarafından en son düzenleme ile işlemlerin internet üzerinden e-bildirge şifresi alınarak yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bağlı olunan SGK müdürlüğüne başvuru formu ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
 

On yıl önce kıdem tazminatını ödeyerek kapıcımızı sigortadan çıkarmıştık. Ozamandan beri sigortasız olarak çalışıyor. Elektrik su ve doğalgaz parasını biz ödüyoruz. Ayrıca maaş da veriyoruz. Çıkmak için on beş bin lira istiyor. Bu parayı vereceğiz fakat bir daha şikâyetçi olup tekrar para istememesi için parayı verirken ne yapmalıyız. Notere gidip hiçbir alacağım kalmamıştır diye imza almalı mıyız?


Kapıcınızdan ne garantisi alırsanız alın Bölge Çalışma Müdürlüğüne yapabileceği şikâyetin önüne geçmeniz hukuken mümkün değildir. Karşılıklı güvene dayanmaktan başka çareniz bulunmamaktadır.


Yeni bitmiş 35 dairelik bir binada yöneticiyim ve acilen bir kapıcı almamız lazım. Kapıcının 24 saat apartmanda kalacağını apartmanın genel temizliğini yapacağını, bazı tesisat işlerini üstleneceğini, apartman bahçe bakımını ve apartman güvenliğini yürüteceğini öngörüyoruz. Bunun karşılığında kendisine kira vermeden oturacağı bir daire ve ücret vermeyi düşünüyoruz. Buna göre kapıcıyı tutmamızın yasal prosedürleri nedir neler yapmalıyız (SSK, sözleşme)


Kapıcının işvereni kat malikleri kuruludur, bu nedenle kat malikleri kurulu olarak çoğunlukla kapıcı çalıştırılması yönünde karar almanız gerekecektir. Kapıcınızı tam zamanlı çalıştıracağınız için buna ilişkin sözleşme hazırlamalı ve asgari ücretin altında olmamak üzere ücret belirlemelisiniz. Kapıcı konutunda ikamet edecek kapıcıdan zaten kira bedeli alamayacağınız için bu hususu ücrete mahsup etmemelisiniz.
Kapıcı çalıştırmaya başlattığınız günden itibaren ise SGK girişini yaptırmak yasal mükellefiyetinizdir.

 

Biz 10 daireli bir apartmanız.1999 yılının sonunda iki milyar lira kıdem tazminatını da vererek kapıcımızı işten çıkarttık. O tarihten buyana yine bizde sigortasız olarak çalışıyor. Bizden başka 3 apartmana daha bakıyor. Bu arada sorun çıkmaması için kira sözleşmesi yaptık. Fakat elektrik, su ve ısınma giderlerini biz ödüyoruz. Ayrıca maaş da ödüyoruz. Şimdi iyi çalışmadığı ve işleri aksattığı için çıkartmak istiyoruz. Bizi şikâyet edeceğini söyleyerek on beş bin lira istiyor. Elimizde imzaladığı kira sözleşmesi var. Dört yerde birden çalışıyor. Bu durumda ne yapabiliriz. Dava açarsak durumumuz ne olur. Çıkması için noterden ihtarname çekip elektrik, su ve doğalgazını kesebilir miyiz? Bu işten en az zararla nasıl kurtulabiliriz.


Mahkeme ve Yargıtay kararları gereği binanızda kapıcılık hizmeti aldığınız kişi artık kira sözleşmesi yapsanız daki kiracı değil yasaların önünde kapıcıdır. Kira sözleşmesi kanuna karşı hiledir ve kişinin çalışan sayılması gerçeğini değiştirmez. Kat malikleri ise işverendir.
İş kanunu ve ilgili yasal mevzuat gereği işveren sigortasız işçi çalıştırmanın idari ve hukuki sorumluluğu altındadır. Kapıcınızın yapacağı şikâyet ile binanıza çalıştığı süre ile bağlantılı olarak idari para cezası kesilecek ve ayrıca iş davası sonucu kıdem ve diğer yasal haklarını ödemek durumunda kalacaksınız.
Bir kapıcının birden fazla binada SSK lı olarak çalışması hukuken mümkün olup binanızın bu işten hukuki olarak kurtulması söz konusu olmayacaktır.

 

Apartmanımızdaki kapıcı tazminatını alıp emekli olduktan sonrada kapıcılığa devam ediyor.(maaş ve dairede ikamet karşılığı ) Emekli kapıcı için hangi işlem yapılır? Herhangi bir yere bildirimde bulunmak gerekir mi? SSK pirimi yatırmak gerekir mi?


Görevliniz hakkında yine SSK girişi yaptırarak çalıştırmalısınız. Aksi halde görevlinin şikâyeti üzerine idari para cezası ödemek durumunda kalabilirsiniz.

 

 

 

20 dairelik binamızda geçen yılki yöneticimiz hiç tanımadığımız bir kişiyi kapıcı olarak alır şartlar günlük çöp alınacak haftada bir temizlik bunun karşılığında evde bedelsiz oturacak yakıt elektrik su parası ödemeyecek görevli normalde başka yerde çalışıyor yönetici bu şartlarda kendi aralarında bir mukavele yapmışlar bu yılki yönetici ve birkaç kişi bu görevliyi görevini iyi yapmıyor diye 1 ay müsaade vermiş ayrılmasını istemiş bu olaylar toplantılarda alınmış kararlar değildir iki yöneticinin de kafasına göre aldığı kararlardır bu arada görevli sgk ya gider ve( eşinin hanımının) bu binada 8 aydır çalıştığını ve sigortasının yapılmadığını ihbar eder sigortadan gelen memurlar ceza yazar şu anda15000 lira ceza geldi daire başına 750 lira bu cezayı ben ödemek zorunda mıyım yoksa bu cezaya itiraz edebilir miyim?


Kat malikleri kurulu kararı ve bilgisi olmaksızın SSK işlemleri olmadan kapıcı alınması halinde bu işte şahsi kusur ve sorumluluğu olan yöneticinize rücu olanağınız bulunmaktadır. Ancak kat maliki olarak öncelikle borcun muhatabı siz olacaksınız.

 

40 haneli sitede yöneticiyim. Kapıcı dairesinde oturan kapıcı kalorifercimiz var. Sitemiz merkezi sistem kömürle ısıtılmaktadır. Kapıcı kalorifercimiz tahsis edilen dairede oturmakta olup asgari ücret+sigortası ödenmekte. Kapıcılık hizmetleri yapmamakta sadece merdiven temizliği yapmaktadır ve kalorifer yakmaktadır. Sorum şu olacak.
Biz kapıcı kaloriferciye hafta tatilinde ve bayram günlerinde kalorifer yaktığı için ayrıca para ödeyecek miyiz?


Binanızda çalışan kişi yasal olarak işçi sizde işveren sayıldığınıza göre, yasal izinli olunan günlerde çalıştırılan işçiye ücreti zamlı olarak ödenecektir.

 

Projesinde kapıcı dairesi olan 18 daireli bir apartmanda genel kurul kararı ile başka bir işte çalışan kişiyi, dairelerin çöplerini toplaması ve ortak alanları temizlemesi karşılığında kapıcı dairesinde ikamet ettirebilir miyiz? İleride hukuki bir sorunla karşılaşmamak için nasıl bir yol izlemeliyiz?


Binanızda kapıcılık hizmeti alacağınız kişi ile mutlaka iş sözleşmesi akdetmeniz ve SSK işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Kapıcı dairesinde hizmet karşılığı ikamet etmek kişinin kapıcı olması gerçeğini değiştirmez ve kanunen işveren olarak yasal yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz.
Aksi halde kat malikleri kurulu olarak cezai ve idari yükümlülük altına girerek yüksek miktarda para cezası ödemeniz durumu doğacaktır.

 

Yöneticiliğini yeni devraldığım apt.ın kazan dairesinde (iki oda ve kazan dairesi) apartmanın haftada bir temizliği karşılığında bir kişi kalmaktaydı. Yakıt ücreti olarak da bir miktar para ödemekte. Ayrıca kendisi sigortalı olarak bir kurumda da çalışmakta. Yıllar içersinde ailesini de yanına aldı (oldukça kalabalık bir aile) Kaldıkları yer yaşamak için sağlıklı bir ortam değil. Kanuni olarak sakıncalarının olduğunu düşünüyorum. Kanuni yollardan kazan dairesinin boşaltılması ile ilgili neler yapabilirim?


Bu kişi bina hizmetlerinde çalıştığı için kanunen sigortalı kat malikleri ise kanunen işveren durumundadır. Kişinin sigortalı olarak çalışması binanızda kapıcı olmasına engel teşkil etmeyecektir. Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği üzere kapıcı dairesinde bina hizmetlerini görmenin bedeli olarak kira vermeksizin ikamet etmek kişinin kapıcı sayılmasına engel olmadığı gibi kira ilişkisi olarak da nitelendirilmemektedir.
Uzlaşarak ve yasal haklarını vererek tahliyeyi sağlamanız mümkün değilse, tazminatını ve yasal haklarını Banka hesabına repo etmek kaydı ile iş akdini feshetmeli ve kapıcı dairesini tahliye etmesini ihtar etmelisiniz. Rızası ile tahliye etmez ise Kaymakamlığa başvurmanız gerekecektir.

KMK ek madde 2
''Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri on beş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan mahallî mülki amirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz. İlgililerin kanun ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.''

 

Eşimin sigortasını yatırmıyorlar diye eşim SSK ya dilekçe verdi. Bunu bina yönetimi duyunca eşimin temizlik ve çöp almasını bırakmasını ve kapıcı dairesini boşaltmasını söylediler ve şimdiye kadar kullandığınız elektrik parasını senden almasını biliriz, seni mahkemeye veririz ve şimdide elektriği kesmek için karar aldılar keserlerse ne yapmalıyım ya da onlar çıkartmadan ben çıkarsam SSK hakkımı arayamam mı elektrik parasını alabilirler mi?


Görevini bırakmaksızın hizmetlerinize devam etmelisiniz. İşten çıkarma beyanını yönetim size yazılı olarak bildirmelidir. Aksi halde işi bırakmış ya da istifa etmiş sayılır ve yasal haklarınızdan mahrum kalırsınız. Bir avukattan yardım almanız işinizi kolaylaştıracaktır.

 

 

 

 

2004 yılında bina yeni olduğu için bina sakinlerinin yarısı oturuyordu çevre düzenlemesi yapılmamıştı onun için şimdilik eşin binanın temizliği ve çöplerini alır sende yardımcı olursun bina tam oturunca eşinin sigortası ve ağaçların sulaması ve bakımı için parada veririz dendi ve dediklerini yapmadıkları gibi işinize gelirse yapın ya da çıkın biz bu işleri yapacak kişi buluruz şikâyet ederseniz siz kaybedersiniz dendi karar defterinde benim imzam var ama temizlik ve çöpler için kira, elektik vermezsiniz diye imzalattılar çıkartmak istiyorlar ne yapmam lazım yasal hakkım var mı hemen çıkarta bilirler mi?


Bir binada kapıcılık hizmeti vermeye başladığınız günden itibaren yasal olarak SGK lı sayılmaktasınız. Kat malikleri ise yine yasal olarak işvereniniz sayılmakta ve SGK işlemlerinizi yaptırmakla yasal yükümlü bulunmaktadırlar.
Kapıcı dairesinden kira karşılığı oturarak binada hizmet vermek yasal olarak SGK lı sayılmanıza engel teşkil etmeyecektir. Zira kapıcı konutunda ikamet ederek binada hizmet verme durumunda kapıcı konutundan kat maliklerinin de rızası ile yararlanma hakkınız bulunmaktadır.
Bağlı olduğunuz İl Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikâyette bulunma ve dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bir avukattan yardım almanız işlemlerinizi daha sağlıklı kılacaktır.


 

Sitemizde 4–5 yıldan beri çalışmakta olan Kapıcımız kendi isteği ile ayrılıyor. Yerine yeni bir kapıcı almak istiyoruz. Ancak 2 ev sahibi karşı çıkmakta, kapıcı dairesini kiraya verelim. Görevli dışarıdan gelip gerekli günlük işleri yapsın diyorlar. Yeni kapıcı alımına Yönetim Kurulu (3 kişi) onay veriyorsa, karşı çıkanların herhangi bir itiraz hakkı var mıdır? Kapıcı alınsa bile itiraz edip çıkarılmasına sebep olabilirler mi?


Kapıcıyı işe alıp almama kat malikleri kurulunun oy çokluğu ile alacağı karara bağlı olup oy çokluğu ile alınan bu karara katılmayan kişide uymak zorundadır. Kat malikleri kurulu karar alarak bu konularda yöneticiyi yetkilendirmiş ise işlemleri yönetici kat malikleri kurulu adına takip edebilecektir.

 

4 ay önce aldığımız ev ile ilgili aylık standart 30 TL aidat ödemekteyiz. Biz evi almadan önce geçmiş senelerde oluşan kapıcı SSK borçları ile ilgili sıkıntıyı gidermek için bu ay 100 TL fazladan aidat toplanılmak istenilmiştir. Ancak bu borç bizden önce oluştuğu için bizim bu aidatı ödeme yükümlülüğümüz varmıdır?


Ana gayrimenkulde çalıştırılan kişilerin işvereni Kat Malikleri Kurulu olup bu kişilerin sigorta, tazminat gibi yükümlülükleri de kat maliklerine aittir.
Bu nedenle kapıcı tazminatını ödeme yükümlülüğü kat malikine aittir. Yargıtay uygulamaları da bu yöndedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 3.10.2001 Tarih, Esas 2001/18–642, Karar 2001/662 sayılı kararına göre,
''Kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. İş Kanununun ilgili maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de, son işveren tüm süreden sorumludur, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebilir. ''

''Sorumluluk borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye ait olduğundan kapıcının kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceli malik dönemine ait olması borcun doğduğu tarihte kat maliki olan kişiyi bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa ödediği kıdem tazminatının kendisinden önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 26.3.2001 Tarih, Esas 2001/1871 Karar 2001/72741 sayılı kararı da bu yöndedir.

17 daireli bir apartmanda oturan yaşlı karı/koca bir aileyiz. Apartmanımıza şu ana kadar kat irtifakı (mütahit’in ve yönetimin hatasından dolayı) alınmamış durumdadır. Apartman genelinde yaşça bizden genç sakinler ikamet etmektedir. Sizden öğrenmek istediğim başlıca konu '' kapıcı tutma zorunluluğu varmıdır? Malum gençlerin oturduğu apartmanda biz yaşlılar için çöp dökmek, ekmek, gazete vs. alma hayli bir sıkıntı oluşturmaktadır. Gençlerde kendileri için bir sıkıntı olmadığı için kapıcı almakta ısrarlı gözükmüyorlar. Ayrıca mütahit’e kapıcı dairesi yapmamış. Sizden öğrenmek istediğim Kapıcı alınması için yasal bir zorunluluk var mıdır? Yoksa bana bu konuda bir yol gösterir misiniz? Kapıcı dairesi olarak bahçeye bir eklenti yapılabilir mi? Yapılabilir ise, nasıl bir yol tutulur. Ayrıca dairemizin aşağı yukarı tapusu da alınmamış durumda. Kat irtifakı sağlanmamış. Neler yapabiliriz.

5711 sayılı yasa ile yapıları tamamlanmış kat irtifaklı ana taşınmazların belli bir süre içinde kat mülkiyetine geçilmesini zorunlu kılmıştır. KMK md. 14'e eklenen fıkraya göre ''yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı ana taşınmazların, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde kat irtifakı hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına rağmen kat mülkiyetinin kurulması için Tapu İdaresine verilmesi gereken 12. maddede yazılı belgelerden eksik olanları tamamlamaktan veya imzalanması gereken belgeleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait bağımsız bölüm için ana taşınmaz belediye sınırları ise belediyece, belediye sınırları dışında ise mülki amir tarafından bin TL idari para cezası verilir.''
KMK md. 14'de ''Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12. maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ve plan, (b) bendindeki yönetim planı ile (c) bendindeki listeyi tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim planı istenmez.''
Kapıcı tutulması ile ilgili sorunuza gelince, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kapıcı tutulmasını zorunlu kılan bir madde bulunmamaktadır. Konut kapıcısını işe alma yetkisi kat maliklerine aittir. Bu konuda yöneticiye açık yetki verilmişse veya Yönetim Planında kapıcının atanması yetkisi yöneticiye tanınmış ise, kapıcıyı işe alma yetkisi bunların tümüne veya kapıcı atamak üzere yetki verdikleri içlerinden birine aittir.

 

36 Bağımsız bölümü bulunan bir blok da hizmetli kendi kaldığı hizmetli dairesini beğenmezse yönetim kendi başına aynı blok da herhangi bir bağımsız bölümü kiralayıp hizmetliye tahsis edebilir mi? Kirasını kat maliklerinin aidatlarından ödeye bilir mi? Hizmetli için yukarıda bahsettiğim konularda kat malikleri karar alırsa yeterli nisap nedir?


Kapıcıya ikamet konutu verilmesi yasal zorunluluk değildir. Ancak kat malikleri kurulu toplantıya katılan kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı bir kararla kapıcıya konut kiralanması ya da kira yardımı yapılması hususunda karar alabilir. Bu karara katılmayan kat maliki iptali için Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.
Ancak yöneticinin kat malikleri kurulunca yetkilendirilmedikçe bu yönde bir tasarrufta bulunarak kat maliklerini borçlandırması hukuki değildir.

 

Apartmanımızda yaklaşık 4,5 yıl apartman görevlisi olarak çalışan kişi, 31 Mayıs 2009 tarihinde bir kamu kuruluşunda müteahhit bir firmada daha iyi koşullarda iş bulduğundan istifa etmiştir. 4,5 yıl boyunca tüm yasal işlemleri yapılmıştır. (SSK Bildirimi, Maaş ödemeleri vb.) Apartmanımız bu tür yasal yükümlülüklere karşı son derece duyarlı bir apartmandır. Apartman sakinleri, apartman görevlisi arkadaşımızdan çok memnun olduğu için apartmanın kapıcı dairesinde kira vermeden oturmaya devam etmesine, ayrıca elektrik, su ve doğalgaz ödemelerini de apartman sakinlerinin karşılaması yönünde alınmış karar bulunmaktadır.

Ancak, apartman hizmetlerinin de aksamadan devam etmesi hususunda kendisi ile mutabık kalınmıştır. Son derece yetenekli, dürüst, çalışkan bir arkadaşımız olduğundan bu konuda kendisi de akşamları apartmanın temizlik ve çöp toplanması işlerini kendisinin veya eşinin yardımı marifetiyle aksamadan devam ettirebileceğini belirtmiştir. Bu işler karşılığı kendisine bir ücret de takdir edilmiştir. Gider pusulası vermek suretiyle bu hizmeti kendisinden alıyoruz. Söz konusu part-time bir hizmet vermektedir.

Bu şekilde hizmet almamızın ileride herhangi bir yasal sıkıntı meydana getirip getirmeyeceği hususunda bilgilendirebilirseniz sevinirim.


Bu şekilde binanızda kapıcılık hizmeti almaya devam etmiş olmaktasınız. Yargıtay kararları ile de uygulamada çok net bir şekilde kabul edildiği üzere kapıcılık hizmeti yapan kişinin kapıcı dairesinde kira ödemeksizin oturması ya da part time süreli çalışması onu işçi kat maliklerini de işveren olarak kabul gerçeğinden kurtarmaz.
Yapmanız gereken eşini kapıcı göstererek kendisi ile sözleşme yapmanız ve SSK işlemlerini de bu şekilde tamamlamanızdır.
Zira ileride şikâyet edilmesi halinde binanız idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır.

 

Yönetim planında, yönetim kurulu bekçi gibi çalışan almakla yetkilidir. Diyor bu geçerli mi site maliklerinin yetki vermesi mi gerekirdi toplantıda bizler yetki vermedik kimsenin haberi yok. Mahkemeye gidebilir miyiz bu durumda.


KMK 35.madde
''Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi

b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması

c) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi

d) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması

e) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması

f) Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü

g) Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması

h) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması

i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması

k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.''
Gereği yönetim planı düzenlemeleri kat malik ve sakinlerini bağlayacağından yönetici bu hususta yetki kullanma hakkına sahiptir.


 

Kapıcıların SSK prim bildirgelerini internet ortamında verme zorunluluğu varmıdır


Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni yapılanması sonucunda bütün işverenlerin e-bildirge kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Geçmiş dönemde bu zorunluluk personel sayısı ile sınırlandırılmıştı. Artık Bu Sınırlandırma Ortadan kalkmış olup kapıcılar içinde geçerlidir.

 

Sitede oturuyorum yönetici deneme süreli bekçi almak istiyor (6) ay, bu durumda deneme süresi en fazla ne kadardır, bu sürede sigorta yapılması zorunlumudur. Sigorta yapmadığı takdirde şikâyette bulunsak cezadan kimler sorumludur yönetim kurulumu, kat malikler ide sorumlu olur mu? Bekçi alımı toplantıda karar alınmamış, yönetim tek başına bekçi alımına yetkilimidir.


Binada çalışan kişilerin işvereni kat malikleri kuruludur. Kat malikleri kurulu tarafından yetki verilmeyen yönetici tek başına karar vererek kapıcı, bekçi vs. bina çalışanı işe alamaz.
İş sözleşmesi düzenlenmeli ve 2 aylık deneme süresi öngörülmeli, binada çalışmaya başladığı andan itibaren SSK girişi yapılmalıdır. Aksi halde tüm bina SSK idari para cezalarından sorumlu olacaktır.

 

 Binamızda çalışan kapıcımız yıllık izin kullanmak istemediğini, bunun yerine bunun ücretinin kendisi için çok daha iyi olacağını söylemekte. Acaba kendi rızasıyla bu izninden feragat edebilir mi? Kanuni olarak böyle bir engel var mı? Yoksa kapıcımıza iznini kullandırmak durumunda mıyız?


İş Kanunu gereği Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Kapıcılar içinde esas olan budur. Ancak uygulamada izne çıkmayan kapıcılar ücret bedellerini talep etmek ve konu yönetim ile kapıcının arasındaki uzlaşma ile çözülmektedir.

 

Geçen yıl ben yönetici iken 24 ay sözleşmeli bir kapıcı aldık. Kapıcımız sözleşme gereği yapmak zorunda olduğu işleri layıkı ile yapıyor ama benden sonra yönetici olan bayan kapıcıyı kölesi gibi kullanmak istiyor ve istediğim her şeyi yapmıyorsun, seni defalarca sözlü olarak ikaz ettim gibi bir gerekçe ile henüz sözleşmesi 10 aylık iken noterden çektiği bir yazı ile 15 gün içinde kapıcı dairesini terk et demiş. Genel kurulda bu konuda alınmış bir karar yok. Yönetici olan bu zavallı kadın ne kadar haklı, kapıcı ne yapabilir.


Kapıcının işvereni kat malikleri kuruludur. Kat malikleri kurulunca yetkilendirilmeyen yönetici tek başına kapıcının iş akdine son veremez. Konuyu kat malikleri kurulu olarak düzenleyeceğiniz bir toplantıda değerlendirmelisiniz.
Kapıcı da bu hususa dayanarak konutunu ve işini terk etmeden verilecek kararı beklemelidir.

 

15 daireli bir apartmanın yöneticisiyim bizim kapıcımız bir hafta önce vefat etti ve eşi emekliliği için müracaatını yaptı aynı zamanda toplam tazminatı da içerideki şimdiye kadar biriken fondan kendisine ödenecek fakat eşi işi bırakmak istemiyor bizler acaba bu bayanı hukuki aşamadan nasıl çalıştıra biliriz fakat apartman sakinleri de çok fazla para ödemek istemiyorlar aylık olarak kira karşılığı çalışmasında eşi öldüğü içim problem olur mu?


Binada kapıcılık hizmeti alacağınız kişi ile iş sözleşmesi düzenlemeniz ve SSK girişini yapmanız gerekmektedir. Aksi halde ileride idari para cezası ödemeniz gerekebilecektir.

 

14 daireli Apartmanımızın temizlik ve çöp toplama işini dışarıdan bir kişiye (kapıcımız yok) (sözleşmesiz) yaptırıyoruz. Ancak bu kişi şimdi daha fazla ücret talep ediyor yani zam istiyor. Yönetici olarak veya yön. Kurulu olarak hizmetlinin ücretini tek başımıza herhangi bir karar almadan artırabilme gibi bir yetkimiz var mı?


Kat malikleri kurulu sizi bu konuda yetkilendirmiş ise ücret arttırma hakkınız bulunacaktır.
Ayrıca SSK girişi olmadan eleman çalıştırmanız nedeni ile ileride çalışanın şikâyeti üzerine idari para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

 

 

15 daire ve 4 dükkân olmak üzere toplam 19 bağımsız bölümden oluşan bir apartmanın yöneticisiyim. Bir önceki yönetim döneminde kapıcımız tazminatı ödenmek suretiyle emekliye ayrıldı, ancak hemen akabinde hiçbir kat malikinin onayı alınmadan (karar defterinde yok, konuyla ilgili herhangi bir tebligatta görülmedi) yönetici kendi inisiyatifiyle sigortasız bir şahısla anlaşmış ve yaklaşık 11 ay boyunca bu şahsa tutanak karşılığı para ödeyerek çalıştırmış, ben yönetici olarak seçildiğim tarihte karar defterine temizlik ve benzeri hizmetlerin satın alınması konusunda yetkili olduğuma dair bir karar eklettim ve yöneticilik tarihim itibariyle yasal fatura karşılığı temizlik şirketlerinden hizmet satın almaktayım. Ayrıca denetçiyle birlikte önceki dönemde yapılan işin yanlışlığıyla ilgili bir zabıt hazırladık ve imza altına aldık. Hal böyleyken bilgilendirilmeyen ve onayları alınmayan kat maliklerinin 11 ay süresince çalıştırılan sigortasız görevlinin şikâyetçi olması halinde herhangi bir yasal sorumluluğu var mıdır?


Kapıcının işvereni kat malikleridir. Binanızda hizmet veren kişinin dava açması halinde muhatap kat malikleri olacaktır. Ancak kat maliklerinin yöneticiye rücu imkânı bulunmaktadır.

 

 

Kapıcımız 10 yıllık yıllık izni ne kadar, kullanmasa ne kadar izin parası verilecek, hangi kanunu uygulamak lazım


İş kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere ''yıllık ücretli izin hakkı''tanınmıştır.
Yıllık ücretli izin hakkını kazanabilmek için, o işyerinde, deneme süresi'de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Hizmet süresi:
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 14 gün.
5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara yılda 20 gün.
15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 26 gün, yıllık ücretli izin verilir.
18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek ''yıllık ücretli izin''20 günden az olamaz.
Bu süreler sözleşme ile arttırılabilir.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
İş Kanunu’na tabi olanlar, sözleşmelerine ''yıllık ücretli izin haklarından vazgeçtiklerine'' dair bir hüküm koyamazlar.

Yıllık ücretli izine ilişkin ücret ne zaman ödenir?
Kapıcının izne başlamasından önce peşin veya avans olarak ödenir.

 

27 sakini bulunan bir yazlık sitede oturmaktayım. Site kapıcısının olma zorunluluğu varmı dır? Eğer böyle bir zorunluluk yoksa kapıcı alınıp alınmamasına yönetici tek başına karar verebilir mi? Eğer yönetim kurulu kararı gerekiyorsa oy çokluğumu, oy birliğimi gerekir.


Kapıcı çalıştırılması yasal zorunluluk değildir, kat malikleri toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile bu yönde bir karar alma hakkına sahiptir. Yönetici yetki verilmedikçe tek başına bu yönde bir karar alamaz.

 

Sitemizde çalışmakta olan kapıcımızın işine son vermek istiyoruz, sırasıyla yapmamız gerekenler işlemler nelerdir?
Diğer sorum Ne gibi masraf ve ödemelerimiz olabilir? Nasıl hesaplanır?

Ancak İş kanunu 25.madde
''Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.''
Kapsamında iş akdini feshetmeniz mümkün olabilir.

Kat malikleri kurulu kişinin işvereni olduğundan bu kurul sizi işten çıkarma hususunda yetkilendirmiş ise bu yönde karar ve yetki hakkınız olacaktır.

İşten çıkarma gerekçeniz kapsamında ve çalışılan süre ile bağlı olarak ihbar ve kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını ödemeniz gerekecektir. Ödemeler hususunda bir muhasebe bürosundan yardım almanız yararlı olacaktır.

 

98 de emekli oldum emekli olduktan sonra işe devam ettim bugünkü toplantıda çıkışımı verdim bu zamana kadar olan yıpranma paramı site yönetimi vermek istemiyor nasıl alabilirim


İş mahkemesinde dava açmalısınız, bir avukattan yardım almanız yararlı olacaktır.

 

14 daire 2 dükkândan oluşan bir apartmanda oturmaktayız 20 yıldır sigortasız olarak kapıcılar geldi geçti şimdi tekrar bir kapıcı almak istiyoruz ama sigortaya şikâyet korkusu olmasından dolayı nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz noterden yazı getirmesini söylesek ya da başka bir yolu varmı nasıl hareket etmeliyiz


Binanızda hizmet almaya başladığınız andan itibaren kişi yasalar önünde çalışan ve kat malikleri de işveren sıfatına haiz olacaktır. Bunu ortadan kaldıracak herhangi bir yöntem hukuk kuralı bulunmamaktadır.
SSK sız çalıştırılan kapıcı yasal süreler içerisinde alacakları için dava açma ve Çalışma Bakanlığına şikâyette bulunma hakkını her zaman kullanabilecektir.


 
Ben 01.10.2003 tarihinde 10 katlı apartmana kapıcı olarak işe başladım. Kazanlarını yaktım temizliklerini yaptım apartmanın bahçesine baktım. Benim SSK mı yatırmadılar taki 25.03.2004 tarihine kadar işe girişimde yönetici benden boş kâğıda imza yaptırdı daha sonra kat maliklerinin yardımı ile yazısız imzalı kâğıdı aldım. SSK yatmıyor diye kat maliklerine şikâyette bulundum. Yönetici benle 01.01.2004 tarihinden itibaren sözleşme yaptı. SSK başlangıcım 25 MART 2004 ten itibaren yatıyor. İkinci iş sözleşmem yeni yönetici seçiminden sonra 25.02.2007 tarihinde, Üçüncü yönetici seçiminden sonra sözleşmem 02.03.2008 tarihinde halen devam eden üçüncü yönetici ile 02.03.2009 tarihli olup. Aynı apartmanda görevime devam ediyorum.

Apartman ferdi kombi sistemine geçtiler. Olağan üstü toplantı yaptılar fakat işe başladığımda bu yana benden yakıt bedelinde bulunmadılar olağan toplantıda benim yani kapıcı dairesinin yakıtını benim yani kapıcının ödemesi ve elektriği ve su belli bir süre ben ödedim. Yaklaşık üç dört senedir kat malikleri yani yönetici tarafından ödendi. Olağan toplantıda elektrik ve su giderimi de kat malikleri kapıcıya yani bana yüklediler.

1-) yukarıdaki metinde kapıcının elektrik su yakıt bedeli kapıcının rızası olmadan aldıkları karar karşılığında ne yapabilirim. Tek taraflı sözleşmeyi fesih edip tazminat hakkımı isteye bilir miyim?
2-) işe başladığımdan bu yana tatil kullandığımda izin belgesi imzaladım imzalamadığım günler hakkında mesai talep edebilir miyim?
3-) 5 ay 25 gün ödenmeyen SSK mı ödettire bilir miyim?
4-) (01.01.2003) - (26/062009) tarihleri arasında çalışmakta olduğum apartmandan veya yöneticiden sözleşmemi tek taraf olarak fesih edersem alacağım tazminat mesai olarak miktar ortalama ne kadar olur?
5-) hukuki yönlerden hakkımı alabilir miyim?

Tüm bu hususlar ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığına şikâyette bulunmalısınız. İş akdinizi kendi rızanız ile sonlandırmanız halinde ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarınız olmayacaktır.

 

Kasım 2008 de yönetimi aldım. Karar defterime eski yönetim ile ilgili hiçbir borç alacağın sorumluluğun almayacağıma dair kararım var. Bu birincisi. Diğer konu ise kapıcının davranışları ve görev ihmalinden dolayı birçok kez uyardığım halde gereğini yapmadı. Apartman altında sığınak odasında benden önceki yönetim zamanında yapılan bir tadilat nedeni ile oranın temizlenmesini istedim kendisinden. Görevli kardeşimizde içerisinde sakinlere ait bir kaç eşya olduğun söyledi bende kendilerinden rica et sana yardımcı olsunlar yok olmazlar ise bana söyle beraber konuşalım burayı temizle dedim. Bu ısrar bir kaç kez devam etti en son noter kanalı ile 1 haftaya kadar temizlemesini aksi takdire kıdem ve ihbarsız çıkışının verileceğini ihtarname gönderdim. O arkadaş yapmadı bende iş kanun ilgili maddesine göre çıkışını verdim. Ve şu anda beni iş mahkemesine vermiş. Bu konuda ne yapabilirim


Kapıcının işvereni kat malikleri kuruludur, kat malikleri kurulu yöneticiyi kapıcının işe alınması işten çıkarılması gibi konularda yetkilendirmemişse bu yönde inisiyatif kullanamazsınız. Mahkeme gerekli inceleme neticesinde karar tesis edecektir.

 

Ben 1998 de işe girdim apartman görevlisi olarak ne kadar senelik izin kullanabilirim


İş Kanunu 25.madde
''İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara on dört günden,

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,

Az olamaz.''Gereği izin hakkınızı kullanabilirsiniz.


 

2 yıldır bir apartmanda kiracıyım. Geçen hafta yapılan apartman toplantısında ilk konu kapıcının SSK ödeme gününün dolduğu, emeklilik başvurusu yapılıp kıdem tazminatının ödenmesine ve bundan sonra kapıcı dairesinde oturmaya ve aynı hizmeti sigorta ücreti ödemeden yapmasına kendi rızası da olmak üzere karar verildi. Daha sonra da apartman da oturanların sağlık durumları ve yaşları nedeniyle 3 kişilik yönetime beni başkan seçtiler. Sorum kapıcı bu şekilde çalıştırılır mı? İleri de bir ceza doğması halinde yönetici ceza alır mı? Kapıcı tazminatına kiracı katılmak zorunda mıdır?


Kapıcının SSK işlemleri yapılmaksızın çalıştırılması halinde Çalışma Bakanlığına yapılacak bir şikâyet halinde binanız idari para cezası ödemek durumunda kalacaktır. Kat malikleri kurulu bu yönde karar almış ise ileride doğabilecek cezai müeyyidelerden yönetici olarak sizi sorumlu tutamayacakladır.

Kapıcı kıdem tazminatı ev sahibinin sorumluluğundadır. Zira kapıcının işvereni yasal olarak ev sahipleridir.

 

2004 yılından buyana 38 dairelik bir binada oturma karşılığı binaya eşimle birlikte bakmaktayım haftanın 6 günü çöplerini alıyoruz haftada 1 gün binanın genel temizliğini yapıyoruz ben kendim bir temizlik şirketinde çalışmaktayım eşime yardım ediyorum. Hafta sonları ayrıca binanın çimlerin biçtirip ve ağaçlarını sulamamı söylüyorlar yapmazsam çık işine geliyorsa deniyorlar hiç para almıyoruz kira ve elektrik parası karşılığı su parasını ve doğalgazımı ben karşılıyorum ne yapmam gerekiyor söyleye bilir misiniz?


Çalışma bakanlığına şikâyette bulunmanız ya da iş mahkemesinde dava açarak eksik ödenen haklarınızın karşılanmasını talep edebilirsiniz.
Yargıtay uygulamalarına göre kapıcı konutunda iş karşılığı oturmak söz konusu olmayıp yasal haklarınızın tamamı ödenmelidir.

T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2236,K. 2005/7172,T. 3.3.2005
• İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİ ( Kapıcı Konutları İçin Kira İstenemeyeceği - Davacının Sözleşme Süresince Ödenmeyen Ücret Alacağı Hüküm Altına Alınması Gereği )
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Davalı İşverence Haklı Nedenle Feshedildiği İddia ve İspat Olunmadığından Davacının Hak Kazandığı )
• KAPICI KONUTLARI ( 1475 Sayılı İş Kanunu'nun Ek 1. Maddenin 3. Fıkrasında Kapıcı Konutları İçin Kira İstenemeyeceğinin Öngörülmesi )
• KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Davalı İşverence Haklı Nedenle Feshedildiği İddia ve İspat Olunmadığından Davacının Hak Kazandığı )1475/m.14,Ek.1/3
ÖZET: 1475 sayılı İş Kanunu 'nun ek 1. maddenin 3. fıkrasında kapıcı konutları için kira istenemeyeceği öngörülmüştür. Davacının sözleşme süresince ödenmeyen ücret alacağı hüküm altına alınmalıdır. Ayrıca iş sözleşmesinin davalı işverence haklı nedenle feshedildiği, yıllık ücretli izinlerinin kullandırıldığı iddia ve ispat olunmadığından davacı ihbar ve kıdem tazminatı ile izin alacağına da hak kazanmıştır.

DAVA: Davacı ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve yılık izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı görev yönünden reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı davalı apartman işyerinde 1.10.1998–28.9.2003 tarihleri arasında kapıcı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik haklarının hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.

Davalı, davacı ile aralarında hizmet akdi ilişkisi kurulmadığını, kira ilişkisi bulunduğunu, davacının oturduğu sürece konutun kira bedelini ödemediğini ve hakkında icra takibi yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece davacının konut ihtiyacını karşılamak için kapıcı dairesinde oturduğu, davacının apartman hizmetlerini anlaşmalı olarak karşıladığı, söz konusu apartmanın kombili olması nedeniyle sürekli işçi çalıştırılmasını gerektiren bir işyeri olmadığı, kapıcı hizmetlerinin kombili bir apartmanda günün belli saatlerinde tam gün mesai gerektirmeyecek şekilde yapıldığı, davacının tüm emek ve mesaisini davalı yönetime ait apartmana hasretmediği,

1475 sayılı İş Kanunu 5.maddesinde bu tür çalışmaların istisna kapsamında kaldığı, davaya bakma görevinin Asliyle Hukuk Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki bilgilere göre davacının davalı apartman işyerinde kapıcı hizmetlerini yaptığı anlaşılmaktadır. Mahkemece kombili olan dava konusu apartmanda davacının bu hizmetleri günün belli saatlerinde yaptığı ve emek ve mesaisinin tamamını bu işyerine hasretmediği için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 5.maddesine sözü edilen istisna kapsamına girdiği belirtilmiş ise de, davacının emek ve mesaisini aynı zamanda başka bir işyerine de hasrettiği konusunda dosyada her hangi bir kanıt yoktur. Bu nedenle davacının Kanunda belirtilen istisna kapsamında değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır.
Öte yandan, davacıya kapıcılık hizmetlerinin oturduğu kapıcı dairesinin kirası karşılığı yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Hizmet sözleşmesinin devam ettiği dönemde yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu'nun ek 1. maddesinin 3. fıkrasında kapıcı konutları için kira istenemeyeceği öngörülmüştür. Bu nedenle, davacının sözleşme süresince ödenmeyen ücret alacağı hüküm altına alınmalıdır. Ayrıca iş sözleşmesinin davalı işverence haklı nedenle feshedildiği, yıllık ücretli izinlerinin kullandırıldığı iddia ve ispat olunmadığından davacı ihbar ve kıdem tazminatı ile izin alacağına da hak kazanmıştır. Alınan bilirkişi raporu değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre davacının ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacağının hüküm altına alınması gerekirken görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 3.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki karar da örnek olarak bilginize sunulmuştur.

 

Apartman Yönetimi kapıcı tazminatı adı altında usulsüz para topladı. İlk önce bu parayı toplarken sadaka dendi sonra da kapıcıyı sigortasız çalıştırdık eğer bu tazminatı ödemezsek kapıcı bizi şikâyet eder ve daha fazla para öderiz diye tehdit etti. Biz ödemeyince de bu paraya bir de faiz işletti. Biz de bu parayı ödememek için itiraz etmek istiyoruz. Yönetici diyor ki ortak karar alındı ödemek zorundasınız diyor. Ama biz ödemek istemiyoruz çünkü bizden habersiz adamı sigortasız çalıştırmışlar.
1- Apartman Yönetimine nasıl dava açabilirim?
2- Kapıcı normalde tazminatını SGK’ dan almak durumunda değil mi?


Kapıcının işvereni kat malikleri kuruludur ve yasak haklarını tazminat, ücret vs. işveren ödemek zorundadır.
Binanızda çalıştırılan görevli kat malikleri kurulu kararı ile SSK sız çalıştırılmış ise tüm malikler kat malikleri kurulu kararına karşı yönetici tarafından SSK sız çalıştırılmış ise yönetici SSK cezalarından sorumlu olacaktır. Buna göre yönetici hakkında dava hakkınızı değerlendirmelisiniz.

 

Bir sitenin yöneticisiyim Kapıcımız bu yıl Emekli oluyor.
1- Emekli olurken kapıcıya ihbar verilir mi yoksa sadece kıdem mi verilir.
2- Biz kıdemi hesapladık kapıcı bir yazı ile bize geldi. Oturduğu kapıcı dairesi Elektriği Suyu ve de Isınmayı da kıdeme koymamızı istiyor doğrusu nedir.

 

T.C.YARGITAY9. HUKUK DAİRESİ
E. 1996/3107,K. 1996/14356,T. 25.6.1996
• İŞÇİYE SAĞLANAN PARASAL DEĞERLER ( Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması-Kira Yakacak Su Gibi Yardımlar )
• KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR ( İşçiye Sağlanan Parasal Menfaatler-Kira Parası Yakıt Gibi-Kapıcının Kıdem Tazminatı Hesabı )
• KAPICININ KIDEM TAZMİNATI HESABI ( Konutta Parasız Kalması Yakıt Su Gibi Parasal Değerlerin Dikkate Alınması )
1475/m.14
ÖZET: Konutunda kanun gereği bir kira ödemeksizin oturan, aydınlatma, yakıt ve su parası gibi para ile ölçülebilen menfaatlerden de yararlanan kapıcının kıdem tazminatının hesabında bu menfaatlerin de dikkate alınması gerekir.

DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, fazla çalışma parası ile hafta ve genel tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. 1475 Sayılı iş Kanunu 14/11. maddesinde ihbar ve kıdem tazminatına esas alınarak ücretin hesabına 26. maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de göz önünde tutulması gerekir.

Davacı işyerinde kapıcı ve kaloriferci olarak çalışmış olup, kapıcı konutundan yasa gereği bir kira ödemeksizin yararlandığı gibi aydınlatma, yakıt ve su parası ödememek suretiyle de para ile ölçülebilen menfaatlerden de yararlanmaktadır. Böyle olunca kıdem tazminatı hesabında belirlenecek günlük ücrete bu menfaatlerin de yansıtılması suretiyle kıdem tazminatının tespit edilerek hüküm altına alınması gerekir. Hatalı değerlendirme ile bu hususun dikkate alınmaksızın düzenlenen bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

3. Davacının çalışma süresine göre ihbar önelinin sekiz hafta olduğu tartışmasızdır. Böyle olunca, dört hafta üzerinden ihbar tazminatının hesaplanması hatalıdır. Öte yandan, yukarıda ikinci bentte söz konusu edilen menfaatlerin de ihbar tazminatı hesabında nazara alınması gerekir. Yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.6.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kararın tam metni yukarıda verilmiş olup kapıcı ile aranızda akdedilen sözlü veya yazılı iş sözleşmesi de dikkate alınarak hesaplama yapılacak ve bu ayni haklarda dikkate alınacaktır.
Kapıcınız çalıştığı süre esas alınarak yasal şartları da mevcutsa ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.


Apartman Görevlisinin, İşyerlerine servis yapması hakkındaki esas nedir.

Kapıcı ile yapılan sözleşme şartları kapsamında konuyu değerlendirmeniz gerekecektir.
 

 

 

 56 daire 2 bloktan oluşan bir sitenin yöneticisiyim, Apartman görevlimizin önce sözlü olarak daha önceden haber vermeksizin istifa etmesi, çalışmasını yönetimin rızası olmadığı halde hemen bırakması, sonra bize istifasını yazılı olarak bildirmesi ancak imzadan imtina etmesi ve diğer kat maliklerine de bu duyuruyu imzasız olarak bildirmesi ve akabinde uygunsuz hareketlerde ve davranışlarda bulunması nedeniyle biz yönetim kurulu olarak bu kişiyi işten çıkarmak istiyoruz. Kişiyi ertesi gün gerekli şeyleri teslim etmesi için çağırdığımda teslim etmedi, görevime devam edeceğim dedi ve herkesin şahit olduğu halde istifasını inkâr edeceğini söyledi.
1) Bu kişi istifa etmiş sayılır mı?
'2) Biz yönetim kurulu olarak işten çıkarmak istiyoruz böyle bir yetkimiz var mı?
3)Yönetim Kurulu başkanı olarak ben işten çıkartabilir miyim?


İstifanın yazılı olması ispat açısından önemlidir.
Ancak İş kanunu 25.madde
''Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.''
Kapsamında iş akdini feshetmeniz mümkün olabilir.

Kat malikleri kurulu kişinin işvereni olduğundan bu kurul sizi işten çıkarma hususunda yetkilendirmiş ise bu yönde karar ve yetki hakkınız olacaktır.


 

 

 

25 Daireli apt. yöneticisiyim kalorifercim emekli olduğunda kıdem tazminatına ek olarak oturduğu kaloriferci dairesi(40 m2).çevredeki kiraların bedeli de 1475 sayılı yasa md.14 ve Yargıtay 9,HD. 25.06.1996 tarih ve E.1996/3107,K.1996/14356 sayılı kararı ile ekleneceği bildiriliyor. Bunun doğruluk derecesi nedir. Kalorifercimiz sadece kış sezonunda sigortalı çalışmaktadır. Yaz sezonunda çıkış yapmaktadır. Çevrede kaloriferli daireler 110 m2 ler 400 TL dır bunun % kaçı emsal gösterilecektir.  


T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
E. 1996/3107,K. 1996/14356,T. 25.6.1996
• İŞÇİYE SAĞLANAN PARASAL DEĞERLER ( Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması-Kira Yakacak Su Gibi Yardımlar )
• KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR ( İşçiye Sağlanan Parasal Menfaatler-Kira Parası Yakıt Gibi-Kapıcının Kıdem Tazminatı Hesabı )
• KAPICININ KIDEM TAZMİNATI HESABI ( Konutta Parasız Kalması Yakıt Su Gibi Parasal Değerlerin Dikkate Alınması )
1475/m.14
ÖZET: Konutunda kanun gereği bir kira ödemeksizin oturan, aydınlatma, yakıt ve su parası gibi para ile ölçülebilen menfaatlerden de yararlanan kapıcının kıdem tazminatının hesabında bu menfaatlerin de dikkate alınması gerekir.

DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, fazla çalışma parası ile hafta ve genel tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. 1475 Sayılı iş Kanunu 14/11. maddesinde ihbar ve kıdem tazminatına esas alınarak ücretin hesabına 26. maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de göz önünde tutulması gerekir.

Davacı işyerinde kapıcı ve kaloriferci olarak çalışmış olup, kapıcı konutundan yasa gereği bir kira ödemeksizin yararlandığı gibi aydınlatma, yakıt ve su parası ödememek suretiyle de para ile ölçülebilen menfaatlerden de yararlanmaktadır. Böyle olunca kıdem tazminatı hesabında belirlenecek günlük ücrete bu menfaatlerin de yansıtılması suretiyle kıdem tazminatının tespit edilerek hüküm altına alınması gerekir. Hatalı değerlendirme ile bu hususun dikkate alınmaksızın düzenlenen bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

3. Davacının çalışma süresine göre ihbar önelinin sekiz hafta olduğu tartışmasızdır. Böyle olunca, dört hafta üzerinden ihbar tazminatının hesaplanması hatalıdır. Öte yandan, yukarıda ikinci bentte söz konusu edilen menfaatlerin de ihbar tazminatı hesabında nazara alınması gerekir. Yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.6.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kararın tam metni yukarıda verilmiş olup kapıcı ile aranızda akdedilen sözlü veya yazılı iş sözleşmesi de dikkate alınarak hesaplama yapılacak ve bu ayni haklarda dikkate alınacaktır.


 

 

KAPICI DAİRESİ BİNANIN ÜST KATLARINDA YA DA ÇATI KATINDA DÜZENLENEBİLİRMİ


Bina mimari projenizde kapıcı dairesi için belirlenen esas geçerli olup projenin bu şekilde düzenlenmesi söz konusu olabilir.


 

 

15 daireli tek bloktan oluşan bir apartmanda oturuyorum.3 yıldır apartmanımızda kira vermeden, asgari ücretten maaşını, sigortasını, elektriğini, suyunu ödediğimiz bir kapıcımız var. Kapıcımız Aralık ayında emekliliği dolacak ve emekli olacak. Emekli olduktan sonra kıdem tazminatını da ödeyeceğiz ve apartmanda yine kira ödemeden sadece kapıcılığa devam etmesini istiyoruz. Ama bazı komşularımız emekli olduktan sonrada sigortasını ödeyelim. Ne bileyim başına bir iş gelir, elektrik çarpar vb. biz bunun hesabını veremeyiz diyorlar. Zaten sosyal güvencesi olan bir insana biz sigorta ödemeye kanunen mecbur muyuz? Sadece günde 2 kez servis yapıp haftada bir apartmanı silmesi karşılığında 90 YTL aidat ödemek biraz insafsızca geliyor. Kapıcının bize maliyeti çok fazla. Bunu azaltmak için kanunen ne gibi haklara sahibiz.


Binanızda kapıcılık hizmeti aldığınız kişinin SSK işlemlerini yaptırmak yasal zorunluluğunuzdur. Aksi halde Çalışma Bakanlığına şikâyet halinde yüklü miktarda idari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.


 

Apartmanda kapıcı dairesini kiraya verdik temizliğini yapıyor aylık 100 TL ücret ödüyoruz sonunda kapıcı dairesinden çıkarttığımız da yönetimi dava edebilir mi? Ne gibi sorumluluklar vardır?


Kapıcı dairesinde ikamet etmekle birlikte binanın temizlik ve kapıcılık hizmetlerini gören kişi kiracı değil işçi( KAPICI) kat malikleri ise işveren sayılmaktadır. Bu kişinin çalışma bakanlığına şikâyet etmesi halinde binanız idari para cezası ödeyeceği gibi ayrıca işçinin yasal haklarının da muhatabı olacaktır.

T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/5359,K. 2001/8177,T. 9.5.2001
• KIDEM TAZMİNATI ( Sözlü ve Yazılı Delillerin Genelde Birbirini Doğrulamakta Olup Davacının İş Yerinde Hizmet Akdine Dayanarak Çalıştığını Göstermesi )
• SÖZLÜ VE YAZILI OLAYLARIN BİRBİRİNİ DOĞRULAMASI ( Hizmet Akdi İlişkisinin Varlığı Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi )
• HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNİN VARLIĞI ( Sözlü ve Yazılı Delillerin Genelde Birbirini Doğrulaması ) 1475/m.14
ÖZET: Dava konusu olayda sözlü ve yazılı deliller genelde birbirini doğrulamakta olup davacının iş yerinde hizmet akdine dayalı olarak çalıştığını açıkça göstermektedir. Bu durumda hizmet akdi ilişkisinin varlığı kabul edilerek işin esası incelenerek davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının hak edecek şekilde ilişkinin bozulup bozulmadığı ve diğer işçilik alacakları da tespit edilerek hâsıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


 

 

 

KARAR: Davacı, davalıya ait konut işyerinde uzun süre kapıcılık yaptığını işine haksız şekilde son verildiğini iddia ederek ihbar, kıdem tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik haklan isteğinde bulunmuştur. Davalı ise davacının kardeşi ile birlikte kiracı olarak kapıcı dairesinde oturduğunu savunmuş, mahkemece bu savunmaya değer verilerek taraflar arasında hizmet ilişkisi bulunmadığı kabul edilmek suretiyle bütün istekler reddedilmiştir. Dosya içinde ihtilaflı döneme ait gider makbuzları mevcut olup bunların bir kısmında davacının yaptığı temizlik hizmeti karşılığı ödenen para, diğer kısmında da kapıcılık hizmeti karşılığı ödenen bir miktar ücret olduğu belirtilmiştir. Bundan başka dinlenen davacı tanıkları davacının kapıcı olarak söz konusu yerde çalıştığını, konutun temizlik işlerini yaptığını çöplerini döktüğünü açıklamışlardır. Bu sözlü ve yazılı deliller genelde birbirini doğrulamakta olup davacının iş yerinde hizmet akdine dayalı olarak çalıştığını açıkça göstermektedir. Bu durumda hizmet akdi ilişkisinin varlığı kabul edilerek işin esası incelenerek davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının hak edecek şekilde ilişkinin bozulup bozulmadığı ve diğer işçilik alacakları da tespit edilerek hâsıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.05.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki karar da sorunuza yanıt niteliğindedir.


 

Kapıcımız emekli oldu. Tazminatını verdik, tekrar sigortalı olarak işe başlattık. Bu görevli haklı olarak ilerde bir kez daha tekrar tazminat hakkına sahip olacaktır. Tazminat kozunu elinde tutan kapıcılar işlerini aksatmakta ve bizleri zor durumda bırakmaktadırlar, görevini gereği gibi yapmıyorlar. Öğrenmek istediğim konu şu: Kapıcı tazminatına oturduğu evin emsal kira bedeli, yakıt, su, elektrik gibi giderlerin ilave edildiği beyanları ne dereceye kadar doğrudur? Bundan muaf olmak için ne gibi yol izlemeliyiz. Kapıcıyı 12 aylık sözleşmesi dolmadan iş akdini feshedip 1 ay sonra tekrar işe başlatmamız ve bu uygulamayı bu şekilde devam ettirmemiz halinde tazminat hakkı doğar mı? Bu sorumu cevaplamanız halinde milyonlarca kişiyi bir noktada aydınlatmış olacaksınız. Bu konuda gerçekten inandığım e-yönetici deneyiminizden istifade etmek istiyoruz. Teşekkür ederim


Kişiden sürekli hizmet aldığınız sürece yılı dolmadan işten çıkararak tekrar işe başlatmak kanuna karşı hile olacak ve iş yargıya intikal ettiği takdir de size kar değil zarar getirecektir.

T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
E. 1996/3107,K. 1996/14356,T. 25.6.1996
• İŞÇİYE SAĞLANAN PARASAL DEĞERLER ( Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması-Kira Yakacak Su Gibi Yardımlar )
• KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLAR ( İşçiye Sağlanan Parasal Menfaatler-Kira Parası Yakıt Gibi-Kapıcının Kıdem Tazminatı Hesabı )
• KAPICININ KIDEM TAZMİNATI HESABI ( Konutta Parasız Kalması Yakıt Su Gibi Parasal Değerlerin Dikkate Alınması )
1475/m.14
ÖZET: Konutunda kanun gereği bir kira ödemeksizin oturan, aydınlatma, yakıt ve su parası gibi para ile ölçülebilen menfaatlerden de yararlanan kapıcının kıdem tazminatının hesabında bu menfaatlerin de dikkate alınması gerekir.

DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, fazla çalışma parası ile hafta ve genel tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. 1475 Sayılı iş Kanunu 14/11. maddesinde ihbar ve kıdem tazminatına esas alınarak ücretin hesabına 26. maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de göz önünde tutulması gerekir.

Davacı işyerinde kapıcı ve kaloriferci olarak çalışmış olup, kapıcı konutundan yasa gereği bir kira ödemeksizin yararlandığı gibi aydınlatma, yakıt ve su parası ödememek suretiyle de para ile ölçülebilen menfaatlerden de yararlanmaktadır. Böyle olunca kıdem tazminatı hesabında belirlenecek günlük ücrete bu menfaatlerin de yansıtılması suretiyle kıdem tazminatının tespit edilerek hüküm altına alınması gerekir. Hatalı değerlendirme ile bu hususun dikkate alınmaksızın düzenlenen bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

3. Davacının çalışma süresine göre ihbar önelinin sekiz hafta olduğu tartışmasızdır. Böyle olunca, dört hafta üzerinden ihbar tazminatının hesaplanması hatalıdır. Öte yandan, yukarıda ikinci bentte söz konusu edilen menfaatlerin de ihbar tazminatı hesabında nazara alınması gerekir. Yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.6.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karar ise sorunuzun ilk bölümüne yanıt niteliği taşımakta olup bu kalemlerden işveren olarak muafiyet söz konusu değildir.

 

 

 

 

 

Güvenlik tutulması ile ilgili mevzuatta 56 daireli 2 bloktan oluşan binada güvenlik görevlisi tutulması şart mıdır.2 tane emekliyi bekçi sıfatıyla apt. yönetimi olarak işe alırsak ne olur


Güvenlik görevlisi bulundurma, çalıştırma hususunda bir yasal yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Binanızda emniyet amaçlı olarak çalıştıracağınız kişilerden ise güvenlik firmalarının sorumlulukları dâhilinde hizmet ve bir sorun yaşandığında sorumluluk beklemeniz mümkün ve yasal olmayacaktır.


 

Apartman görevlisinin elektrik, su, klima kullanımı gibi ihtiyaçları site sakinlerinin ödediği aidattan karşılanmak zorunda mıdır benim buna itiraz hakkım varmıdır ya da bu ortak alan gideri olarak düşünülebilir mi?


Kat malikleri kurulu bina görevlisinin bu tür giderlerinin ne şekilde karşılanacağı hususunda karar alma hak ve yetkisine sahiptir, alınan karar tüm malik ve sakinleri bağlayan bir karar niteliğindedir.

 

 

 

 Apartmanımızda çalışan kapıcımıza kıdem tazminatı normalde sanırım işten çıkarken çalıştığı yıl kadar karşılığı verilir ya da ölürse mirasçılarına verilir bunu biliyoruz ancak bizim kapıcımıza her yıl çalıştığı yılsonunda kıdem tazminatı verilmek isteniyor bu yasal mıdır yani çalıştığı yılsonunda o yıllık tazminat bedeli verilebilir mi?


Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi yasada öngörülen durumlarda birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen parasal haktır.

Bu açıklama gereği uygulamada yapılmakla birlikte kıdem tazminatının iş süresi sonunda ödenmesi doğru yasal uygulama olacaktır. Zira istifa eden ya da haklı nedenle işine son verilen kapıcının kıdem tazminatı hakkı olmayacaktır.

 

 

Çalıştırdığımız kapıcıya ait sözleşmenin kat malikleri kurulunca hazırlanarak yürürlüğe konmasını yöneticimizden istedim ancak olumlu cevap alamadım. Genel Kurulda bunu gündeme getirip kabul edilmesi halinde yürürlüğe koyma şansımız var mı? 


Apartman görevlisinin işvereni kat malikleridir ve kat malikleri kurulu bu hususta oy çokluğu ile karar alarak uygulama hakkına sahiptir.

 

 

Apartmanımızda halen çalışmakta olan kapıcımıza Kıdem Tazminatı ödemeli miyiz ödemeliysek nasıl ödemeliyiz prosedürü nedir?


Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi yasada öngörülen durumlarda birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen parasal haktır.


 

 

6 senedir bir binada kapıcı olarak çalışmaktayım sigorta yapmadılar karar defterine yazdıkları halde yinede yapmadılar bende sigorta tespit davası açtım hemen sigorta yaptılar ve bir ay sonra çıkışımı verdiler 15 gön içinde oturduğum evi boşaltmamı istiyorlar mahkeme sonuçlanmadan çıkartabilirler mi?


Yasal haklarınızı ödeme kaydı ile kapıcı dairesinden tahliyeniz istenebilir, süren davanızda bu hususu da dile getirmelisiniz.

 

 

6senedir kapıcılık yapıyorum ama maşlarımı hep eksik verdiler ve söz verdikleri halde sigorta yapmadılar bende sigorta tespit davası açtım şimdi ise bana kadından kapıcı olmaz diyorlar 6 sene bana kapıcılık yaptırdıkları halde şimdi benim hakkım yok mu kadın olduğum için


İş mahkemesinde dava açarak çalıştığınız süre zarfında ödenmeyen alacaklarınızın tahsilini talep edebilirsiniz, kapıcı olarak kadınların çalıştırılmasına yasal olarak bir engel bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

56 dairesi olan ve merkezi doğal gaz ile ısınan ve sitenin bahçesi olan binalarda kadın kapıcı çalıştırılır mı?


Kapıcı ile yapılacak iş akdi kat malikleri kurulu ile çalışan arasında serbest irade ile tesis edilen bir ilişkidir ve çalışanın bay ya da bayan olması kat maliklerinin tercihidir. Yasalar cinsiyet ayrımı yapamaz.

 

 

12 SENELİK APARTMANIMIZDA KAPICIMIZLA SORUN YAŞIYORUZ KENDİ VENFATİ OLAN APARTMAN SAKİNLERİİLE GEÇİM EDİYOR BANA VE AYLEME KARŞI SORUN ÇIKARIYOR YÖNETİCİMİZ KESİNLİKLE BU DURUMDAN İLGİLENMİYOR KAPICININ AYRILMASINI İSTİYORUM NE YAPABİLİRİM


Apartman görevlisinin işvereni kat malikleri kuruludur, bu nedenle kat malikleri kurulu konuyu değerlendirmeli ve iş akdinin devamı ya da sonlandırılması hususunda karar almalıdır.

 

 

 

 

Kapıcının barınma elektrik, su, doğalgaz ücreti alınmamaktadır. Bunun yasal bir dayanağı varmıdır. Toplanan aidatlarla hangi site giderleri karşılanmaktadır yasal dayanağı ile


Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
''Madde 12 - Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır.

Kapıcı konutu için kira istenemez.

Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.''

Kapıcı dairesinde ikamet eden kapıcıdan kira talep edilemez, diğer giderleri ise sözleşme şartları dâhilinde kararlaştırılır.

 

 

1-kapıcımız emekli oluyor, kapıcı tazminatı ev sabimi, yoksa yıllarca binada oturan ve hizmet alan kiracımı öder?
2-yeni daire alan ev sahibi kapıcıya ödenecek tazminata katılır mı, yoksa eski ev sahibi öder.
 

Ana gayrimenkulde çalıştırılan kişilerin işvereni Kat Malikleri Kurulu olup bu kişilerin sigorta, tazminat gibi yükümlülükleri de kat maliklerine aittir.
Bu nedenle kapıcı tazminatını ödeme yükümlülüğü kat malikine aittir. Yargıtay uygulamaları da bu yöndedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 3.10.2001 Tarih, Esas 2001/18–642, Karar 2001/662 sayılı kararına göre,
''Kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. İş Kanununun ilgili maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de, son işveren tüm süreden sorumludur, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebilir. ''

''Sorumluluk borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye ait olduğundan kapıcının kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceli malik dönemine ait olması borcun doğduğu tarihte kat maliki olan kişiyi bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa ödediği kıdem tazminatının kendisinden önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 26.3.2001 Tarih, Esas 2001/1871 Karar 2001/72741 sayılı kararı da bu yöndedir.

 

 

Kapıcı, Apartmanımız aleyhine hizmet tespit ve alacak davası açtı. Alacak davası kesinleşerek icraya konuldu. Daire başına 500.-TL ödememiz gerekiyor. KAT MALİKLERİNDEN HER BİRİNİN PAYINA DÜŞEN BEDELİ ÖDEDİKTEN SONRA DA SORUMLULUĞU DEVAM EDER Mİ?


Mahkeme ilamı ile kapıcı lehine hükmolan miktar karar metninde belirlenmiş ve kesinleşmiş ise bu miktar dışında ödeme yapmanız gerekmeyebilir. Ancak kapıcı fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmuş ve ek bir dava açmış ise o dava kararı ayrıca verilecektir.


 

 

 

6 yıldan bu yana apartman görevlisi olarak çalıştım. Ve sigortamı yapmadılar. Noter tasdikli karar defterine de bunu yazdıkları halde. Ayrıca maaşlarımı da hep eksik verdiler. Bende sigorta tespit davası açtım. Şimdide sizi buradan çıkarırız diye tehdit ediyorlar. açaba bizi mahkeme bitmeden çıkartabilirler mi?


Yasal haklarınızı ödemek kaydı ile iş akdinizi sonlandırarak bina ortak alanı olan kapıcı dairesini tahliye etmenizi talep edebilirler. Ancak öncelikle tüm yasal haklarınızı ödemeleri gerekmektedir.

 

 

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan kapıcımızın sözleşmesini sona erdirip kendisi ve ya eşi ile part time usulde sözleşme yapmak istiyoruz. Herhangi bir sakınca söz konusu olur mu? Kapıcı dairemiz mevcut. Kapıcı dairemizde ikamet etmesi part time usule engel teşkil eder mi? part time usulle günlük çöp toplama, haftalık temizlik, bahçe bakımı işlerini talep ediyoruz. Servis hizmeti istemiyoruz. Günlük 1- 1,5 saatlik çalışma ile kısmi süreli sözleşme yapabilir miyiz?


Part time kapıcılık sözleşmesi ile kapıcı çalıştırılmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. SGK işlemlerini de çalışma saatleri dâhilinde yapmanız gerekmektedir. Kapıcı dairesinde ikamet etmesi ise kat malikleri kurulunun kararı çerçevesinde yasaya uygundur.

 

 

Kapıcımız emekli olmak istiyor. Tazminatı verilip emekli edildikten sonra aynı görevde çalışmaya devam etmek istiyor. İlerde apartmanın şikâyet, ihbar, tazminat, iş kazası olasılıkları v.s. üzere cezai durumlara düşmemesi için emeklilik sonrası çalışmasının kanuni yolu var mıdır, nedir?

Emekli olan kapıcılar da yine SGK girişi yapılarak çalıştırılmalıdır. Aksi halde idari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.
 

 

 

 

 

 

 


Apartmanımızda 25 yıldır kapıcılık yapan kapıcımızı bazı insanlar istiyor diye çıkartmak istiyorlar. Kapıcı da çıkmak için 7 – 8 milyar para talep ediyor. Biz bu kapıcıyı 2000 yılında emekli edip tazminatını da ödediğimiz halde kendisi kendi rızasıyla kapıcılık yapmaya devam ediyordu. Ancak duyduğuma göre emekli olduğundan bu yana sigortasız çalışıyormuş. Kat maliki olarak bundan haberimiz yoktu ve ödediğimiz aidatlarda kapıcı parasını eksiksiz olarak ödüyorduk. Yönetici, kapıcının bizi sigortasız çalıştığına dair ihbar etmesin diye daire başına 150 milyon lira tazminat parası ödemeye mahkûm etti. Ben de buna itiraz ettiğimi beyan ettim. Kapıcıya ödenecek bu para legal mi? Emekli olmuş ve kendi rızasıyla çalışan birinin para talep etmesi doğru mu? Kapıcının sigortasız oluşundan yönetici sorumlu değil mi? Çünkü biz payımıza düşen kapıcı parasını ödüyorduk.


Kat malikleri bilgisi dışında kapıcının SSK sını yaptırmayan yönetici bundan sorumlu olacaktır. Ancak kat malikleri bilgisi dâhilinde SSK sız çalıştırılan kapıcı çalışma Bakanlığına şikâyette bulunduğu takdirde bina hakkında idari para cezası uygulanacak ve kat malikleri bunu ödemek durumunda kalacaktır. Ayrıca çalışanın açacağı iş davası sonucu da tazminat ödenecektir. Kapıcının emekli olması SSK sız çalıştırılabilmesi anlamına gelmez.
Kapıcıya ödeyeceğiniz rakam sizi bu şikâyet ve davalardan kurtarmaz.


 Bizim apartmanımız 20 daireden oluşuyor. 20 dairelik bir apartmanda kapıcı bulundurmak kanunen zorunlu mudur? Mevcut kapıcının işine son verilirse ve yeni bir kapıcı alınmazsa, dairelerden bazılarının ''ben kapıcı istiyorum'' şeklinde mahkemeye başvurma hakkı varmıdır?
 


Kapıcı çalıştırılması yönünde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kat malikleri kurulu toplantısında salt çoğunluklu alınacak bir kararla kapıcı çalıştırılması ya da işten çıkarılması yönünde alınan karar yasal ve tüm malik ve sakinleri bağlayıcı niteliktedir.

 

Yöneticinin haberi olmadan ve denetçilerin haberi olmadan bir daire sahibi siyasi çıkarları için kapıcıyı işten attırabilir mi?


Kapıcının işvereni kat malikleri kuruludur. Kapıcıyı işe almak ve çıkarmak kat malikleri kurulunun yetkisindedir. Bu yetkisini yönetici eliyle kullanabilir. Ancak tek bir kat maliki bu yönde tasarrufta bulunamaz.

 

 

 

 

 

18.01.2008 tarihinde 40 dairelik bloktan daire satın aldım. Benden 4 sene önce görev yapan kapıcıyı tazminatını vermeden iş akdini sonlandırmışlar.(30.03.2004 tarihinde) işten çıkartılan kapıcı tazminat davasını mahkemede kazanmış ve 1.813 TL lik tazminatı 24.595 TL olarak 40 dairenin maliklerinden talep edilmektedir. Benim daireyi satın aldığım tarihten önceki bir borç olduğu için ödemek istemiyorum. Daireyi aldığım tarihten 4 sene önce işten çıkartılan kapıcının tazminatı nı ben ödemekle yükümlü müyüm yoksa eski malikten mi talep edilmelidir.

 

T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
E. 2001/18–642,K. 2001/662,T. 3.10.2001
• ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Yeni Malik )
• KIDEM TAZMİNATI ( Yeni İşverenin Önceki Dönemlerden Sorumlu Olması-Kapıcı Giderleri-Yeni Malik )
• KAPICI GİDERLERİ ( Yeni Malikin Sorumlu Olup Olmayacağı )
• YENİ KAT MALİKİN KAPICI GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Borcun Yasal Olarak Ödenmesi Gereken Tarihte Malik Olmanın Yeterli Olması ) 1475/m.14/2, 634/m.20/a
ÖZET: Kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. 1475 sayılı İş Kanununun 14/2. maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de, son işveren tüm süreden sorumludur, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebilir.

DAVA: Taraflar arasındaki ''itirazın iptali'' davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 30.11.2000 gün ve 1999/2408 E–2000/1173 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 26.3.2001 gün ve 2001/1871–2741 sayılı ilamı ile ( ...Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden her biri kapıcı giderlerinden, ( ücret, sigorta primi, kıdem tazminatı vs. ) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. Bu sorumluluk, borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. Somut olayda, apartman kapıcısının görevden ayrılıp kıdem tazminatını hak ettiği tarihte davalı malik olup, yönetime ve sigortaya karşı bu borcun tamamından sorumludur. Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının kendisinden önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir.

Açıklanan nedenlerle, davalının, bağımsız bölümünü satın aldıktan sonra geçen süre ile sınırlı olarak kıdem tazminatının ödenmesinden sorumlu olacağına ilişkin mahkeme kararı doğru bulunmamıştır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR: Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemenin davalının bağımsız bölümü satın aldığı tarih ile işçinin emeklilik nedeniyle işyerinden ayrıldığı tarih arasındaki süreye isabet eden kıdem tazminatından sorumlu olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne dair verdiği karar Özel Daire'ce yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Yönetim planında genel giderlere kat maliklerinin katılımının ne şekilde olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, 2814 sayılı yasa ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasa'sının 20/a maddesi gereğince kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. Somut olayda, apartman kapıcısının görevden ayrılıp kıdem tazminatını hak ettiği tarihte davalı malik olup, yönetime ve sigortaya karşı bu borcun tamamından sorumludur. Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması, borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı, bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 19.10.2000 gün 2000/9377 Esas, 2000/14065 Karar sayılı kararında da ''1475 sayılı İş Kanununun 14/2. maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdeminin değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanacağı, her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de, son işveren olarak davalının tüm süreden sorumlu olduğu, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebileceği'' açıkça belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkemece 1475 sayılı İş Kanunun 14/2 ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20/a maddeleri göz önünde bulundurularak davanın kabulüne karar vermek gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK. nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 3.10.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki karar bilginize sunulmuş olup ödemek zorunda olduğunuz rakamı önceki malikten talep etmelisiniz.


 5 DAİRELİK BİR APARTMANDA YÖNETİCİLİK YAPMAKTAYIM YAKLAŞIK 2 YILDIR. ÖNCEKİ YILLARDA APARTMANDA YÖNETİCİLİK YAPILMIŞ APARTMAN SIĞINAĞINDA GÖREVLİ ADI ALTINDA KAPICI VARDIR. KAPICIMIZ YILLARDIR BU APARTMANDA ÇALIŞMIŞ İŞE GİRİŞ TARİHİ 1981 OLUP 3600 GÜNDEN EMEKLİLİĞİ HAK KAZANMIŞTIR. ANCAK GEÇMİŞ YILLARDA APARTMAN KAPICISININ PRİMLERİ YATMAMIŞ DOLAYISIYLA APARTMAN MALİKLERİNDEN BİRİNİ ESKİ YÖNETİCİYİ MAHKEMEYE VERMİŞTİR SSK YA ŞİKÂYET ETMİŞTİR. BEN YAKLAŞIK 2 YILDIR YÖNETİCİLİK YAPTIM BAZI ŞEYLERİ YOLUNA KOYMAYA ÇALIŞTIM 1 SENE ÖNCE SSK TAKSİTLENDİRMESİ ÇIKMIŞTI MÜRACAAT EDİP TAKSİTLENDİRMEDEN FAYDALANILARAK KAPICIYI EMEKLİ ETMEK İSTEDİM ANCAK KAPICI APARTMANI MAHKEMEYE VERMESİNDEN DOLAYI DAHA ÖNCE OLUMLU CEVAP ALAMADIK.

KAPICININ BAŞKA YERDE 4 KATLI EVİ OLMAKLA BİRLİKTE APARTMANIN SIĞINAĞINI İŞGAL ETMEKTEDİR, KENDİSİNE HİZMET BEDELİ TOPLADIM AVUKAT NEZARETİNDE SÖZLEŞME İMZALADIM PARASINI VERİP GÖNDERMEK İSTİYORUM ALMIYOR EMEKLİ OLMADAN ÇIKMAM DİYOR. SEN PARANI HİZMET BEDELİNİ AL EVİNE GİT MAHKEMENİ DIŞARDAN TAKİP EDELİM SONUÇTA CEZA GELSE BİLE APARTMAN BUNU ÖDEYECEK DEDİM AMA KESİNLİKLE ANLAMIYOR 3 ÇOCUK VE KARISINLA 7 M2 YERDE İNADINA OTURUYOR.

APARTMANI SSK YETKİLİLERİNE ŞİKÂYET EDİYOR SİGORTASIZ ÇALIŞIYORUM APARTMANDA DİYE VE APARTMANA AŞIRI DERECE ZARARI VAR APARTMAN ORTAK KULLANIM YERİNİN ELEKTRİĞİNİ KULLANIYOR ISINMASI HERŞEY ELEKTRİKLE VE BUNU APARTMAN ÖDÜYOR.

BEN BU KAPICININ HİZMET BEDELİNİ NASIL RESMİ OLARAK VEREBİLİRİM. VEYA BU KİŞİYİ APARTMANDAN ATMAK TAHLİYESİ İÇİN NE YAPMALIYIM DİLEKÇEYİ NASIL HAZIRLAMAM GEREKİR VE NEREYE VERMEM GEREKİR. KAPICININ KARISI DIŞARDA ÇALIŞIYOR, KAPICI DIŞARDA ÇALIŞIYOR ÇOCUKLARININ BİR TANESİ ÇALIŞIYOR İKİSİ OKUYOR. ACİLEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ YOKSA APARTMANA CEZA GELİCEK SİGORTALI ÇALIŞIYOR DİYE.


Kapıcınız ile uzlaşma olanağınız yoksa binanız hakkında devam eden yargılama sürecini beklemek ve dava sonucuna göre yasal yolları işletmek durumundasınız.
Kapıcının hizmetini kat malikleri kurulu olarak kabul etmekte iseniz Kaymakamlığa başvurarak ve tazminatını bir banka hesabı açarak o hesaba yatırmak şartı ile kapıcı dairesinden tahliyesini sağlamanız da mümkündür. Yönetici olarak bağlı olduğunuz Kaymakamlığa başvurmanız halinde size yol göstereceklerdir.

 

İşyerimizin bulunduğu 80 daireli apartmanın yapılan son genel kurulunda binada görev yapan kapıcının iş akdinin feshine karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilan panosuna asıldı. Bina görevlisine 8 haftalık bildirim süresini izleyen ayın bitiminde yani 5 gün sonra iş akdinin feshedildiği şifahi olarak da bildirildi. Bu aşamada yönetim kurulu olarak ayrıca karar defterinde ilgilinin iş akdinin feshine karar alınması gerekli mi? Binada üç kişilik yönetim kurulu var ancak yönetim kurulu üyesi de olan yönetici genel kurulda ayrı bir oylama ile seçildi.

 


Kapıcının işvereni kat malikleri kuruludur. Kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici kapıcıyı işe alabilir ve iş akdine son verebilir. İspat açısından karar defterinde bu hususun yazılması ya da yöneticinin yetkilendirildiğinin belirtilmesi yararlı olacaktır.

 

6 yıldır bir binada kapıcı olarak çalışmaktayım sigorta yapmadılar. Sigorta yapacağız dediler yapmadılar. Mahkemeye versem geri dönük haklarımı alabilir miyim?


Çalışma Bakanlığına şikâyette bulunmanız ve dava açmanız halinde tüm yasal haklarınızı kazanmanız mümkündür.


Binanızın Yönetimi
Binanız için 3 aşama
Bina hizmetlerimiz
Danışmanlık Hizmeti

 ,YASALARA UYGUN HER ZAMAN DENETİME AÇIK ŞEFFAF VE EKONOMİK YÖNETİM İSTİYORSANIZ BİMEL YÖNETİM'LE TANIŞIN BİZİ ARAMAKTA VE FİYAT TEKLİFİMİZİ İSTEMEKTE TEREDDÜT ETMEYİN...

 
Anasayfa | Hakkımızda | Profesyonel Yönetim | Referanslar | İletişim
Bimel Yönetim ve Organizasyon © 2016
Tel:+90(216) 330 02 46 - Faks:+90(216) 337 21 72
Bahariye Cd. Süleyman Paşa Sk. Aybek İş Merkezi No:30/1 Kadıköy - İstanbul
Tasarım & Programlama .arenaWeb
Bu web sitesinde yer alan tüm içerikler ve hazırlatılan “Bina Yönetim Sistemi” uygulaması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 243, 244 ve 246 maddeleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bir kısmının ya da tamamının izinsizkullanılması yasaktır.