Organizasyon Şeması
Hizmetlerimiz
Site Yönetimi
Hukuki Yönetim
Bütçe Yönetimi (Mali-İdari)
Güvenlik Yönetimi
Temizlik Yönetimi
Teknik Yönetim
Bahçe Bakım (Peysaj) Yönetimi
Diğer Hizmetlerimiz
Havuz Bakım Yönetimi
Kiralama Yönetimi
Konut Yönetimi
Sigorta Yönetimi
Sosyal Tesis Yönetimi
Enerji Yönetimi
Mevzuat
634 Sayılı Yeni K.M.K.
4857 Sayılı İş Kanunu
5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu
Kimlik Bildirme Kanunu
Konut Kapıcıları Tüzüğü
Tebligat Kanunu
Yangın Yönetmeliği
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Zorunlu Deprem Sigortası K.H.K.
Sosyal Aktivitelerimiz
 

GÜRÜLTÜ ve RAHATSIZ EDİLME HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

8 daireli bir apartmanda oturuyorum. Buraya taşındığımda herhangi bir yönetim yoktu. İnsanları birazda zorlayarak kat mülkiyeti kanunu hükümlerince yönetim oluşturmamız gerektiğini kat sakinlerine belirterek yönetim oluşturdum. Tabiki bende yönetici oldum. Toplam 6 kişi imza alarak toplantı yaptık ve yönetim oluşturduk. 5. nolu dairede oturan kiracı 7 aydır aidat vermiyor. Kimliklerini ibra etmiyor. Duyumlara göre geldikleri yerden de atılmışlar. Evde köpek var bahanesi ile yerlere halı sermiyorlar ve ayakkabı vb. ile evde zaman mevhumu gözetmeksizin gürültü yapıyorlar. Kaçak elektrik kullanama, kaçak kablo yayını bağlatma ve kaçak su kullanma teşebbüsleri oldu. Bildiğim kadarıyla 2 ay üst üste aidat ödemeyen kiracıyı ev sahibi tahliye edebiliyor. Durum ev sahibine telefonla bildirildi ancak kanunda böyle bir şey yok ben kiramı alıyorum kira alıyorsam tahliye zor ederim diyor. Biz ne yapmalıyız? Mahkemeye nasıl müracaat edebiliriz? Geçerli kimlik bilgileri bizde yok. Apartman bilgi formunu doldurmamakta ısrarcılar. Ne yapabiliriz.


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


Üst komşumuz devamlı balkondan silkme yapmakta, ıslak çamaşırlar asmakta, silkinmeden dolayı binanın dış cephe boyası döküldü içeriye nem aldığı için, iç tarafta sararma ve boya dökülmeleri var. Ne yapmam gerekiyor.

 

Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.


 

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir.

Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet ( dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''


Benim sorunum üst kat komşularının gürültüsü, Üst katta oturanlar özellikle gece saat 11 den sonra yatak odalarının üstünde iş yaparak, sürekli topuklarını vurarak yürüyorlar, eşyaların yerini değiştirerek veya yere düşürmek, kapıları durmadan sertçe vurarak, çocukları koşarak, uykumuzdan uyandıracak şekilde aşırı gürültü yapıyorlar, defalarca uyardık, konuyu yöneticiye bildirdik apartman toplantısı yapıldı ve gece 10 dan sonra gürültü olmaması konusunda karar alındı ama durum aynen devam ediyor üstelik de arada kızdığımız için bu davranışlara inatla rahatsızlık vermek için devam ediyorlar, ne yapabilirim?

 

Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''

 

 

 

 

 

 

Alt dairemizde yaklaşık3–4 aydır devam eden yoğun gürültülü tadilat var. Bu daire uzun yıllardır boştaydı. Apartman yöneticimiz yaklaşık 1 ay önce belediye ye şikâyette bulunmuş ama tadilat işine hala devam etmekteler geçen hafta sonu yeter artık diye uyarmaya indiğimde yüzüme kapı kapamaya kadar götürdüler işi. Konu ile ilgili tam olarak ne yapılmalıKMK 18.madde,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' Gereği dava açabilir, ya da yine Belediyeye şikâyette bulunabilirsiniz.

On dört daireli bir apartmanda oturuyorum. Apartmanımızda bir kiracı var. Bu kiracı sabahın erken saatlerinde kasıtlı olarak gürültü yaparak herkesi uyandırmaktadır. Sorum, apartman olarak imza toplayıp bu kiracıyı çıkarma şansımız var mı? Varsa tüm sakinlerin mi imza vermesi gerekiyor, yoksa çoğunluk yeterli mi?

 

Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


48 daireli bir apartmanda oturuyorum. Ev sahibiyim. Diğer ev sahiplerinden birisinin çocuğu Televizyon dizilerinde rol alıyor. Senaryo gereği apartman dairesinde de çekimler başladı. İlk başlarda kimseyi üzüp kırmamak için apartman sakinleri bu duruma iyi niyetle yaklaştı. Fakat daha sonra senarist ve yönetmenin işgüzarlığı ile dizinin %90 bölümü bu apartman dairesinde çekilmeye başlandı. İki minibüs dolusu eşya ve oyuncu, ışıkçı, reji, vs 20 küsur insan apartman merdivenlerinde, sabahtan akşama kadar asansörle inip çıkmalar, dışarıdan yemek, çöp, sigara dumanı gibi konulardan dolayı fazlaca rahatsız olmaya başladık. Apartman sakinleri olarak birçok kere sözlü daire sahiplerini ve çekim ekibini uyarmamıza rağmen değişen bir şey olmadı. Yöneticimizin yasal olarak ne yapması gerekiyor.


KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Gereği kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilir.


 

 

Üst komşumun her gece saat 24’ den sonra banyo/duş almasına itiraz edebilir miyim?
Kendilerine konuyu ilettiğimizde bize istedikleri saatte bu gibi eylemlerde bulunabileceklerini söyleyerek itiraz ettiler. Hatta akrabaları karşımızda oturuyor, “benim evli olduğumu düşünün bu bazı durumlarda banyo yapmayı gerektirir“ gibi göndermeler yaptı - bu cümleyi terbiyeli hale getirdiğimi de iletmek isterim. Zaten sürekli paldır küldür sesler geliyor, saat 23’te başlıyorlar bütün kapılar pencereler bize sesi gelecek şekilde kapatılıp açılıyor, eşyalar tepemize küt diye atılır gibi indirilip kaldırılıyor. Saat 24’ den sonra birçok kez elektrikli süpürge de kullandılar.
Düzenli olarak da kavga ediyorlar, mesela yaşı 20yi geçmiş evin kızı gece 24.30’ da yatak odasında ayağını var gücüyle yere vurarak avazı çıktığı kadar bağırarak diğer aile fertleriyle kavga ederek gece uykumun ortasında korkuyla uyanmama sebep oluyor. Diyelim kavgadır 40 yılda bir olur ama bu evde sık oluyor ve genelde 23’ten sonra oluyor ve söylediğimiz halde hiç aldırmadan bu şekilde davranmaya devam etmeleri de gücüme gidiyor. Bu gibi durumların hangisinde polis çağırmaya hakkım var? Gereksiz yere polisi bu gibi şeyler için çağırmak istemiyorum ama komşular polis çağırın o zaman diye cevap verdiklerinden haklı bir durumda polis çağırmak istiyorum. Veya benim şikâyetlerimi haklı çıkaracak bir doküman olabilir mi? Kanunlarda apartmanda hangi işlerin hangi saatlerde yapılmaması gerektiği belirtilmiş midir? Yöneticiye bildirimin faydası yok çünkü onların ev sahibi.


Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''


Apartmanımızdaki kiracılarından biri apartman bahçesini her gün 13–14 saat işgal edip yüksek sesle apartmanı tüm yaz rahatsız etti. Geçen ay yapılan toplantıda bahçe kullanımını yasakladık ancak kiracı yazın daha da çok bizleri rahatsız edeceğini kapıcıya söylemiş. Ev sahibi ise hiç bir şekilde kiracıyı uyarmamaktadır.
Bu durumda mahkemeye açılacak davada ne gibi kanıtlar ile ispat edebiliriz, kiracının tahliyesini nasıl sağlarız?


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


Binamızın üst katında oturan sakinler balkonlarından aşağıya halı, sofra bezi vs. gibi şeyleri aşağıya çırpıyorlar. Ben 7 katlı binanın 2. katında oturuyorum yukarıdan attıkları pislikleri benim balkonumu, camlarımı batırıyor. Bunu yapmamalarını defalarca söylememe rağmen aldırış etmiyorlar. Bunun kanuni bir yaptırımı var mı?


Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''


Apartmanımızda bir daire kendi dumanı başka dairelerden çıksa da soba yakmaya devam ediyor. Baca ile ilgili sorun ne ise halledin diyor. Ama daha önce baca tamir edildiyse de sorunun hallolmadığını kendiside biliyor. Dumanın diğer evlerden çıktığını kanıtlamak biraz zor. Badana kirleniyor bunun nedeni normal bir kirlilikte olabilir. Eğer dava açabiliyorsak dava makamı bizden delil ister mi yoksa şahit yeterli olur mu?Öncelikle bir tespit davası açarak bir başka kat malikine ait soba dumanının evlerinizden çıktığını bilirkişi marifetiyle tespit ettirmeniz mümkündür. HUMK md. 275'de '' Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.'' denilmektedir. Konusunda uzman olan bilirkişi/bilirkişilerin mahkemeye sundukları raporda diğer kat malikine ait soba dumanının sizin evinizden çıktığını tespit etmeleri halinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak hâkimin müdahalesini talep edebilirsiniz. Açacağınız davada, tespit davası sonucu alacağınız ilam, hâkimin müdahalesini talep edeceğiniz dava için dayanak teşkil edecektir.


 

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2009/4903,K. 2009/5003,T. 11.5.2009
• HÂKİMİN MÜDAHALESİ ( Davalının Diğer Bağımsız Bölümlerde Oturanlara Rahatsızlık Verdiği - Davalının Eylemlerine Son Vermesi Konusunda Gerekli Uyarının Yapılmasına Hükmedilmesi Gerektiği )
• TAHLİYE TALEBİ ( Davalının Diğer Bağımsız Bölümlerde Oturanlara Rahatsızlık Verdiği - Davalının Eylemlerine Son Vermesi Konusunda Gerekli Uyarının Yapılmasına Hükmedilmesi Gerektiği/Tahliye Kararı Verilemeyeceği )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE OTURAN KİŞİNİN DİĞER KAT MALİKLERİNİ RAHATSIZ ETMESİ ( Davalının Eylemlerine Son Vermesi Konusunda Gerekli Uyarının Yapılmasına Hükmedilmesi Gerektiği - Tahliye Kararı Verilemeyeceği )
• RAHATSIZLIK VEREN KİŞİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE OTURMASI ( Davalının Eylemlerine Son Vermesi Konusunda Gerekli Uyarının Yapılmasına Hükmedilmesi Gerektiği - Tahliye Kararı Verilemeyeceği ) 634/m.18,24,33
ÖZET: Dava dilekçesinde, hâkim müdahalesi ve davalının tahliyesi istenilmiştir. Davalı kat mülkiyetli ana taşınmazın bağımsız bölümünden sürekli bir biçimde yararlanan kişi konumunda olup, davada bu kişinin diğer bağımsız bölümlerde oturanlara rahatsızlık verdiği ve huzursuzluk yarattığı ileri sürülmekte, bu olgu toplanan kanıtlarla, özellikle dinlenen tanık anlatımlarıyla saptandığına göre mahkemece davalının sözü edilen rahatsızlık verici ve huzursuzluk yaratıcı eylemlerine son vermesi konusunda gerekli uyarının yapılmasına hükmetmesi ve ilgiliye tefhim ve tebliğ ile yetinilmesi gerekirken davalının bağımsız bölümden tahliyesi ile siteden uzaklaştırılması yolunda hüküm kurulmuş olması yasaya ve yönteme aykırıdır.


Dairesi aldım tamir ettiriyorum. Saat 18 de gelen tesisatçıyı kapıcı gönderilip geç saat diye müdahale etmişler(kim etti sormadım).keza saat 17.00 gelip dolap montajı yapan marangozlara da saat 20.00 de gene kapıcı gönderip müdahale etmişler müdahaleleri KMK na uygun mudur?


KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Kat malik ve sakinlerinin haklarını genel bir çizgi ile belirlemiş olup öncelikle bina yönetim planınızı incelemelisiniz.
Sorun komşuluk hukuku çerçevesinde çözümlenmelidir.


10 daireli bir apartmanın 2. katında oturuyorum. Üst katımda oturan kişinin küçük çocukları sürekli koşarak rahatsız etmektedirler. Bu konuda sözlü olarak uyarmama rağmen halen devam etmekte, apartman yönetimi olarak yapılan toplantıda da sadece münakaşa yapıldı. Bu soruna bir çözüm bulamadık. Gece geç saatlerde müzik açarak halen tahrik etmektedir. Benim bu konuda çözüm için yapabileceğim neler vardır? Teşekkür ederim.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''


Bu düzenleme ve kişinin mülkiyet hakkı esas alınarak kat maliklerinin ana taşınmazı kullanma kuralları bina yönetim planı ile belirlenebilir, bu nedenle öncelikle konu hakkında bina yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir.

Bina yönetim planlarında genel olarak aşağıdaki yasak ve düzenlemelere yer verilir.
a) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

b) Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.

c) Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler çöp ve su dökemezler.

d) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.

e) Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.

f) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler.

g) Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Ana gayrimenkulün bahçesinde hiçbir şekilde toplantı düzenlenemez.

Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’te son verirler.

h) Tapu Kütüğünde konut veya ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

i) Kat Mülkiyeti Kütüğü’nde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadan, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

j) Dükkân malikleri, dükkânlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte işler yapamazlar patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler bulunduramazlar. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

Bu düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeni ile Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilir ve aynı zamanda Belediye ilgili birimlerine de şikâyette bulunabilirsiniz.Ben devlet lojmanında oturuyorum. Lojman içerisinde alınmış kararlar var. Mesela halı silkememek gibi. Üst komşumdan bu hususta şikâyetçiyim. Balkonuma hiç bir şey koyamıyorum. Günde 2–3 posta halı silkiniyor. Bunu önlemek için ne yapabilirim.


Lojman yönetmeliğinize dayanarak şikâyet hakkınızı ve dava açma hakkınızı kullanmanız mümkün olup, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine değil Genel Hukuk kurallarına dayanmanız gerekecektir.


5 katlı çift daireli bir sitede oturuyoruz 12 yıldan beri oturuyoruz ev kendimize ait alttan devamlı yaşlı biri gürültü yapıyor üstten küçük çocuklar devamlı koşturuyor. Biz yeni köpek aldık bunu apartmanda besleyebilir miyiz? Yoksa besleyemez miyiz? Bunun hukuki suçu var mıdır?

 

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/4963,K. 2008/8075,T. 7.7.2008
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HAYVAN BESLEME ( Rahatsızlık Verdiği Saptanan Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE RAHATSIZLIK VERME ( Köpeğin Komşu Bağımsız Bölümde Oturan Davacının Kızını Isırmış Olması - Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği )
• KOMŞUYU ISIRAN KÖPEK ( Davalının Bağımsız Bölümünde Beslediği Köpeğin Binadan Uzaklaştırılması Gerektiği )
• RAHATSIZ EDEN HAYVANIN UZAKLAŞTIRILMASI ( Köpeğin Komşu Bağımsız Bölümde Oturan Davacının Kızını Isırmış Olması - Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği ) 634/m.18
ÖZET: Davada davalının bağımsız bölümünde beslediği köpeğin binadan uzaklaştırılması istenilmiştir. Ana taşınmazda ve bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan herhangi bir hüküm olmaması rahatsızlık verdiği saptanan köpeğin uzaklaştırılmasına engel oluşturmaz. Dava konusu edilen köpeğin komşu bağımsız bölümde oturan davacının kızını ısırmış sözü edilen 18. madde kapsamında rahatsız etme anlamını taşıdığı gözetilerek bu köpeğin barındırıldığı bağımız bölümden ve bu bölümün yer aldığı ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA: Dava dilekçesinde davalının bağımsız bölümünde beslediği köpeğin binadan uzaklaştırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının bağımsız bölümünde barındırdığı köpeğin, aynı katta bağımsız bölüm maliki olan müvekkilinin kızını ısırdığını ve benzeri rahatsızlıklar verdiğini ileri sürerek bu köpeğin davalı tarafından bağımsız bölümünden ve ana yapıdan uzaklaştırılmasını istemiştir.

Mahkemece dinlenen tanık anlatımlarına dayanılarak köpeğin davacının kızını ısırmasından başka rahatsızlık vermediği ve yönetim planında da bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentileri ile ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler kat maliklerinin borç ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir biçimde sürekli olarak yararlananlara da uygulanır.

Somut olayda davalının oturduğu bağımsız bölümde barındırdığı köpeğin davacının kızını ısırdığı konusunda uyuşmazlık olmadığı gibi bu olgu mahkemece de kabul edilmiş bulunmaktadır. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre ana taşınmazda ve bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan herhangi bir hüküm olmaması rahatsızlık verdiği saptanan köpeğin uzaklaştırılmasına engel oluşturmaz. Dava konusu edilen köpeğin komşu bağımsız bölümde oturan davacının kızını ısırmış olması yukarıda sözü edilen 18. madde kapsamında rahatsız etme anlamını taşıdığı gözetilerek bu köpeğin barındırıldığı bağımız bölümden ve bu bölümün yer aldığı ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına hükmedilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8945,K. 2005/433,T. 7.2.2005
• MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yönetim Planında Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Hayvan Beslenmesinin Yasaklanmış Olması Nedeniyle Beslenen Kedinin Ana taşınmazdan Uzaklaştırılması )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE EVCİL HAYVAN BESLEME ( Yönetim Planında Bağımsız Bölümler ve Eklentilerle Ortak Yerlerde Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Hayvan Beslenmesinin Yasaklanmış Olması )
• EVDE KEDİ BESLEMEK ( Yönetim Planında Bağımsız Bölümler ve Eklentilerle Ortak Yerlerde Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Kedi-Köpek-Tavuk Beslenmesinin Yasaklanmış Olması ) 634/m.28
ÖZET: Yönetim Planının 9. maddesinin ( e ) bendinde bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanların beslenmesinin yasaklandığı dikkate alınarak, karşı davanın bu yönden kabulü ile bağımsız bölümde beslenen kedinin ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karşı davanın tümden reddedilmiş olması doğru görülmemiştir.

DAVA: Dava dilekçesinde ortak yerlere müdahalenin önlenmesi, karşı davada rahatsızlığın giderilmesi ve bağımsız bölümde kedi beslenmesinin önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü, karşı davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak

1- Asıl dava yönünden davaya konu edilip yargılamanın devamı sırasında ortadan kaldırılmış olan projeye aykırı imalatlar dolayısıyla mahkemece ''konusu kalmayan davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına'' hükmedilmesi gerekirken, ''ceza tesisine yer olmadığına'' karar verilmiş bulunması,

2- Karşı dava yönünden davacı-karşı davalının bağımsız bölümünde kedi beslediği karşı davaya cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanıyla sabit olduğu ve kat mülkiyetli ana gayrimenkulün tapu kütüğünde tescilli Yönetim Planının 9. maddesinin ( e ) bendinde bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanların beslenmesinin yasaklandığı dikkate alınarak, karşı davanın bu yönden kabulü ile bağımsız bölümde beslenen kedinin ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karşı davanın tümden reddedilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki kararlar bilginize sunulmuş olup yönetim planınızı incelemeniz yararlı olacaktır.

Gürültü hususunda ise KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanmanız mümkündür.4 katlı bir apartmanın 3. katında oturuyorum. En üst kat olan üst komşum sürekli olarak, yukarıdan: Halı yıkayıp balkona asıyor veya balkon demir kısmı da dâhil olarak balkon yıkıyor. Bu nedenle rahatsızlık veriyor. Hukuki olarak ne yapabilirim.


Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''


Bu düzenleme ve kişinin mülkiyet hakkı esas alınarak kat maliklerinin ana taşınmazı kullanma kuralları bina yönetim planı ile belirlenebilir, bu nedenle öncelikle konu hakkında bina yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir.

Bina yönetim planlarında genel olarak aşağıdaki yasak ve düzenlemelere yer verilir.
a) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

b) Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.

c) Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler çöp ve su dökemezler.

d) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.

e) Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.

f) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler.

g) Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Ana gayrimenkulün bahçesinde hiçbir şekilde toplantı düzenlenemez.

Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’te son verirler.

h) Tapu Kütüğünde konut veya ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

i) Kat Mülkiyeti Kütüğü’nde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadan, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

j) Dükkân malikleri, dükkânlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte işler yapamazlar patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler bulunduramazlar. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

Bu düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeni ile Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilir ve aynı zamanda Belediye ilgili birimlerine de şikâyette bulunabilirsiniz.
1. katta oturmaktayız. Apartmanın altına yani normalde sığınak olan yere su hidroforu yapıldı üstteki dublekse su çıkmıyor diye yapılmadan önce ses yapmaz denmişti fakat evimin altında gece gündüz bir motor çalışıyor rahatsız olduğumuzu söylediğimiz halde aldırmıyorlar. Bende kiracıyım nerelere ve nasıl şikâyette bulunabiliriz.


KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Gereği Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanmalısınız.Apartmanımızın altında dükkân var bu dükkân şu an depo olarak kullanılıyor ve poşetli turşu konuluyor, biz kat malikleri olarak yönetim olarak rahatsızız ayrıca apartman altındaki dükkânların hakları ve bizim haklarımız ve yasak işler hakkında bilgimiz yok, dükkân sahiplerine ne tür işler için izin verilir veya verilemez. Ayrıca dairelerin birinde köpek besleniyor bu durumdan özellikle o daireye yakın daire sahipleri gürültüden havlamasından rahatsız daha doğrusu çoğunluk rahatsız daha evvel iyilikle ikaz edildi olması için ne yapabiliriz. Bunu önlemezsek daha sonra diğer gelecek kiracı veya daire sahipleri de hayvan besleyip iş büyüyecek o na bir yaptırım getiremezsek önünü alamayız. Daha evvel bir köpeği vardı hastalıktan öldü şimdi yeni köpek aldı birde uyaranlara rahatsız olan gitsin gibi laflar etmiş ayrıca yüksek sesle müzikte dinliyormuş yol gösterirseniz seviniriz.

Kat Mülkiyeti Kanunu Md.18'de ''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' denilmektedir.

Somut olayda turşu kokusu, köpek havlaması gibi hususların kat maliklerine rahatsızlık vermesi halinde, Sulh Hâkimliği’ne başvurarak hâkimin müdahalesini talep edebilirsiniz.
Yine Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ''Yasak İşler''den bahsedilmiştir. Bu maddeye göre: ''Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kurulamaz kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalâthane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.''


Sekiz hanelik apartman dairesinin 1.katında oturmaktayım. Yukarı katımda oturan bayan pazartesi hariç diğer bütün günlerde halılarını silkeliyor buna gece saat 21.30 olmakta ve pazar dâhil. Ben çalışmakta olduğum için pazarları rahatsız oluyorum. Uyarmama rağmen Parasını verilen dairede her şeyi yapabileceğini söyledi. Benim bu konuda ne gibi bir yol izlememem gerekiyor.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''


Bu düzenleme ve kişinin mülkiyet hakkı esas alınarak kat maliklerinin ana taşınmazı kullanma kuralları bina yönetim planı ile belirlenebilir, bu nedenle öncelikle konu hakkında bina yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir.

Bina yönetim planlarında genel olarak aşağıdaki yasak ve düzenlemelere yer verilir.
a) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

b) Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.

c) Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler çöp ve su dökemezler.

d) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.

e) Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.

f) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler.

g) Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Ana gayrimenkulün bahçesinde hiçbir şekilde toplantı düzenlenemez.

Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’te son verirler.

h) Tapu Kütüğünde konut veya ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

i) Kat Mülkiyeti Kütüğü’nde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadan, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

j) Dükkân malikleri, dükkânlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte işler yapamazlar patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler bulunduramazlar. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

Bu düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeni ile Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilir ve aynı zamanda Belediye ilgili birimlerine de şikâyette bulunabilirsiniz. 

 

Binamız 5 katlı olup dairem 3. kattadır. 1. Kat dükkân olup burada sanayi tepi tekstil vb. makineler çalıştırılmakta bazı makineler darbeli ses yaparak (sanki beton deler gibi) zaman zaman huzur bozucu gürültü yapmaktadır.
Sanayi tipi makinaların konutların altındaki dükkânlarda çalıştırılması yasal mıdır? Bu makinelerin çıkardığı gürültüye üst katta oturan mesken sahipleri katlanmak zorunda mıdır? Ne yapılmalı?Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 18'de ''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' denilmektedir. Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir. Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.


Bunun yanı sıra, Çevre Kanunu Md. 14'de ise ''Kişilerin huzur ve söz konusu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır.

Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır. '' denilmektedir.

Yine aynı kanunun 15. maddesinde de ''Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı davrananlara söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir.

Faaliyet süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 12 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur.'' denilmektedir.

Bu maddelere göre konuya ilişkin şikâyetinizi yazılı olarak bulunduğunuz yerin belediyesine bildirebilirsiniz. Şikâyetiniz üzerine o kısımdan sorumlu olan kişiler, bulunduğunuz yerde ölçümler yaparak gürültünün belirtilen sınırı aşıp aşmadığını tespit ederek durumu hazırlayacakları ses seviyesi raporunda belirtirler.


Alt komşumuz tüm aile bireyleri balkonda sigara içiyorlar ve bu sigara dumanı benim tüm salonumu sarıyor küçük çocuklarım var. Bu konuda ne yapabilirim


KMK 18.madde
'' Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' gereği Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmanız mümkündür.Bizim problemimiz daire camlarından sürekli halı, sofra bezi vs. silkelemeleri. Yönetimin bu konuda almış olduğu karar var ama uymayan daireler var. Bunlarla ilgili nasıl bir yaptırım uygulanabilir.


Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin müdahalede bulunmasını talep etmeniz gerekecektir. Mahkeme ilgililere uyarıda bulunacak aynı davranışların tekrarı halinde para cezası uygulanacaktır.
Ayrıca Belediye ilgili birimlerine de şikâyette bulunabilirsiniz.


Sitemizdeki bir kat maliki yalan yanlış çeşitli dedikodularla site sakinlerini rahatsız etmektedir. Sitede bütün kat malikleri bu kişinin site üyeliğinden çıkarılmasını, ortak tesislerden yararlandırılmamasını istemektedir. Bu kişi kat malikleri kurulu kararı ile site üyeliğinden ihraç edilebilir mi? Bu işlem yapılırsa yasal dayanağı nedir.


Mülkiyet hakkı kişiye bağlı bir hak olup 3.kişiler mülkiyet hakkı hususunda tasarrufta bulunamazlar. Ancak verilen rahatsızlık nedeniyle Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin müdahalesini talep edebilirsiniz.


Biri 10 diğeri 11 katlı olan iki bloktan oluşan ve her katında 3 daire bulunan bir sitede oturmaktayım. Evim 3. katta benim sorunum birkaç ay önce benim bulunduğum apartmanın en alt katında bulunan dükkânlardan birini bir balık lokantasına kiraya verdiler. Bu lokanta et ve balık üzerine ve içkili bir lokanta. Lokanta açık olduğu saatlerde tüm apartman felaket derecede balık kokuyor bazen buna içki kokusu da ekleniyor. Benim evimin hemen altında olduğu için kokuya dayanamıyorum balkon da veya oturma odasında oturamıyoruz. Bu durumdan kurtulmak için nereye ve nasıl bir şikâyette bulunmam lazım.

 

T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 1999/12743,K. 1999/14398,T. 11.11.1999
• İRTİFAK HAKKININ TERKİNİ ( Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Ortak Yer Üzerinde Bağımsız Bölüm Lehine İrtifak Hakkı Tesisinde Yasal Sakıncanın Olmaması )
• KAT MÜLKİYETİNE GÖRE İRTİFAK HAKKI ( Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Ortak Yer Üzerinde Bağımsız Bölüm Lehine İrtifak Hakkı Tesisinde Yasal Sakıncanın Olmaması )
• ORTAK YERE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Tapuda Lokanta Olarak Kayıtlı Yere Her Zaman Lokanta Yâda Benzeri Bir Ticari Alanda İşletilmesinin Mümkün Olması ) 634/m.5,6,45, 743/m.709

 

ÖZET: Kat mülkiyeti yasasında ortak yer üzerinde bağımsız bölüm lehine irtifak hakkı tesisinde yasal bir sakınca yoktur. Tapuda lokanta olarak kayıtlı bölümün, her zaman lokanta ya da benzeri bir ticari alanda işletilmesi mümkün olup bu faaliyetler sırasında dahi ortak bahçe üzerinde lehine kurulu bulunan irtifaktan yararlanma olanağı olduğundan, Medeni Yasa açısından da irtifak hakkının sağladığı yararları kaybettiği söylenemez.

DAVA: Dava dilekçesinde irtifak hakkının terkini istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıt okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dava dilekçesinde, davacıların bağımsız bölüm maliki oldukları ana taşınmazın zemin katındaki davalılara ait tapuda lokanta olarak kayıtlı bağımsız bölüm lehine, ortak yer olan bahçe üzerinde kurulmuş bulunan irtifak hakkının, söz konusu bağımsız bölümün artık lokanta olarak işletilmeyip kitap evi olarak çalıştırıldığından söz edilerek iptali ve terkini, iltifat hakkı nedeni ile ortak yere vaki müdahalenin men'i, projeye aykırı olarak yapılan tadilatların kal'i istenmiştir.

Davalılara ait 21 nolu bağımsız bölümün artık lokanta olarak değil kitap evi olarak kullanıldığı, Medeni Yasanın 709. maddesinde irtifakın çözülmesi için menfaat kıstasına yer verildiği, taşınmaz sahibinin irtifakın devamında hukuken korunmaya değer bir menfaatinin, irtifak tesis edilen yerin lokanta olarak çalıştırılmaması nedeni ile artık mevcut olmadığı davalıların irtifaktan yararlanmadıklarına göre yük ile hak arasında denge kalmadığından irtifakın devamının hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşıdığı gerekçesi ile dava kabul edilip, irtifak hakkının iptali ve terkinine ve ortak yerlere yapılan müdahalenin önlenmesine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunun 16. maddesi, kat maliklerinin ana taşınmazın bütün ortak yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümleri uyarınca malik olduklarını öngördüğüne göre, maliklerin ortaklaşa alacakları kararla, ortak yerlerdeki bu hakları üzerinde kısıtlayıcı tasarruflarda bulunabilecekleri kuşkusuzdur. Nitekim Kat Mülkiyeti Yasasının 45. maddesi, kat maliklerinin oybirliğiyle karar vermeleri üzerine ana taşınmazın bir hakla kayıtlamasına olanak sağlamaktadır. Bu bakımdan, Kat Mülkiyeti Yasası açısından ortak yer üzerinde irtifak tesisinde yasal bir sakınca bulunmamaktadır. Her ne kadar, Kat Mülkiyeti Yasasının 5. maddesinin 4. fıkrasında, kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamayacağı kuralı yer almakta ise de, bahçe üzerinde kurulan irtifak hakkının, kat irtifakı ile bağdaşmadığı söylenemez. Zira tek çıkışın bulunması, başka şekilde ulaşılma imkânı olmaması hallerinde teras ve bahçede yönetim planı ile dahi bir ya da bir kaç bağımsız bölüm lehine münhasır kullanma hakkı tanınabilmektedir.

Öte yandan, Medeni Yasanın 709. maddesi, irtifak hakkı sağladığı yararları büsbütün kaybetmişse, kendisine külfet tahmil edilen taşınmazın sahibinin, bu hakkın silinmesini isteyebileceğini kurala bağlamakta ise de, somut olayda irtifak hakkının tesis edildiği amacı bütünü ile yitirdiği de söylenemez. Bağımsız bölüm tapuda halen lokanta olarak kayıtlı olup, her zaman lokanta ya da benzeri bir faaliyet dalında işletilmesi mümkün olduğu gibi, kitap evi olarak çalıştırılırken bile, bu tür ticari faaliyeti amacına uygun olarak yararlanılması olanağı vardır.

Belirtilen nedenlerle davanın reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki kararda da belirtildiği üzere öncelikle bağımsız bölümün tapudaki cinsini belirlemeniz ve bina yönetim planınızı konu hakkında incelemeniz yararlı olacaktır.


T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/341,K. 2008/3776,T. 31.3.2008
• KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
• RAHATSIZLIK VERİCİ FAALİYETLERİN ÖNLENMESİ ( Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
• KOKU VE GÜRÜLTÜ ( Rahatsızlık Veren Faaliyete Son Verilmesi İstemi - Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
634/m.18

ÖZET: Dava dilekçesinde, rahatsızlık veren faaliyete son verilmesi ve tahliye istenilmiştir. Kat mülkiyetli taşınmazın dükkân olarak kayıtlı bölümündeki işyerinin çıkardığı rahatsız edici koku ve gürültünün ne gibi önlemlerle önlenebileceği belirlenmeli, önlenemeyecek ise faaliyetin sona erdirilmesine karar verilmelidir.

DAVA: Dava dilekçesinde, rahatsızlık veren faaliyete son verilmesi ve tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların malik ve kiracı olarak kullanmakta oldukları bağımsız bölümde pasta ve börek imalatı ile pişirilmesi faaliyetini yürüttüklerini, sürekli olarak yürütülen bu faaliyet nedeniyle gürültü ve koku meydana geldiğini, kendilerinin gürültü ve kokudan rahatsız olduklarını ileri sürerek davalı tarafın meydana getirdiği rahatsız edici bu durumların önlenmesi için börek ve pasta imalat ve pişirilmesine son verilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, pastanenin bütün tavan ve duvar yüzeylerine ses tecridi yapılmasına, davalının pastanedeki büyük tüplerin değiştirilmesi sırasında çıkardığı gürültünün giderilmesine karar verilmiştir.


 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 18. maddesine göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu Yasa'da kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara veya bu bölümlerden herhangi bir surette devamlı olarak faydalananlara da uygulanır.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden kat mülkiyetli ana taşınmazın dava konusu edilen bağımsız bölümünün dükkân olarak tapuda kayıtlı bulunduğu, mahkemece yargılama sırasında sözü edilen yerde dava konusu edilen iddialarla ilgili olarak bilirkişi aracılığıyla herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadığı, 02.01.2006 günü aynı mahkemece dava konusu yerde yapılan tespit sonucu düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın sonuçlandırıldığı, sözü edilen tespit raporunda rahatsızlık verici durumlara değinildiği halde, bunların hangi önlemlerle giderilebileceği konusuna değinilmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece olay yerinde yeniden keşif yapılıp davacının dilekçesinde ileri sürdüğü rahatsızlık verici durumların ( gürültü ve kokunun ) ne gibi önlemlerin alınmasıyla önlenebileceği araştırılıp saptandıktan sonra bu önlemlere, rahatsızlığın giderilmesinin alınacak önlemlerle mümkün olmaması halinde istem gibi faaliyetin sona erdirilmesine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve yetersiz araştırmaya dayanan önceki tespit raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 31.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yaşadığınız koku ve diğer rahatsızlıklar için ise yukarıdaki kararda da belirtildiği üzere Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.


Balkonlardan halı vesaire çırpmalar serbest mi kanunda efendim yan binadan balkondan sürekli halı yolluk çırpılıyor


Bu tip konularda binaların yönetim planları malik ve sakinleri bağlayan düzenlemeler içermektedir. Bunun dışında Belediyenize şikâyet dilekçesi vermeniz uygun olacaktır.


Üst kat komsum camdan ve balkondan halı, sofra altı, yolluk, vs silkelemesi defalarca uyarmama rağmen uzlaşamadım bunu her Allahın günü yapıyor bu konuda nereye şikâyet edebilirim cezası nedir?


KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmakta olup mahkeme davalıya uyarı aynı davranışların tekrarı halinde para cezası verecektir. Ayrıca Belediye ilgili birimlerine şikâyet hakkınız da bulunmaktadır.9 katlı binanın 6.katında oturmaktayım, üst komşum devamlı beni rahatsız ediyor( halı asıyor ıslak, durmadan bişeyler çırpıyor, evinin içinde topuklu terlikle geziyor ) ve uyardığım zaman bana ağza alınmayacak küfürlerde bulundu bende karakola şikâyetçi oldum, şu an küfür ve tehditten dolayı mahkemeliğiz ama hala hareketlerini yapmaya devam ediyor, apartmanda yönetim olarak nasıl bir yaptırım hakkımız var?


KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde gürültünün ve rahatsızlık veren eylemlerin önlenmesini teminen dava açma hakkınız bulunmaktadır.
Ancak açılacak davada tahliye talep etme hakkınız bulunmamakta ve yargılama uzun süre almaktadır. Esasen bu tip sorunlarda uzlaşma yolundan başka da esaslı çözüm ne yazık ki bulunmamaktadır.


Oturduğum dairenin alt katında anfi tamircisi var. Gece gündüz bilmeden anfi tamir ediyor ve test etmek için son sesini açıyor ve abartısız evde oturulmuyor birde demir kapısı var gece 3–4 demeden o kapıyı çarpa çarpa giriyor ve buraya gelen gidenin haddi hesabı yok bu konuda haklarım neler ne yapabilirim binanın zemin katını böyle kullanabilirmi?

 

T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/341,K. 2008/3776,T. 31.3.2008
• KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
• RAHATSIZLIK VERİCİ FAALİYETLERİN ÖNLENMESİ ( Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
• KOKU VE GÜRÜLTÜ ( Rahatsızlık Veren Faaliyete Son Verilmesi İstemi - Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
634/m.18
ÖZET: Dava dilekçesinde, rahatsızlık veren faaliyete son verilmesi ve tahliye istenilmiştir. Kat mülkiyetli taşınmazın dükkân olarak kayıtlı bölümündeki işyerinin çıkardığı rahatsız edici koku ve gürültünün ne gibi önlemlerle önlenebileceği belirlenmeli, önlenemeyecek ise faaliyetin sona erdirilmesine karar verilmelidir.

DAVA: Dava dilekçesinde, rahatsızlık veren faaliyete son verilmesi ve tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların malik ve kiracı olarak kullanmakta oldukları bağımsız bölümde pasta ve börek imalatı ile pişirilmesi faaliyetini yürüttüklerini, sürekli olarak yürütülen bu faaliyet nedeniyle gürültü ve koku meydana geldiğini, kendilerinin gürültü ve kokudan rahatsız olduklarını ileri sürerek davalı tarafın meydana getirdiği rahatsız edici bu durumların önlenmesi için börek ve pasta imalat ve pişirilmesine son verilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, pastanenin bütün tavan ve duvar yüzeylerine ses tecridi yapılmasına, davalının pastanedeki büyük tüplerin değiştirilmesi sırasında çıkardığı gürültünün giderilmesine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 18. maddesine göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu Yasa'da kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara veya bu bölümlerden herhangi bir surette devamlı olarak faydalananlara da uygulanır.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden kat mülkiyetli ana taşınmazın dava konusu edilen bağımsız bölümünün dükkân olarak tapuda kayıtlı bulunduğu, mahkemece yargılama sırasında sözü edilen yerde dava konusu edilen iddialarla ilgili olarak bilirkişi aracılığıyla herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadığı, 02.01.2006 günü aynı mahkemece dava konusu yerde yapılan tespit sonucu düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın sonuçlandırıldığı, sözü edilen tespit raporunda rahatsızlık verici durumlara değinildiği halde, bunların hangi önlemlerle giderilebileceği konusuna değinilmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece olay yerinde yeniden keşif yapılıp davacının dilekçesinde ileri sürdüğü rahatsızlık verici durumların ( gürültü ve kokunun ) ne gibi önlemlerin alınmasıyla önlenebileceği araştırılıp saptandıktan sonra bu önlemlere, rahatsızlığın giderilmesinin alınacak önlemlerle mümkün olmaması halinde istem gibi faaliyetin sona erdirilmesine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve yetersiz araştırmaya dayanan önceki tespit raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 31.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karar bilginize sunulmuş olup dükkân olarak kayıtlı bir bağımsız bölümün kullanımı hususunda gereken tedbirlerin alınmasını teminen dava açma hakkınız bulunmaktadır.


Site yöneticisiyim üst katta öğrenciler kalıyor kiracı olarak aidatlarını iki aydır ödemiyorlar ve evde kaldıkları süre içerisinde gürültü yapıp kız arkadaşlarıyla kalıyorlar diğer komşular şikâyetçi kiracıyı nasıl çıkartabilirim


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.

Ödenmeyen aidatlar için ise gerek kat maliki ve gerekse kiracı hakkında icra işlemi başlatma hakkınız bulunmaktadır.


Binamıza gelen kiracı, apartman kurallarına uymamakta, devamlı kavga çıkarmaktadır. Ev hanesinden hariç 4 tane bayanı burada barındırmaktadır. İmza toplayarak bu kişiyi binadan çıkartabilir miyiz?


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


3 bloklu bir sitede oturmaktayım. Site güvenliği için bir köpeğimiz mevcut. Yan siteden akşamları havladığına dair şikâyetler var. Yasal olarak sitemizde köpek bulundurma hakkımız varmıdır. Emsal bir karar varmı. Köpek beslemek ve bulundurmak yasal mı? Site bahçesinde.

 

T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/4963,K. 2008/8075,T. 7.7.2008
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HAYVAN BESLEME ( Rahatsızlık Verdiği Saptanan Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE RAHATSIZLIK VERME ( Köpeğin Komşu Bağımsız Bölümde Oturan Davacının Kızını Isırmış Olması - Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği )
• KOMŞUYU ISIRAN KÖPEK ( Davalının Bağımsız Bölümünde Beslediği Köpeğin Binadan Uzaklaştırılması Gerektiği )
• RAHATSIZ EDEN HAYVANIN UZAKLAŞTIRILMASI ( Köpeğin Komşu Bağımsız Bölümde Oturan Davacının Kızını Isırmış Olması - Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği ) 634/m.18
ÖZET: Davada davalının bağımsız bölümünde beslediği köpeğin binadan uzaklaştırılması istenilmiştir. Ana taşınmazda ve bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan herhangi bir hüküm olmaması rahatsızlık verdiği saptanan köpeğin uzaklaştırılmasına engel oluşturmaz. Dava konusu edilen köpeğin komşu bağımsız bölümde oturan davacının kızını ısırmış sözü edilen 18. madde kapsamında rahatsız etme anlamını taşıdığı gözetilerek bu köpeğin barındırıldığı bağımız bölümden ve bu bölümün yer aldığı ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA: Dava dilekçesinde davalının bağımsız bölümünde beslediği köpeğin binadan uzaklaştırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:


KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının bağımsız bölümünde barındırdığı köpeğin, aynı katta bağımsız bölüm maliki olan müvekkilinin kızını ısırdığını ve benzeri rahatsızlıklar verdiğini ileri sürerek bu köpeğin davalı tarafından bağımsız bölümünden ve ana yapıdan uzaklaştırılmasını istemiştir.

Mahkemece dinlenen tanık anlatımlarına dayanılarak köpeğin davacının kızını ısırmasından başka rahatsızlık vermediği ve yönetim planında da bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentileri ile ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler kat maliklerinin borç ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir biçimde sürekli olarak yararlananlara da uygulanır.

Somut olayda davalının oturduğu bağımsız bölümde barındırdığı köpeğin davacının kızını ısırdığı konusunda uyuşmazlık olmadığı gibi bu olgu mahkemece de kabul edilmiş bulunmaktadır. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre ana taşınmazda ve bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan herhangi bir hüküm olmaması rahatsızlık verdiği saptanan köpeğin uzaklaştırılmasına engel oluşturmaz. Dava konusu edilen köpeğin komşu bağımsız bölümde oturan davacının kızını ısırmış olması yukarıda sözü edilen 18. madde kapsamında rahatsız etme anlamını taşıdığı gözetilerek bu köpeğin barındırıldığı bağımız bölümden ve bu bölümün yer aldığı ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına hükmedilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8945,K. 2005/433,T. 7.2.2005
• MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yönetim Planında Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Hayvan Beslenmesinin Yasaklanmış Olması Nedeniyle Beslenen Kedinin Ana taşınmazdan Uzaklaştırılması )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE EVCİL HAYVAN BESLEME ( Yönetim Planında Bağımsız Bölümler ve Eklentilerle Ortak Yerlerde Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Hayvan Beslenmesinin Yasaklanmış Olması )
• EVDE KEDİ BESLEMEK ( Yönetim Planında Bağımsız Bölümler ve Eklentilerle Ortak Yerlerde Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Kedi-Köpek-Tavuk Beslenmesinin Yasaklanmış Olması ) 634/m.28
ÖZET: Yönetim Planının 9. maddesinin ( e ) bendinde bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanların beslenmesinin yasaklandığı dikkate alınarak, karşı davanın bu yönden kabulü ile bağımsız bölümde beslenen kedinin ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karşı davanın tümden reddedilmiş olması doğru görülmemiştir.

DAVA: Dava dilekçesinde ortak yerlere müdahalenin önlenmesi, karşı davada rahatsızlığın giderilmesi ve bağımsız bölümde kedi beslenmesinin önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü, karşı davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak

1- Asıl dava yönünden davaya konu edilip yargılamanın devamı sırasında ortadan kaldırılmış olan projeye aykırı imalatlar dolayısıyla mahkemece ''konusu kalmayan davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına'' hükmedilmesi gerekirken, ''ceza tesisine yer olmadığına'' karar verilmiş bulunması,

2- Karşı dava yönünden davacı-karşı davalının bağımsız bölümünde kedi beslediği karşı davaya cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanıyla sabit olduğu ve kat mülkiyetli ana gayrimenkulün tapu kütüğünde tescilli Yönetim Planının 9. maddesinin ( e ) bendinde bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanların beslenmesinin yasaklandığı dikkate alınarak, karşı davanın bu yönden kabulü ile bağımsız bölümde beslenen kedinin ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karşı davanın tümden reddedilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki kararlar bilginize sunulmuş olup konu hakkında bina yönetim planınızı da incelemelisiniz. 

Apartmanımızda hayvan yetiştirenlerden çok şikâyetçiyiz. Balkonlara çıkarıyorlar tüyleri diğer balkonlara dökülüyor. Olmadık saatlerde uzun süre havlıyorlar. Ayrıca site içerisinde bulunan yeşil alanlara pisliyorlar. Bu alanlarda çocuklar oynuyor. Ayrıca tasmasız gezdiriyorlar. Tüm uyarılarımıza rağmen düzelme olmuyor. Bunlara karşı nasıl tedbirler alabiliriz.

 

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/4963,K. 2008/8075,T. 7.7.2008
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HAYVAN BESLEME ( Rahatsızlık Verdiği Saptanan Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE RAHATSIZLIK VERME ( Köpeğin Komşu Bağımsız Bölümde Oturan Davacının Kızını Isırmış Olması - Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği )
• KOMŞUYU ISIRAN KÖPEK ( Davalının Bağımsız Bölümünde Beslediği Köpeğin Binadan Uzaklaştırılması Gerektiği )
• RAHATSIZ EDEN HAYVANIN UZAKLAŞTIRILMASI ( Köpeğin Komşu Bağımsız Bölümde Oturan Davacının Kızını Isırmış Olması - Köpeğin Uzaklaştırılması Gerektiği ) 634/m.18
ÖZET: Davada davalının bağımsız bölümünde beslediği köpeğin binadan uzaklaştırılması istenilmiştir. Ana taşınmazda ve bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan herhangi bir hüküm olmaması rahatsızlık verdiği saptanan köpeğin uzaklaştırılmasına engel oluşturmaz. Dava konusu edilen köpeğin komşu bağımsız bölümde oturan davacının kızını ısırmış sözü edilen 18. madde kapsamında rahatsız etme anlamını taşıdığı gözetilerek bu köpeğin barındırıldığı bağımız bölümden ve bu bölümün yer aldığı ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA: Dava dilekçesinde davalının bağımsız bölümünde beslediği köpeğin binadan uzaklaştırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının bağımsız bölümünde barındırdığı köpeğin, aynı katta bağımsız bölüm maliki olan müvekkilinin kızını ısırdığını ve benzeri rahatsızlıklar verdiğini ileri sürerek bu köpeğin davalı tarafından bağımsız bölümünden ve ana yapıdan uzaklaştırılmasını istemiştir.

Mahkemece dinlenen tanık anlatımlarına dayanılarak köpeğin davacının kızını ısırmasından başka rahatsızlık vermediği ve yönetim planında da bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentileri ile ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler kat maliklerinin borç ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir biçimde sürekli olarak yararlananlara da uygulanır.

Somut olayda davalının oturduğu bağımsız bölümde barındırdığı köpeğin davacının kızını ısırdığı konusunda uyuşmazlık olmadığı gibi bu olgu mahkemece de kabul edilmiş bulunmaktadır. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre ana taşınmazda ve bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan herhangi bir hüküm olmaması rahatsızlık verdiği saptanan köpeğin uzaklaştırılmasına engel oluşturmaz. Dava konusu edilen köpeğin komşu bağımsız bölümde oturan davacının kızını ısırmış olması yukarıda sözü edilen 18. madde kapsamında rahatsız etme anlamını taşıdığı gözetilerek bu köpeğin barındırıldığı bağımız bölümden ve bu bölümün yer aldığı ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına hükmedilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8945,K. 2005/433,T. 7.2.2005
• MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yönetim Planında Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Hayvan Beslenmesinin Yasaklanmış Olması Nedeniyle Beslenen Kedinin Ana taşınmazdan Uzaklaştırılması )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE EVCİL HAYVAN BESLEME ( Yönetim Planında Bağımsız Bölümler ve Eklentilerle Ortak Yerlerde Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Hayvan Beslenmesinin Yasaklanmış Olması )
• EVDE KEDİ BESLEMEK ( Yönetim Planında Bağımsız Bölümler ve Eklentilerle Ortak Yerlerde Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Kedi-Köpek-Tavuk Beslenmesinin Yasaklanmış Olması ) 634/m.28
ÖZET: Yönetim Planının 9. maddesinin ( e ) bendinde bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanların beslenmesinin yasaklandığı dikkate alınarak, karşı davanın bu yönden kabulü ile bağımsız bölümde beslenen kedinin ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karşı davanın tümden reddedilmiş olması doğru görülmemiştir.

DAVA: Dava dilekçesinde ortak yerlere müdahalenin önlenmesi, karşı davada rahatsızlığın giderilmesi ve bağımsız bölümde kedi beslenmesinin önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü, karşı davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.


 

 

Ancak

1- Asıl dava yönünden davaya konu edilip yargılamanın devamı sırasında ortadan kaldırılmış olan projeye aykırı imalatlar dolayısıyla mahkemece ''konusu kalmayan davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına'' hükmedilmesi gerekirken, ''ceza tesisine yer olmadığına'' karar verilmiş bulunması,

2- Karşı dava yönünden davacı-karşı davalının bağımsız bölümünde kedi beslediği karşı davaya cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanıyla sabit olduğu ve kat mülkiyetli ana gayrimenkulün tapu kütüğünde tescilli Yönetim Planının 9. maddesinin ( e ) bendinde bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanların beslenmesinin yasaklandığı dikkate alınarak, karşı davanın bu yönden kabulü ile bağımsız bölümde beslenen kedinin ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karşı davanın tümden reddedilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki kararlar bilginize sunulmuş olup konu hakkında bina yönetim planınızı da inceleyerek yasal hakkınızı kullanmalısınız.


8 kat malikinin bulunduğu blokta ikamet ediyoruz kat maliklerinden birinin evi nüfus kalabalığından ve pislikten dolayı çöp ev gibi ağır bir koku veriyor ve bu durum bizleri bıktırdı, defalarca kişiyi ikaz ettik ama bir çözüm bulamadık bu durum ile ilgili olarak yasal yollardan ne gibi işlemler yapabiliriz.


KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Hükmüne dayanarak Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.Bir katta 3 dairenin bulunduğu 5 katlı bir binada oturuyorum. Yeni bina. Yönetici henüz yok. Çöpleri toplayan bir kadın var. Yan komşum çöpleri kapımın köşesine koyuyor ve bütün çöp suları kapımın önüne kadar akıyor. Defalarca uygun dille uyarmama karşın devam etti. 3 gün önce çöpü kapımın eşiğinin önünde, kapımın tam ortasında buldum, inat yapar gibi tam önüme koymuş. Ben de hesabını sordum. İnadına yapmaya devam edeceklerini söylediler. Ayrıca pis kokan ayakkabıları ve terlikleri de benim kapımın önüne kadar saçıyorlar. Defalarca toplayıp, kapılarının önüne koymamıza rağmen halen yaptıklarından geri kalmıyorlar. Merdiven önlerini ayakkabılar işgal ediyor. Ayrıca çöpü kapımda bulduktan sonra yaşadığım tartışmadan sonra gece 1 e kadar inadına gürültü yapıyorlar ve uyuyamıyoruz. Bu durumu kime bildirebilirim. Yok, mudur bunlara dur diyecek bir insan. Bu insanlar gecekondu sahibi iken evlerini müteahhide verip daire sahibi olmuşlar, ancak apartmanda yaşama kültürünü hiç bilmiyorlar. Bu duruma nasıl bir çözüm getirebilirim. Ne yapmam gerekiyor.


KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde dava açabilir hâkimin kişilere uyarıda bulunmasını ya da para cezası vermesini sağlayabilirsiniz. Bu arada Belediye ilgili birimlerine şikâyet hakkınız da bulunmaktadır.Site balkonlarında barbekü var kiracım kullanmış iki kat üsteki duman geldiği için yönetime şikâyette bulunmuş kiracıya binadan çıkarırız ikazında bulunmuşlar. Kullanma yasağı getirebilirler mi·?

Konu hakkında bina yönetim planınızı incelemelisiniz. Ancak bina mimari projesinde yer alan bir tesisin kullanılması mümkün olup sorun varsa giderilmesi bina yönetimi tarafından karşılanmalıdır.
Kiracınızın bu nedenle tahliyesinin istenmesi ise hukuken mümkün değildir.


16 daireli bir apartmanın zemin katında oturmaktayım kapımın girişi merdivenin alt kısmında bazı şahıslar bisikletlerini ve çeşitli eşyalarını burada bulunan merdiven boşluğuna bırakmaktadır. Bu hem görüntü açısından problem oluşturmakta hem de kapımın önünü işgal etmektedir. Bu konuda haklı taraf kim?


KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Gereği Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.Apartmanımızdaki dairenin birinden çok kötü kokular geliyor bu durumdan herkes rahatsız acaba nereye şikâyet edebiliriz


KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde dava açabilir, Belediye ilgili birimlerine şikâyette bulunabilirsiniz.32 daireli sitede oturmaktayım. Birkaç dairelerde ayakkabılarını bazı eşyalarını kapı önüne bırakıyorlar. Bunları engelleme yetkimiz varmıdır?


''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
KMK 18.madde gereği Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.Her katta 4 daireden oluşan 60 dairelik bir apartmanın 11. katında oturmaktayım. İki senedir karşı dairem ile ilgili kapı önüne bırakılan ayakkabılar ve her saatte olabilen çöp çıkartma problemi ile başa çıkamamış bulunmaktayım. Konutu kiraladığım günden beri iyilikle dile getirdiğim bu konuda çözüm gerçekleşmediği için 15 gün evvel yönetici kanalı ile dileğimi ilettim. Verilen cevap ''ben asla ayakkabıları içeri alamam, çünkü onlar pis, beğenmeyen çeker gider'' oldu. Ortak alanlar bildiğim kadarıyla herkese aittir ve ben kirli olduğu için içeri alınmayan ayakkabılar ve çöpler ile her kapımı açtığımda karşılaşmak istemiyorum. Kapılarımız arasındaki mesafe en fazla 2 metre. Bu konu ile ilgili ne yapabilirim? Lütfen beni aydınlatır mısınız?

Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


 

Oturduğum bina ters le şeklinde benim bulunduğum kısım bina girişinden 2-3metre içeride(yani dairem bina ön cephede normalden 2-3metre içeride/diğer kısım böyle değil)çatı katındaki daire sahibi benim( daire yüksek giriş)
camın kenarına sıfır olacak şekilde arabasını park ediyor -şâhısı defalarca uyardım bana burası ortak kullanım alanı diyor ben arabamı park ederim /aracını park etmesi yasal mı? Şikâyet edicem nereye hangi şekilde edebilirim? Dava açıcam neye göre dava açmam gerekiyor? Ayrıca bu bölümü (bina girişinin sınırına kadar)toprağa demir çaktırıp zincirle çevirmek istiyorum böyle bir hakkım daire sahibi olarak varmı?KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' Düzenlemesine dayanarak dava açma hakkınız bulunmaktadır.
Sorunuzun 2.bölümü için ise KMK 19.madde gereği tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı olurunu almanız halinde o yönde bir tasarrufta bulunabilirsiniz.Apartmanda bahçe katında ev sahibiyiz. Apartmanın kendisine ait bahçeyi otopark yapmışlar ve ısrarla bir komşumuz camın önüne eve girecek kadar park ediyor. Boş yer olmasına rağmen. Balkondan eve girişimiz zorlaşıyor. Bu şekilde park etmesi doğrumu


KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' Gereği dava açma hakkınız bulunmaktadır.Apartmanımızda aynı evi paylaşan iki kişi var. Sabaha karşı işten geliyorlar.(Birahanede çalışıyorlarmış)Sürekli 03.00–05.00 saatlerinde birbirleriyle küfürlü, avaz avaz kavga ediyorlar. Apartman sakinleri şikâyetçi. Bu kiracıları çıkarmak için ne yapılabilir? Kanuni yolu varsa bizi bilgilendirirseniz sevinirim.


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.


''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


48 dairelik bir apartmanda oturuyorum zemin üstü 1. katta ve evin yani apartmanın önünde sürekli çocuklar gürültü yapıyor evde oturmak mümkün değil uyarmama rağmen aileleri de dikkate alınmadı en son 2 sene sonunda ağız tartışması yaptık ben birazda hakaret ettim site içinde çocuklar için parklar var ama yeterli değil tabi toplantıda ortak alanlarda herkes otururda oynarda deyip işin içinden çıktılar ben ne yapmalıyım.


KMK 18.madde gereği
'' Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmalısınız.Annem apartmanda yönetici 2–3 dairede öğrenciler var çok gurultu yapıyorlar gece 12 den sonra bile gurultu oluyor nasıl bir ceza işlemi uygulatabiliriz.


Kolluk kuvvetlerine şikâyet ve Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmaktan başka yasal bir şikâyet yöntemi bulunmamaktadır.


Apartmanın giriş katında oturuyorum. Ve apartmanda olan çocuklar gürültü yaparak oyun oynuyorlar. Yöneticiye söylediğimde Hiç bir şey yapmayacağını ve benim de yapamayacağımı kaba bir şekilde söyledi. Yasal haklarım nelerdir.


KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' dava açmanız mümkündür.
Yönetici bu tip konularda kat malikleri kurulu yetki vermedikçe kat malikleri adına dava açamaz.


5.katlı bir binanın 4.katında oturmaktayım. Yaklaşık 1 ay oldu buraya taşınalı. Apartman yönetimi kapı üzerine temizlikle ilgili bir yazı asmış. Yazıda temizliğin hafta sonu pazar günü yapılacağı vs. yazıyor. Pazar günü sabah 09.00 da pat pat diye halı çırpılıyor. Apartman site vs yerlerde halı çırpılması bana hiç medeni gelmiyor. Bununla ilgili bir yönetmelik ya da kanunumuz varmı?


Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''


Bu düzenleme ve kişinin mülkiyet hakkı esas alınarak kat maliklerinin ana taşınmazı kullanma kuralları bina yönetim planı ile belirlenebilir, bu nedenle öncelikle konu hakkında bina yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir.

Bina yönetim planlarında genel olarak aşağıdaki yasak ve düzenlemelere yer verilir.
a) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

b) Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.

c) Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler çöp ve su dökemezler.

d) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.

e) Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.

f) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler.

g) Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Ana gayrimenkulün bahçesinde hiçbir şekilde toplantı düzenlenemez.

Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’te son verirler.

h) Tapu Kütüğünde konut veya ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

i) Kat Mülkiyeti Kütüğü’nde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadan, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

j) Dükkân malikleri, dükkânlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte işler yapamazlar patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler bulunduramazlar. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

Bu düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeni ile Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilir ve aynı zamanda Belediye ilgili birimlerine de şikâyette bulunabilirsiniz.


9 daireli bir apartmanda oturmaktayım. Üzerimde oturan arkadaştan oturduğum daireyi satın aldım benle beraber 3 tane daha ev sahibi var. Arkadaşın toplam kendine ait 4 dairesi kaldı. Bu arkadaş evi halen kendisinin gibi sanıp her dediğini yaptırmaya çalışıyor. Ben yapmadığım içinde benimle arası iyi değil. Apartmanımızda yönetici de yok. Sürekli halı çırpıyor, balkonuma pislik atıyor ve bunlar beni çok rahatsız ediyor. Uyardığım halde yapmaya devam ediyor. Bu konuda ne yapabilirim veya nasıl davranmam gerekiyor.


Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''


Bu düzenleme ve kişinin mülkiyet hakkı esas alınarak kat maliklerinin ana taşınmazı kullanma kuralları bina yönetim planı ile belirlenebilir, bu nedenle öncelikle konu hakkında bina yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir.

Bina yönetim planlarında genel olarak aşağıdaki yasak ve düzenlemelere yer verilir.
a) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

b) Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.

c) Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler çöp ve su dökemezler.

d) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.

e) Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.

f) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları barındıramazlar, besleyemezler.

g) Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Ana gayrimenkulün bahçesinde hiçbir şekilde toplantı düzenlenemez.

Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’te son verirler.

h) Tapu Kütüğünde konut veya ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.


i) Kat Mülkiyeti Kütüğü’nde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadan, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

j) Dükkân malikleri, dükkânlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte işler yapamazlar patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler bulunduramazlar. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

Bu düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeni ile Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilir ve aynı zamanda Belediye ilgili birimlerine de şikâyette bulunabilirsiniz.


 

 

16 haneli bir apartmanda oturuyorum balkonlarda mangal yapılıyor, özellikle apartman yöneticimiz bunu yapıyor çok rahatsız edici bir durum bunun yasal ve kanuna uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Balkonlarda barbekü yok normal mangalda duman dumana ızgara yapılıyor. Bu durumun kanunda yeri nedir? Yasak mı değil mi?


Binanız yönetim planı düzenlemelerini de incelemeniz kaydı ile KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilirsiniz.


4 KATLI 8 DAİRELİ BİNANIN 1 NOLU DAİRE SAHİBİYİM. BENİM ALT KATIM OTOPARK OLARAK YAPILMIŞ DURUMDA. EN FAZLA 3 ARAÇ ALIYOR. BEMİM EVİM 2+1 77 M2. ARAÇ GİRİŞİ BENİM YATAK ODAMIN ALTINA GELMEKTE. KAPISI DA DEMİR BİR KAPI. AÇIP KAPANIRKEN YATAKTAN FIRLIYORUZ EŞİMLE. SORUNUMUZU DİLE GETİRDİĞİMİZDE APARTMAN BİZE CEPHE ALIYOR. OTOPARK OLUR GİBİ. SABAH VE GECE ARAÇ GİRİP ÇIKARKEN DEMİR KAPI ÇARPMASINDAN UYUYAMIYORUZ. DEMİR KAPIYI DEĞİŞTİRELİM DEDİK ONADA YANAŞAN YOK. KANUNİ OLARAK BENİM HAKKIM VEYA ARAÇ PARKI VEYA BENİM PROBLEMİM NASIL ÇÖZÜLÜR.


KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Dava açarak bu konuda yargı yolu ile çözüm bulmanız mümkündür. 

17 daireli apartmanımızda 5 daireyi aynı aileden insanlar satın alıp yerleştiler ve üstüne yönetici oldular. Apartmanımız nezih bir semt de olmasına karşın içine girildiğinde koridorlara taşan ayakkabılarla, ortalıktaki bebek arabaları ile mezbeleyi andıran bir apartmana benziyor. Tüm uyarılarımıza rağmen ne ayakkabılarını ne de eşyalarını koridorlardan çekmiyorlar. Yönetici oldukları için böyle bir kural yok diyip kestirip atıyorlar. Bu konuda kanuni olarak hiç hakkımız yok mu? Ne yapabiliriz.


KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz. 

 

 

Apartmanımızda bir takım gürültü ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Yönetim planı yoktur veya kayıptır. Ne yapmamız gerekmektedir. Yönetim planı nerden alınır veya nasıl yenisi çıkarılır


Bina yönetim planınızı bağlı olduğunuz Tapu Sicil Müdürlüğünden temin etmeniz mümkündür. Zira yönetim planı tapu evrakları arasında mutlak bulunması gereken resmi evraklardandır.

KMK 18.madde ise
'' Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' ise gürültü nedeni ile kullanabileceğiniz yasal haklarınızın yasal dayanağıdır.Yeni aldığım daireyi kiraya vermek istedim. Ancak dört ay gibi bir süre kiraya veremedim nedeni ise üste oturan yalnız yaşayan kiracının söylendiğine göre akıl sağlığının bozuk (Raporu olduğu söylenmektedir) olduğu apartmanda diğer sakinleri tehdit ettiği, huzursuzluk yarattığı ve bundan dolayı da apartmanda deli var gibi bir şaibenin yayıldığı bu nedenle de kiracı gelmediği sonuç olarakta dairemi 4 aydan bu tarafa kiraya veremediğimi. Ancak mart ayının sonu itibari ile daireme kiracı taşındığını daha taşındığının ilk haftasında beni arayarak üst katta oturan şahsın sabaha kadar gürültü yaptığını, huzur vermediğini eşinin korktuğunu tarafıma iletmiştir. Apartman Yöneticisi bütün sakinlerden bu kişi hakkında imza toplamış bir kaç kez polis çağırmış ancak evde bulamamışlardır. Can güvenliği nedeniyle bu kişi ile fazlada muhatap olunamamaktadır. İlgili şahsın oturduğu dairenin iki yıllık kirasını peşin ödediği söylenmektedir.
1- Akıl sağlığından yoksun ve diğer sakinlerin can güvenliğini tehdit eden bu kişinin oturduğu daireyi tahliye etmesi için ne yapılmalıdır.
2- Sırf apartmanda deli var şaibesiyle dairemin boş kalması nedeniyle uğradığım zararı kimden tazmin edebilirim.
3- Dairesini bu kişiye iki yıllık kirayı peşin alarak kiraya veren daire sahibinin sorumluluğu nedir.
4. Apartman yönetiminin tüm şikâyetlere karşı yaklaşık bir yıldan bu tarafa bu kişi hakkında bir şey yapmaması yönetim zafiyeti midir?
5. bu konuda dava açılacak ise hangi mahkemeye ve tahliye davası açılabilir mi.

Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.

Kat malikleri kurulunca yetki verilmedikçe yönetici tek başına bu yönde bir dava açamaz.


 

 

 

 

Sitelerde çalınan piyano kaça kadar çalınması yasalara göre uygundur?

 

T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5647,K. 2005/8544,T. 3.10.2005
• TAŞINMAZIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Canlı Müzik Yayını Yapıldığı İleri Sürülen Dava Konusu Bağımsız Bölümde Oluşan Gürültünün Rahatsızlık Verecek Boyutlarda Olup Olmadığının Açıkça Saptanması Gereği )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişi İncelemesinin Müzik Yayınının Yapıldığı Bir Sırada Gerçekleştirilmesi Gereği - Gürültü Çıkarma Nedeniyle Tahliye Talebi )
• GÜRÜLTÜ ÇIKARMA ( Canlı Müzik Yayını Yapıldığı İleri Sürülen Dava Konusu Bağımsız Bölümde Oluşan Gürültünün Rahatsızlık Verecek Boyutlarda Olup Olmadığının Açıkça Saptanması Gereği )
• TAHLİYE ( Canlı Müzik Yayını Yapıldığı İleri Sürülen Dava Konusu Bağımsız Bölümde Oluşan Gürültünün Rahatsızlık Verecek Boyutlarda Olup Olmadığının Açıkça Saptanması Gereği ) 634/m.18
ÖZET: Dava dilekçesinde davalının taşınmazdan tahliyesi istenilmiştir. Tanık anlatımları ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde canlı müzik yayını yapıldığı ileri sürülen dava konusu bağımsız bölümde oluşan gürültünün rahatsızlık verecek boyutlarda olup olmadığının açıkça saptanabilmesi için bilirkişi incelemesinin müzik yayınının yapıldığı ( ses cihazlarının çalışır durumda olduğu ) bir sırada gerçekleştirilmesi gerekir.

DAVA: Dava dilekçesinde davalının taşınmazdan tahliyesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı Seval Gün bak vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı dava dilekçesinde tapuda işyeri ( dükkân ) olarak gösterilen zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün davalı tarafça cafe olarak kullanıldığını buradan çıkan gürültünün diğer bağımsız bölümlerde oturanlara rahatsızlık verdiğini ileri sürerek kiracı davalının bu bağımsız bölümden tahliyesini istemiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18.maddesi hükmüne göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek ve birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu yükümlülük bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma ( sükna ) hakkı sahiplerine ya da bu bölümlerden herhangi bir nedenle sürekli olarak yararlananlara da uygulanır ve kat maliki ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Somut olayda kat irtifaklı ana taşınmazın dükkân nitelikli 2 nolu bağımsız bölümün maliklerinden Sevgi Günbak'ın bu bağımsız bölümü diğer davalı Mehmet Alkan'a kiraladığı ve buranın Cafe olarak işletildiği anlaşılmaktadır.

Yargılama sırasında dinlenen tanıklar Cafede yapılan canlı müzik yayınının ana taşınmazın diğer bağımsız bölümünde oturanlara rahatsızlık verecek boyutlarda olduğunu açıkça bildirmişlerdir. Yerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda ise inceleme sırasında ses yayın cihazı olmadığından sesle ilgili gerekli ölçümlerin yapılamadığı belirtilmiş gürültünün rahatsız edici boyutlarda olması durumunda bağımsız bölümde ters tavan ve ses kesici perde yapılarak yalıtımın sağlanması suretiyle rahatsızlığın giderilebileceği görüşüne yer verilmiştir.

Tanık anlatımları ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde canlı müzik yayını yapıldığı ileri sürülen dava konusu bağımsız bölümde oluşan gürültünün rahatsızlık verecek boyutlarda olup olmadığının açıkça saptanabilmesi için bilirkişi incelemesinin müzik yayınının yapıldığı ( ses cihazlarının çalışır durumda olduğu ) bir sırada gerçekleştirilmesi, ölçümün buna göre yapılıp, sonuçta bu bağımsız bölümden ( cafeden ) çevreye yayılan gürültünün ana taşınmazdaki diğer bağımsız bölümde oturanları rahatsız edecek boyutlarda olup olmadığı saptanıp, bunun giderilmesi için alınması gereken önlemlerin açıkça belirlenmesi ve önlemlerin alınmasına karar verilmesi, gürültünün alınacak önlemlerle giderilmeyeceğinin anlaşılması durumunda ise gürültü çıkaran faaliyete son verilmesine hükmedilmesi gerekirken yetersiz araştırmaya ve eksik incelemeye dayalı olan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalı tarafa iadesine, 03.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karar bilginize sunulmuş olup bina yönetim planınızı konu ile ilgili olarak incelemeniz yararlı olacaktır.
Ancak gece 22.00 dan sonra rahatsızlık verecek davranışlardan kaçınılması yasal düzenlemeler gereğidir.


Üst komşu karşı komşunun ayakkabılarını ve çöpünü sabah kızını okula bırakırken bizim kapıya koyuyor gözümle gördüm bu kadın benimle uğraşıyor deyip eşimin yanında bana iftira atıyor çocuklarıma da onlar yalancı diyor


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açılarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.


Apt yöneticisi üst katımda oturuyor gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde elektrik süpürgesi veya çamaşır makinesi kullanıyor ayrıca dolap kapakları ve yürümesiyle çok gürültü yapıyor. Konuşmama rağmen pek aldırış etmedi. Ne yapmalıyım? Ayrıca bazı hususlarda duyuru mahiyetinde kat maliki olarak duyuru panosuna yazı asabilir miyim?

Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açılarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

Kat maliki olarak ilan panosuna bireysel duyuru asıp asamayacağınız hususunda yönetim planınızı incelemelisiniz.


14 Daireli 2 dükkânlı bir apartmanın yöneticisiyim. Dükkânların birinde Börek imalathanesi ve aynı zamanda satış yeri var. Bu dükkân işletmecisi Anlaşma yaptığımız Kömür şirketinden senet karşılığı kömür alıp parasını ödememiştir. Kömür şirketi şuan bize bu şahsın almış olduğu kömürü vermemektedir. Kömür kış boyu belirli periyotlarla apartmana gelmektedir. Bizim apartman olarak her sene kömürcülerle sorun mu yaşayacağız. Yapabileceğimiz bir şey yok mudur Börekçi yüzünden apartman böcek miktarı da çoğaldı börekçiyi yönetim kararı alarak kapanmasını sağlayabilirmiyiz.

 

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/341,K. 2008/3776,T. 31.3.2008
• KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
• RAHATSIZLIK VERİCİ FAALİYETLERİN ÖNLENMESİ ( Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
• KOKU VE GÜRÜLTÜ ( Rahatsızlık Veren Faaliyete Son Verilmesi İstemi - Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
634/m.18
ÖZET: Dava dilekçesinde, rahatsızlık veren faaliyete son verilmesi ve tahliye istenilmiştir. Kat mülkiyetli taşınmazın dükkân olarak kayıtlı bölümündeki işyerinin çıkardığı rahatsız edici koku ve gürültünün ne gibi önlemlerle önlenebileceği belirlenmeli, önlenemeyecek ise faaliyetin sona erdirilmesine karar verilmelidir.

DAVA: Dava dilekçesinde, rahatsızlık veren faaliyete son verilmesi ve tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların malik ve kiracı olarak kullanmakta oldukları bağımsız bölümde pasta ve börek imalatı ile pişirilmesi faaliyetini yürüttüklerini, sürekli olarak yürütülen bu faaliyet nedeniyle gürültü ve koku meydana geldiğini, kendilerinin gürültü ve kokudan rahatsız olduklarını ileri sürerek davalı tarafın meydana getirdiği rahatsız edici bu durumların önlenmesi için börek ve pasta imalat ve pişirilmesine son verilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, pastanenin bütün tavan ve duvar yüzeylerine ses tecridi yapılmasına, davalının pastanedeki büyük tüplerin değiştirilmesi sırasında çıkardığı gürültünün giderilmesine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 18. maddesine göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu Yasa'da kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara veya bu bölümlerden herhangi bir surette devamlı olarak faydalananlara da uygulanır.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden kat mülkiyetli ana taşınmazın dava konusu edilen bağımsız bölümünün dükkân olarak tapuda kayıtlı bulunduğu, mahkemece yargılama sırasında sözü edilen yerde dava konusu edilen iddialarla ilgili olarak bilirkişi aracılığıyla herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadığı, 02.01.2006 günü aynı mahkemece dava konusu yerde yapılan tespit sonucu düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın sonuçlandırıldığı, sözü edilen tespit raporunda rahatsızlık verici durumlara değinildiği halde, bunların hangi önlemlerle giderilebileceği konusuna değinilmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece olay yerinde yeniden keşif yapılıp davacının dilekçesinde ileri sürdüğü rahatsızlık verici durumların ( gürültü ve kokunun ) ne gibi önlemlerin alınmasıyla önlenebileceği araştırılıp saptandıktan sonra bu önlemlere, rahatsızlığın giderilmesinin alınacak önlemlerle mümkün olmaması halinde istem gibi faaliyetin sona erdirilmesine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve yetersiz araştırmaya dayanan önceki tespit raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 31.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yukarıdaki karar örnek olarak bilginize sunulmuş olup duyulan rahatsızlık nedeni ile Sulh Hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz. Kömür bedeli ile ilgili olarak ise alacağınızın tahsili için icra takibi başlatmanız gerekmektedir.


Bina yöneticisiyim, Alt üst oturan 2 daire sakini arasına da bir problem söz konusu problem ise şu bina sakinlerinin aldığı karar sadece cumartesi günleri arka pencereden halı vb. silkelenebilir yönünde burada üstte oturan dairelerden bir tanesi bu kurala uymamaktadır her gün bir şeyler silkelenmektedir ve altta oturan bunda çok rahatsız ve şikâyetçidir nasıl bir yaptırım uygulanır,


KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''

Bir ana taşınmazda bağımsız bölüm malik ve sakinleri arasında ortaya çıkacak ihtilaflar da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmadıkça yöneticinin dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak yönetim planına ya da alınan kat malikleri kurulu kararlarına aykırılık nedeniyle genel bir uyarı da bulunmanız düşünülebilir.Üst katta oturan bir komşum devamlı balkondan silkme yapıyor ve hiç sıkılmamış çamaşırları olduğu gibi asarak aşağıya suları damlatıyor. Defalarca ikaz etmemize rağmen bunu devamlı yapıyor. Ne yapmam lazım


KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Düzenlemesine dayanarak Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmanız mümkündür.9 daireli bir apartmanın giriş katında oturuyorum. Benim bulunduğum taraf bahçe olarak geçiyor. Ayrıca apartmanın arka tarafı da otopark. Apartmanda herkes ev sahibi. Ortak alınan kararda benim bulunduğum tarafı da otopark yaptılar. Üstelik 2 dairenin büyük kasalı panelvan araçları var ve bu araçlar benim camlarımı kapatıyor. Kaç kere söyledim araçlarını park etmemeleri için ama yinede park ediyorlar. Herhangi bir yaptırım uygulayabilirmiyim.


KMK 18.madde düzenlemesine göre
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak ortak alanların kullanımında bağımsız bölümünüzü kullanma hakkınıza zarar verildiğinden bahisle hâkimin müdahalesini talep edebilirsiniz.Evsel atıklarını ve artıklarını apartman görevlisine vermeyen kendi bağımsız bölümünün kapısına yığan kat maliki veya kiracı hakkında Belediyeye şikâyette bulunsam 5326 Sayılı Kanunun 41.İnci maddesi gereği ceza keser mi?
Bu kat maliki hakkında başka nasıl yaptırım uygulata bilirim.

KMK 18.madde düzenlemesine dayanarak Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.

6katlı binada oturuyoruz 18 daire var herkesin yatak odası olarak kullandığımız odaları bazıları oturma odası olarak kullanıyorlar bu nedenle de gürültü oluyor ne yapabiliriz


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


Apartmanımızın Yönetim Planında köpek beslemek yasak diye madde var. Ancak yeni taşınan bir kiracı köpek besliyor. Bu durumda dava Daire sahibine mi açılacak, yoksa Kiracıya mı açılacak. Kiracıya açılacak ise bu dava çeşidi tahliye davası mı olacak.

 

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8945,K. 2005/433,T. 7.2.2005
• MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yönetim Planında Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Hayvan Beslenmesinin Yasaklanmış Olması Nedeniyle Beslenen Kedinin Ana taşınmazdan Uzaklaştırılması )
• BAĞIMSIZ BÖLÜMDE EVCİL HAYVAN BESLEME ( Yönetim Planında Bağımsız Bölümler ve Eklentilerle Ortak Yerlerde Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Hayvan Beslenmesinin Yasaklanmış Olması )
• EVDE KEDİ BESLEMEK ( Yönetim Planında Bağımsız Bölümler ve Eklentilerle Ortak Yerlerde Kat Malikleri Kurulunca Müsaade Edilmedikçe Kedi-Köpek-Tavuk Beslenmesinin Yasaklanmış Olması ) 634/m.28
ÖZET: Yönetim Planının 9. maddesinin ( e ) bendinde bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanların beslenmesinin yasaklandığı dikkate alınarak, karşı davanın bu yönden kabulü ile bağımsız bölümde beslenen kedinin ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karşı davanın tümden reddedilmiş olması doğru görülmemiştir.

DAVA: Dava dilekçesinde ortak yerlere müdahalenin önlenmesi, karşı davada rahatsızlığın giderilmesi ve bağımsız bölümde kedi beslenmesinin önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü, karşı davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak

1- Asıl dava yönünden davaya konu edilip yargılamanın devamı sırasında ortadan kaldırılmış olan projeye aykırı imalatlar dolayısıyla mahkemece ''konusu kalmayan davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına'' hükmedilmesi gerekirken, ''ceza tesisine yer olmadığına'' karar verilmiş bulunması,

2- Karşı dava yönünden davacı-karşı davalının bağımsız bölümünde kedi beslediği karşı davaya cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanıyla sabit olduğu ve kat mülkiyetli ana gayrimenkulün tapu kütüğünde tescilli Yönetim Planının 9. maddesinin ( e ) bendinde bağımsız bölümler ve eklentiler ile ortak yerlerde, kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanların beslenmesinin yasaklandığı dikkate alınarak, karşı davanın bu yönden kabulü ile bağımsız bölümde beslenen kedinin ana taşınmazdan uzaklaştırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karşı davanın tümden reddedilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki yargı kararında da açıklandığı üzere davanın KMK 18.madde hükmüme dayanarak açılması ve bağımsız bölümü kullanan kişiye yöneltilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahliye kararı değil köpeğin bağımsız bölümden uzaklaştırılması yönünde karar verilecektir. Konu hakkında yönetim planınızı incelemenizde yararlı olacaktır.


 

 

Bina içinde bir kiracının aşırı geçimsiz ise binadan çıkartmak için ne gibi bir yol izlememiz gerekir.


Ev sahibine şikâyetlerinizi iletmeniz uygun olacaktır. KMK 18.madde gereği duyulan rahatsızlık nedeniyle dava açabilir ancak tahliye talep edemezsiniz.


APARTMANIMIZ KALABALIK BİR APARTMAN. ÖĞRENCİ KİRACILARDAN ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ. GECE YARILARI SESLERİ İNSANI UYKUDAN UYANDIRIYOR. APARTMANDA OTURAN EV SAHİPLERİ OLARAK BİZLER KİRAYA VERİLEN DAİRELERİN ÖĞRENCİLERE VERİLMEMESİ KONUSUNDA KARAR ALMAYA HAKKIMIZ VAR MIDIR? BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIZ? EV SAHİPLERİ İLE KONUŞTUK FAKAT HANGİ BİRİNİ KONUŞALIM? KİMİSİ YARDIMCI OLURKEN BAZILARININ ÇABALARI (UYARMA ANLAMINDA) YETERSİZ KALIYOR.


KMK 18.maddeye dayanarak verilen rahatsızlık nedeniyle dava açma hakkınızı kullanmanız mümkün olup mülkiyet hakkının kullanımını kısıtlayan bir kat malikleri kurulu kararı almanızın anlamı olmayacaktır.


3 blok 24 daireli sitenin yöneticisiyim b blok 4 kat son kat ta oturan mülkiyet sahibi üye çatıda kanatlı (güvercin 50 adet) beslemekte sakinler kabul etmemekte karşı çıkmamıza rağmen besleyeceğini söylüyor yasal olarak ne yapa biliriz


KMK 4.madde gereği çatı binanın mutlak ortak alanıdır.

KMK 18.madde gereğine uymayanlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''


Sahibi olduğum evimin bulunduğu apartmandaki üst komşum aşırı gürültü yapıyor. Bina maliki olmayan gelini ve torunu (torunu beş yaşında)her akşam oturmaya geliyor ve tabii ki o zaman gürültü çekilmez hale geliyor ben bu durumda ne yapmalıyım...

 

Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet ( dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''

 Apartman içerisinde altlı üstlü oturan iki aile arasında gürültü kavgası var. Alt katta oturan daire sahibi uzun yol şoförüdür. Değişik zamanlarda gelip evde uyumak istiyor, ancak rahatsız edildiğini ileri sürüyor. Üst katta ise biri spastik özürlü olan 4 çocuklu bir aile yaşıyor. Çocuğun yaptığı gürültüleri önleyemediklerini belirtiyorlar. İki komşu arasında sen taşın git kavgaları başladı. Bu durumda, rahatsız edildiğini ileri süren komşunun yapabileceği ne gibi bir eylem ve önleme çalışması olabilir.


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açılarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.


Evde dikiş dikmek suç mudur?

''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
KMK 18.madde gereği binanızda rahatsızlık vermediğiniz sürece evde dikiş dikebilirsiniz.


Üst komşum kasten benim çamaşırlarım asılı iken halı çırpmaya başlıyor ve bilinçli olarak gece 01–02 de eşyaları sağa sola çekerek elektrik süpürgesini çalıştırıyor. Sözlü olarak uyarmama rağmen davranışlarını ısrarla sürdürüyor. Bunu engellemek için nereye şikâyette bulunabilirim.


Sulh hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etmelisiniz. Dayanağınız KMK 18.madde olacaktır.
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''Apt. yöneticisiyim aldığımız kararlar doğrultusunda hiç bir şekilde balkonlardan halı kılım paspas sofra bezi vs. sirkelenmeyecek diye karar alındı. Binamızın en üst katında oturan iki kardeş alınan kararlara aldırmadan halı ve başka vs.çırpıyolar. Yasal olarak kanunen çırpmak, sirkelemek varmı yok mu?


Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Yâda kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet ( dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''35–40 dairelik bir binanın 1.katında 4 yıldır kiracı olarak ikamet ediyorum. Üst katımda 3 adet daire var bunlarda kiracı, mutfak pencereme bakan havalandırma boşluğu var mutfaklarından tüm çöplerini (çocuk bezi, sigara izmariti, sofra artıkları akıllarına gelen her şeyi atıyorlar ve defalarca uyarmama rağmen polis çağırıp ikaz almalarına rağmen halen çöpler atılıyor ve ben mutfağımın içinde böcekler gezdiği için açıkta yiyecek hiç bir şey bırakamıyor kalanı da atmak zorunda kalıyorum mutfağımın içine bu kadar pislik atılması beni çok rahatsız ediyor ayrıca aynı şekilde balkonuma da atıyorlar. Zabıta müdürlüğü ile görüştüm apartmanda yönetici olmadığı için bana yardımcı olamıyorlar. Apartmanda yöneticiyi sorununu nasıl çözebilirim? Ve bu komşuların attığı pislikler için nereye gidip çözüm bulabilirim


''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
KMK 18.madde gereği Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.


Apartmanımıza oturan bir kiracı apartmanın çoğunluğunun imza attığı kararlara uymak zorunda mıdır? Kendisini sürekli sözlü uyardığımız bir kiracı(hem bina sakinleri, hem bina yöneticisi, hem de ev sahibi tarafından ) apartman koridorlarına iç çamaşırlarına varıncaya dek çamaşır seriyor? Bu durumda ilçe belediyesi zabıtası veya büyükşehir belediye zabıtasının yaptırım gücü var mıdır? Yoksa mahkeme yoluyla mı çözmemiz gerekir.


Belediyeye şikâyette bulunma hakkınız olmakla birlikte esasen KMK 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmalısınız.


Üst kat komşumun sürekli asılı duran ve ipi de benim balkonumdan geçen bir kovası var. Sözüm ona gazete bırakılmak için, uyarılarıma rağmen almıyor, kanunen böyle bir hakkı var mı?


Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde gereği
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Yan tarafımda bulunan lokantadan şikâyetçiyim. Defalarca belediyeye şikâyet etmeme rağmen tam 3 senedir yemek kokusundan bunaldım. Her sabah dükkânımı açmak istediğim zaman soğan kokusu suratıma doğru gelmektedir Çevreye sabahtan akşama kadar yemek kokuları gelmektedir. Bu bir kere değil her gün bu böyle devam etmektedir. Kadıköy belediyesi görevini yapmamaktadır. Hatta ve hatta rüzgâr esince sokaktaki tozlar açık olan camlardan içeri girip direk yemeklerin üzerine girmektedir. Bu lokantadan gelen yemek kokuları beni rahatsız ediyorsa bu belediyenin görevi değil mi? bunu engellemem için nerelere başvurmalıyım birde görevlerini yapmayan Kadıköy belediyesini nerelere şikâyet edebilirim acaba? Ayrıca yemek kokusunun vermiş olduğu rahatsızlık belediyenin görevi olmadığı ve de belediyede böyle bir kanun olmadığını söylemektedir. Kanunda yeri varmı?

 

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/341,K. 2008/3776,T. 31.3.2008
• KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
• RAHATSIZLIK VERİCİ FAALİYETLERİN ÖNLENMESİ ( Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
• KOKU VE GÜRÜLTÜ ( Rahatsızlık Veren Faaliyete Son Verilmesi İstemi - Kat Mülkiyetli Taşınmazın Dükkân Olarak Kayıtlı Bölümündeki İşyerinin Çıkardığı Rahatsız Edici Koku ve Gürültünün Ne Gibi Önlemlerle Önlenebileceğinin Belirlenmesi Gereği )
634/m.18
ÖZET: Dava dilekçesinde, rahatsızlık veren faaliyete son verilmesi ve tahliye istenilmiştir. Kat mülkiyetli taşınmazın dükkân olarak kayıtlı bölümündeki işyerinin çıkardığı rahatsız edici koku ve gürültünün ne gibi önlemlerle önlenebileceği belirlenmeli, önlenemeyecek ise faaliyetin sona erdirilmesine karar verilmelidir.

DAVA: Dava dilekçesinde, rahatsızlık veren faaliyete son verilmesi ve tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların malik ve kiracı olarak kullanmakta oldukları bağımsız bölümde pasta ve börek imalatı ile pişirilmesi faaliyetini yürüttüklerini, sürekli olarak yürütülen bu faaliyet nedeniyle gürültü ve koku meydana geldiğini, kendilerinin gürültü ve kokudan rahatsız olduklarını ileri sürerek davalı tarafın meydana getirdiği rahatsız edici bu durumların önlenmesi için börek ve pasta imalat ve pişirilmesine son verilmesini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne, pastanenin bütün tavan ve duvar yüzeylerine ses tecridi yapılmasına, davalının pastanedeki büyük tüplerin değiştirilmesi sırasında çıkardığı gürültünün giderilmesine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 18. maddesine göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu Yasa'da kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara veya bu bölümlerden herhangi bir surette devamlı olarak faydalananlara da uygulanır.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden kat mülkiyetli ana taşınmazın dava konusu edilen bağımsız bölümünün dükkân olarak tapuda kayıtlı bulunduğu, mahkemece yargılama sırasında sözü edilen yerde dava konusu edilen iddialarla ilgili olarak bilirkişi aracılığıyla herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadığı, 02.01.2006 günü aynı mahkemece dava konusu yerde yapılan tespit sonucu düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda davanın sonuçlandırıldığı, sözü edilen tespit raporunda rahatsızlık verici durumlara değinildiği halde, bunların hangi önlemlerle giderilebileceği konusuna değinilmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece olay yerinde yeniden keşif yapılıp davacının dilekçesinde ileri sürdüğü rahatsızlık verici durumların ( gürültü ve kokunun ) ne gibi önlemlerin alınmasıyla önlenebileceği araştırılıp saptandıktan sonra bu önlemlere, rahatsızlığın giderilmesinin alınacak önlemlerle mümkün olmaması halinde istem gibi faaliyetin sona erdirilmesine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve yetersiz araştırmaya dayanan önceki tespit raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 31.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki yargı kararından da anlaşılacağı üzere KMK 18.madde düzenlemesine dayanarak dava hakkınızı kullanmalısınız.


Kat malikiyim. Üst katımızda akıl özürlü yaşı büyük olan bir kişi annesiyle yaşıyor. Bütün gün bütün gece bağırıyor, tepiniyor eline geçen her şeyle vuruyor. Altta oturamayacak hale geldik onlarda ev sahibi. Saati belli olmuyor 2.3.4.5 vs ayrıca yanında torunu da var oda çok gürültü ediyor ben kalp hastasıyım çarpıntıyla uyanıyorum. Oturma odaları bizim yatak odasının üstünde ve zeminleri çıplak halısız olduğu gibi tüm konuşmalar gürültüler bize yansıyor. Defalarca rica ettim hasta ne yapayım diyor bizim kapımıza dikiliyor oğullarıyla tehdit ediyor. Bu durumda ne yapabilirim


KMK 18.madde düzenlemesine dayanarak ,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''

Sulh hukuk mahkemesinde dava açarak izolasyon için gereken tedbirleri almalarını sağlamanız mümkündür.


Kaloriferlerin yakılma tarihi nedir? Ortak alanlarda kapı önlerine ayakkabı bırakmanın bir yaptırımı varmıdır


Çevre ve orman Bakanlığı çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Hava Kirliliğinin Kontrolü konulu 26.5.2005 Tarih 2005–6 sayılı genelge gereği,

-Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması,

-Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina ve iç ortam sıcaklığı 18 derece, konutlarda 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde yakılması,

-kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin semtler itibari ile belirlenmesi ve uygulamanın denetlenmesi,

-hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde kalorifer ve sobaların mümkünse sabah saat 10.00 dan sonra akşam 16.00 dan önce yakılması gerekmektedir.

Ayrıca Belediyelerinde bu konuda farklı uygulamaları olmaktadır. Bağlı olduğunuz Belediye ilgili birimlerinden de konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında yönetim planı düzenlemeleri de tüm kat malik ve sakinlerini bağladığından bu hususu da dikkate almanız gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında yönetiminize başvurmalısınız


''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesi yukarıda verilmiş olup buna göre yönetici olarak öncelikle yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir.
Bu hükümlere aykırılık halinde kat maliki sıfatı ile ya da kat malikleri kurulunca yetki verilmişse yönetici sıfatı ile bu hususlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilirsiniz.


 

Gürültü ve rahatsız edilme hakkındaki diğer cevaplarınızı okudum ve hepsinden sonuç olarak anladığım, kanuna göre gürültü yapanın yanına kar kalıyor. Annemlerin üstünde laftan anlamayan, toplulukta yaşama özürlü birisi var. Gürültüsünden, çocuklarından bütün apartman rahatsız ama hiç bir şey yapamıyoruz. Anladığım kadarıyla polis çağırsak oda uyarıp gidecek, bu sefer bunlar daha çok coşacak, sonra. Kanunun yapamadığını biz yapmak zorunda mı kalacaz? Bu nasıl kanun hiç bir caydırıcılığı yok ben anlamadım. Şu anki durumda biz ne yapabiliriz acaba?


Sulh hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin uyarıda bulunmasını ve bu davranışların devamı halinde ise kişilerin para ile cezalandırılmalarını sağlayabilirsiniz.


 

Apartman koridorlarının kullanımı hakkında, apartmana ait koridora çamaşır serile bilinir mi? veya tel çamaşır askılığı konulup üzerine serilebilinir mi? Komşum apartman koridorlarına çamaşır seriyor, apartman yöneticisi ve komşular uyardık. Ama hala çamaşır seriyor koridorlara, Nereye şikâyet etmemiz gerekir? Belediye Zabıtasına mı?


Kat Mülkiyeti Kanunu
4.madde gereği
''Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lâvabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri,

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.''

16.madde gereği
''Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.''

18.madde gereği

''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''

Bu açıklamalar ışığında öncelikle bina mimari projenize bakmalı ve ayrıca ortak alanların kullanımı ile ilgili olarak binanızın yönetim planınızı incelemelisiniz. Yönetim planında konu hakkında düzenleme varsa bu düzenleme ile tüm kat malikleri bağlı bulunmaktadır. Şayet düzenleme yoksa bu durumda her kat maliki arsa payı oranında bu alanları kullanma hakkına sahiptir.16.madde de sözü edilen aksine sözleşme olmadıkça ifadesi yönetim planını kastetmektedir. Bu hakkı kullanırken diğer kat maliklerinin kullanım haklarına saygılı olunması gerekmektedir. Yönetim planında konu hakkında bir düzenleme yoksa ortak alanların kullanımı hususunda tüm kat maliklerinin muvafakati ile yeni bir karar almanız mümkündür.
Genel açıklamalar bu şekilde olup sorununuzu bu çerçevede uzlaşarak çözmeniz yararlı olacaktır. Uzlaşma olanağınız yoksa Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep edebilirsiniz.Oturmakta olduğum dairemde üst katı bekâr bir guruba ev sahibi kiraya vermiş olup son 1 haftadır gece 3 kadar TV sesi bizim oturduğumuz daireden dinlemekteyiz 2 kere uyarmama rağmen halen devam etmektedir. Birde çok sesli ve gürültü yapıyorlar bunları nasıl çıkarta bilirim benim gibi 3 dairede şikâyetçi imza toplayıp binadan çıkartılabilinir mi?

Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliklerinden biri, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkilendirilen yönetici tarafından dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.
Ayrıca Zabıta ve Karakol Amirliklerine şikâyette bulunma hakkınızda vardır.


8 daireli bir apt.da oturuyoruz 2 daire kiracı olarak oturuyor. Kiracılardan bir tanesinden 7 daire sahibi şikâyetçi imza karşılığında bu kiracıyı evden çıkartabilir miyiz?

 

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/5348,K. 2002/6526,T. 6.6.2002
• BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ İŞYERİ OLARAK KULLANAN KİRACININ TAHLİYESİ ( Diğer Bağımsız Bölümlerdekileri Rahatsız Etmenin Tahliye Nedeni Olmadığı )
• KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAKİNLERİNE RAHATSIZLIK VERMESİ ( Tahliye Nedeni Olmadığı - Bağımsız Bölümü İşyeri Olarak Kullanan Kiracının Tahliye Edilebileceği )
• DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİLERİ RAHATSIZ ETMENİN TAHLİYE NEDENİ OLMADIĞI ( Bu Takdirde Başka Bir Takım Önlemler Alınması Gerekliliği - Bağımsız Bölümü İşyeri Olarak Kullanan Kiracının Tahliye Edilebileceği ) 634/m.18, 24, 33
ÖZET: Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, meskenin işyeri olarak kullanılması durumunda kiracının bu yerden mahkemece tanınacak süreye rağmen bağımsız bölümü mesken niteliğine dönüştürmediği takdirde tahliyesine karar verilmesi mümkün ise de, niteliğine uygun şekilde kullanılan bağımsız bölüm sakinlerinin gerek bağımsız bölümlerini ve gerek ortak yerleri kullanırken diğer kat maliklerine rahatsızlık vermeleri hali tahliye nedeni olamaz.

DAVA: Dava dilekçesinde tahliye istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar Ahmet B. ve Taner K. tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dava dilekçesinde, mülkiyeti davalılardan Sefer T, Kemal M. ve Mustafa A'a ait olan 2 numaralı bağımsız bölümde kiracı olarak oturan diğer davalılar Ahmet T. ve Taner K'ün bu bağımsız bölümü yurt, pansiyon ve dernek gibi faaliyette bulunarak amaç dışı kullandıkları ve gecenin geç saatlerinde dahi çok sayıda yabancı kişilerin bu yere girip çıkması nedeniyle apartman sakinlerinin rahatsız edildikleri ileri sürülerek dava konusu yerin tahliyesine karar verilmesi istenilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi hükmü uyarınca gerek kat malikleri ve gerek bağımsız bölümlerde kiracı sıfatıyla oturanlar bağımsız bölümlerini ve ana gayrimenkulün ortak yerlerini kullanırken doğruluk kurallarına uymak özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Aynı Yasanın 24. maddesinin 2. fıkrası hükmü ile de ana gayrimenkulün tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümünün maddede sayılan ve benzeri biçimlerde işyeri olarak kullanılabilmesi için bütün kat maliklerinin oybirliği ile karar vermesi koşulu getirilmiştir.

Yasanın yukarıda açıklanan hükümlerine uyulmayıp yasaklara aykırı davranılması ya da kat maliklerinin oybirliği ile verilmiş kararı olmadan mesken nitelikli bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılması halinde diğer kat maliklerinin aynı Yasanın 33. maddesi hükmü uyarınca hâkimin müdahalesini isteme hakları bulunmaktadır.

Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre, meskenin işyeri olarak kullanılması durumunda kiracının bu yerden mahkemece tanınacak süreye rağmen bağımsız bölümü mesken niteliğine dönüştürmediği takdirde tahliyesine karar verilmesi mümkün ise de, niteliğine uygun şekilde kullanılan bağımsız bölüm sakinlerinin gerek bağımsız bölümlerini ve gerek ortak yerleri kullanırken diğer kat maliklerine rahatsızlık vermeleri hali tahliye nedeni olamaz. Bu gibi durumlarda rahatsız edici olduğu ileri sürülen olguların ( gürültü, koku, duman vs. ) varlığının ve tahammül sınırlarını aşan boyutta olduğunun kanıtlanması durumunda, mahkemece, bunları giderici önlemlerin bilirkişi marifetiyle tespit ettirilip davalılar tarafından yerine getirilmesine ve buna uyulmaması halinde de söz konusu maddenin son fıkrası hükmü uyarınca cezalandırılacağına dair ihtarat yapılmasına karar verilmekle yetinilmesi gerekir.

Somut olayda, davaya konu bağımsız bölümün kiracılar Ahmet B. ve Taner K. tarafından 1 Eylül 1999 tarihli kira sözleşmesi ile diğer davalılardan ikametgâh olarak kiralandığı ve öğrenci olan kiracıların yanına dışarıdan çok sayıda yabancının girip çıktığı ve bu durumdan bir kısım kat maliklerinin rahatsız olduklarını ileri sürerek yönetime şikâyette bulundukları ve yönetimin toplantıya çağırdığı kat malikleri kurulunca, söz konusu bağımsız bölümün gerek malikleri ve gerek kiracıları aleyhine amaç dışı kullanım nedeniyle tahliye istemiyle dava açılması için yöneticiye yetki verilmesine karar verildiği dosya kapsamından anlaşılmakta olup davacı tarafça başkaca bir olay ve kanıt ortaya konulmamıştır.

Davacılar, davaya konu bağımsız bölümün yurt, pansiyon ve dernek olarak amaç dışı kullanıldığını ileri sürmüş ise de, bu hususlar kanıtlanmamıştır. Mesken nitelikli bağımsız bölümün öğrenciler tarafından ikametgâh olarak kiralanmış olması, bu yerin yurt ve pansiyon olarak nitelendirilmesini gerektirmez. Ana gayrimenkuldeki bağımsız bölümlere çok sayıda kişinin konuk olarak girip çıkması tek başına bir rahatsızlık nedeni olarak da kabul edilemez. Kişilerin konutlarında yasa dışı ve suç teşkil eden bir takım faaliyette bulunduğu yolundaki iddianın yetkili ve görevli mercilere iletilmesi ve konunun anılan merciler tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Açıklanan nedenlerle, kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı üzere rahatsızlık nedeniyle tahliye talebi mümkün değildir.


10 daireli apartmanda yöneticiyim. Zemin kattaki kıracının çocuklarından şikâyetçiyiz. Babaları duyarsız insanlar. Ben bu insanları şikâyet edicem şikâyet yeri neresidir?


Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine dayanarak Sulh Hukuk mahkemesinde dava açabilir ya da aynı zamanda bağlı olduğunuz Kolluk kuvvetlerine şikâyette bulunabilirsiniz.

KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' 

 

Bizim Apartmanda bir daire satıldı. Daireyi bir diş hekimi almış. Dairede tadilata başlanınca diş hekimi daireyi muayenehane olarak kullanmak istediği anlaşıldı. Apartman sakinleri toplanarak buna karşı çıkıldı. Tapudan yönetim planı alındı. Burada mesken haricinde dairelerin kullanılmasının yasak olduğu belirtildiğinden bu durum bir avukat aracılığı ile diş hekimine bildirildi. Duyumumuza göre tüm apartmana kızarak ben size gösteririm demiş. Sonra baktık ki daireye birileri taşınmış. Öğrendiğimize göre bir cemaatin mensupları kalıyormuş. Kimi zaman 4 kişi, kimi zaman 10 kişi kalıyormuş. Yani daireye giren çıkan belli değil. Ne yapabiliriz.


''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
KMK 18.maddeye aykırı bir durum söz konusu olmadıkça bağımsız bölümü kullananlar hakkında işlem yapamazsınız.


1. katta oturuyorum. Alt katıma 4 ay önce taşınan komşularım (kendi evleri) 24 saat boyunca kavga ediyor. Gündüz çocukları ile gece ise de eşiyle devamlı yüksek sesle bağrışıp ve küfür ediyorlar. Beni, üst katları hatta karşı apartmandaki insanları rahatsız ediyor. Yöneticinin konuşmalarını da hiç kaile almıyorlar. Bununla ilgili ne yapmalıyız.


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.
Ayrıca Zabıta ve Karakol Amirliklerine şikâyette bulunma hakkınızda vardır.


8 dairelik bir apartmanda 5 kışı ikamet etmekteyiz bunlardan sadece birisi ev sahibi diğer 4 kışı bende dâhil olmak üzere kıracıyız ben 1. katta oturmaktayım üst komsum ev sahibi 3ve 4. kattakiler kıracıdır. Yaklaşık 3 senedir aynı kısıler beraber yasamamıza rağmen 3. kattaki komsu hiç bir kurala buna nezaket kuralları da dâhil uymamaktadır devamlı üstümüzden cop atmakta sofra bezi çarşaf halı vs silkmektedir balkonlardan su dökmektedir balkonum çöpten gecılmıyor üst kattaki komsum ıcınde aynı durum söz konusu defalarca ev sahibini arayıp rahatsızlığımızı belirtmemize rağmen hıc bir şey yapılmadı 3katta oturan kiracıda bizim dediklerimizi hıc takmıyor simdi belediyeye sıkayet etsem yaptırımı var mı ya da mahkemeyle attıralabılırmı balkonumu kullanamıyorum penceremi açamıyorum

 

Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.

Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.


''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.
Ayrıca Zabıta ve Karakol Amirliklerine şikâyette bulunma hakkınızda vardır.


11 katlı bir apartmanda 7 katta oturuyorum üst kat komsum geç saatlerde gurultu yapıyor. ıkı kez kapısına çıkıp ikaz ettim ama anlamadı komsumuz kıracı biz ev sahibiyiz oy toplatarak apartmandan attırılabilir mi?


Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


Sürekli sözlü tacizde bulunan, oldukça fazla rahatsızlık veren, etrafındaki 4 komşusunun da kendisinden şikâyetçi olduğu, hatta bu problemin defalarca kez polise aksedildiği bir komşu hakkında ne yapılabilir?

 

Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''
Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.
''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.
''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.

 

 

13 dairelik bir binada oturuyorum 1. kattayım diğer kat malikleri sabahın erken saatlerinde (06.00) gibi kalkıp balkonumun altında (yün yıkamaları, halı yıkamaları, topluca akşama kadar yufka ekmek yapmaları ...)normal mi sonuç da çalışan bir insanım sabahın erken saatinde gürültüyle uyandırılmak istemiyorum sizce ne yapabilirim


''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
KMK 18.madde düzenlemesi gereği yasal yolara başvurma hakkınız bulunmaktadır.


23 dairelik apartmanın giriş dairesinde oturuyorum salon camım ön bahçeye bakıyor camın köşe tarafına gündüz ve akşam olmak kaydıyla bina sakinlerinden sürekli oturanlar var. Onların konuşmaları benim dairemin salondan içeri rahatlıkla duyuluyor uyarılarıma rağmen hala aynı bununla ilgili ne yapmalıyım.


''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
KMK 18.madde düzenlemesine dayanarak dava hakkınızı kullanmanız mümkündür.


 

384 daireli bir sitede yaşıyorum balkon ve pencereden bir şeyler çırpan(halı, kilim, çarşaf v.b.) kişiler nereye şikâyet edilir yönetimi pek takmıyorlar başka yetkili merci neresi nasıl şikâyette bulunabilirim.


Konu hakkında öncelikle site yönetim planınızı incelemeniz yararlı olacaktır.
Yasal haklarınızı ise Sulh Hukuk mahkemesinde KMK 18.maddeye dayanarak dava açma yönünde kullanabilir ya da Belediye ilgili birimlerine şikâyette bulunabilirsiniz.

KMK 18.madde
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''Yazlık bir beldede üç katlı apartmanın zemin katını satın aldım üç tarafı bahçe. En üst katta iki dubleks vardır. Dört aileyiz dubleks sahibi gencin babası balık ağlarını bahçede gelişi güzel yıkayarak görüntü kirliliği yapmaktadır aynı zamanda bahçede uygunsuz sebze dikmektedir uyarıyoruz ben istediğimi yaparım diyerek fevri davranıyor. Bu durumun engellenmesi için ne yapmamız gerekiyor yasal yaptırımı varmıdır.


''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
KMK 18.madde gereği dava hakkınızı kullanmanız mümkündür.


 

 

 

 

İki üst katımda oturan ailenin iki küçük çocuğu var. Gece 12.00 ı da geçen saatlerde çocuklar sürekli koşuyor ve o seslerde benim üzerimdeki daireden geliyormuş gibi rahatsız edici sesler geliyor. Ayrıca iki üst dairenin sahibi sürekli geceleri bir şeyleri kırıyor çekeliyor, yere vuruyor sürtüyor. Birçok kereler kendilerini uyarmama rağmen halen gürültü devam ediyor. Ben rahatsız olduğumu ve okula giden bir çocuğum olduğunu söylediğimde bana verilen cevap''olmaz efendim çocuklarım koşacak tabi ben onların özgürlüğünü kısıtlayamam oluyor'' bende söyleyecek başka bir şey bulamıyorum artık. Üst katımdaki dairede ise topuklu ayakkabı ile ev içerisinde dolaşıyorlar ve buda artık benim için son damla. Bu insanlara rahatsızlığınızı belirttiğinizde gelen cevap ''ben hanıma ve kıza bir şey diyemem. Onlar evde istediğini giyerler''Hukuki olarak nereye ve nasıl bir evrakla başvurmam gerektiğini öğrenmek istiyorum.


KMK 18.Madde

''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.''
Düzenlemesine dayanarak sulh hukuk mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir.11 Blokluk bir sitede ailemle ikamet etmekteyim, 1–2 ay öncesine kadar sitede bekârlara bile ev verilmezken kimin verdiği belli olmadığı halde site içerisindeki evlerde inşaat işçileri kalmaya başladı. Hatta birinin ev sahibi ile görüştüğümüzde bilgisinin olmadığını site yönetimi ile görüşmemizi söylediler. Bu evlerde kalan işçilerin sayıları ev başına 15 civarında kişidir. Genele bakacak olduğumuzda da 100 civarında inşaat işçisi bir anda sitede türeyi verdiler. Her ne kadar şimdiye kadar fiziki olarak kimseye bir rahatsızlık yapılmasa da, site içindeki aileler bu durumdan rahatsız olmaktadır. Hatta sorun çıkmasın diye balkonlara bile çıkamamaktayız çünkü akşam saatlerinde adamlar balkonları tirübün gibi kullanıp diğer balkonları veya havuzdaki insanları gözetlemektedirler. Ne yapmamız gerekir?


KMK 18.madde gereği

''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.'' dava hakkınızı kullanabilirsiniz.


6 daireli bir apartmanda mal sahibiyim. Başka bir mal sahibi apartmanda sürekli huzursuzluk çıkarmakta ve çoğunluk kendilerinin taşınmasından yana ne yapmalıyız.

 

Kat Mülkiyeti kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Bu düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açılarak hâkimin duruma müdahalesi istenebilir.
Mahkeme davalının uyarılmasına karar verecek olup aksi davranışların devamı halinde aynı mahkemeye tekrar başvurularak, davalının para ile cezalandırılması sağlanabilir. Ancak bu tür davalarda verilecek karar uyarı ve para cezası ile sınırlı olup kiracının tahliyesine karar verilemez.

''Kat malikinin veya bağımsız bölümü kullanan kişinin diğer kat maliklerine verdiği rahatsızlığın alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde rahatsızlık veren faaliyetin menedilmedi mümkün ise de bağımsız bölümün tahliyesine karar verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 14.10.2003 Tarih, Esas 2003/6679 Karar 2003/7682 sayılı kararı bu yöndedir.

''Kat maliki veya daimi surette bağımsız bölümleri kullananların rahatsızlık veren davranışlarının sona erdirilmesi bakımından rahatsız olan apartman sakinlerince açılacak davalarda eylemin sabit görülmesi durumunda Kat Mülkiyeti Yasasının 33.maddesi uyarınca rahatsız verici davranışlara son verilmesi için ihtar yapılmasına karar verilmesi gerekli ve yeterli olup bu tür davalarda tahliye kararı verilemez.''
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 10.10.2002 Tarih, Esas 2002/9504 Karar 2002/9488 sayılı kararı da bu yöndedir.


 

9 daireli apartmanda oturuyorum oturduğum daire kendimin üst katımda oturan komşumun da kendinin ama beni çok rahatsız ediyor sürekli halı çırpıyor, hortumla balkon yıkayıp bana zarar veriyor ve son olarak balkonuma çiğ yumurta attı ne yapabilirim uyarı yapmama rağmen bunları yapmaya devam ediyor kanuni haklarım nelerdir.


Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet ( dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''24 haneli bir apartman dairesinde ikamet ediyorum. Evimin tam karşısında bir kuaför salonu var son 1 aydır bir köpek beslemeye başladılar köpek sabahtan akşama kadar durmadan havlıyor bazen gecede işyerine kitliyip gidiyorlar hayvan yine havlıyor bu sesten oldukça rahatsızım artık ne yapabilirim?


Aynı binada iseniz KMK 18.madde gereği Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.
Ayrı binalarda iseniz Belediye ilgili birimlerine şikâyette bulunabilirsiniz.


 

Üç sıralı verandalı bahçe katlarında ortada kalmaktayım, sağımda ve solumdaki her iki dairede sürekli verandasında tavla oynuyor, gürültü had safhada bununla ilgili Yargıtay içtihadı varmı, ne yapılabilir

 

T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/8893,K. 2001/10687,T. 22.11.2001
• GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Kat Malikleri Gerek Bağımsız Bölümlerini Gerek Eklentileri ve Ortak Yerleri Kullanırken Doğruluk Kaidelerine Uymakla Yükümlü Olduğu )
• KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Ortak Yerleri Kullanırken Doğruluk Kaidelerine Uymak Özellikle Birbirini Rahatsız Etmemek Birbirinin Haklarını Çiğnememek ve Yönetim Planı Hükümlerine Uymakla Karşılıklı Olarak Yükümlü Olduğu )
• ORTAK YERLERİN KULLANIMI ( Kat Malikleri Doğruluk Kaidelerine Uymak Özellikle Birbirini Rahatsız Etmemek Birbirinin Haklarını Çiğnememek ve Yönetim Planı Hükümlerine Uymakla Karşılıklı Olarak Yükümlü Olduğu 634/m.18
ÖZET: Dava dilekçesinde gürültünün önlenmesi istenilmiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmüne göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Apartmanda kat maliki ve diğer sakinlerin, hayatın olağan akışı içerisindeki ses ve eylemlerinden tahammül sınırlarını aşmayan gürültü, koku ve benzeri durumlara karşılıklı olarak katlanmaları gerekir.


DAVA: Dava dilekçesinde gürültünün önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm taraflarca temyiz edilmiş olup, incelemenin duruşmalı olarak yapılması ise davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz edenlerden davalı Vek. Av.Serdar Özersin ile davacı Vek. Av. Ünsal Özdoğan geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunarak, tetkik hâkiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

KARAR: Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmüne göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Apartmanda kat maliki ve diğer sakinlerin, hayatın olağan akışı içerisindeki ses ve eylemlerinden tahammül sınırlarını aşmayan gürültü, koku ve benzeri durumlara karşılıklı olarak katlanmaları gerekir. Bu bağlamda müzik aletleri ve diğer teknik araç ve gereçlerin kullanımından doğan makul düzeydeki gürültülerden rahatsız olunduğu iddia edilemez. Davaya konu piyanonun çıkaracağı sesin üst ve alt katlarda bizatihi duyulmuş olması rahatsızlık verildiği anlamına gelmez ve rahatsızlık, kişiye göre farklı algılanıp yorumlanabilen bir kavram olup, konunun objektif bir kıstas ve ölçü boyutlarında değerlendirilip nitelendirilmesi gerekir.

Bu bakımdan normal kullanım şartlarında piyanonun çıkardığı sese bağlı gürültünün uzman bir bilirkişi aracılığı ile ölçümleme yapılarak tahammül edilebilir desibel sınırını aşıp aşmadığı ve aşıyorsa ekonomik bir şekilde bu sınırın altına nasıl önlem alınarak düşülebileceğinin yine bilimsel ölçümleme ve verilere dayanılarak tespiti gerekirken bilirkişinin mahallinde uygulamada vardığı kişisel kanaate dayalı olarak gürültünün varlığının kabulü ile buna göre önlem getirilmiş olması doğru değildir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan bozma gerekleri doğrultusunda mahallinde yeniden keşif ve uygulama yapılıp, alınacak bilirkişi raporunun uygunluğu da denetlenip, hâsıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı ve davalı yararına takdir edilen 97.500.000 TL. Vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa, davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 22.11.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5647,K. 2005/8544,T. 3.10.2005
• TAŞINMAZIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Canlı Müzik Yayını Yapıldığı İleri Sürülen Dava Konusu Bağımsız Bölümde Oluşan Gürültünün Rahatsızlık Verecek Boyutlarda Olup Olmadığının Açıkça Saptanması Gereği )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişi İncelemesinin Müzik Yayınının Yapıldığı Bir Sırada Gerçekleştirilmesi Gereği - Gürültü Çıkarma Nedeniyle Tahliye Talebi )
• GÜRÜLTÜ ÇIKARMA ( Canlı Müzik Yayını Yapıldığı İleri Sürülen Dava Konusu Bağımsız Bölümde Oluşan Gürültünün Rahatsızlık Verecek Boyutlarda Olup Olmadığının Açıkça Saptanması Gereği )
• TAHLİYE ( Canlı Müzik Yayını Yapıldığı İleri Sürülen Dava Konusu Bağımsız Bölümde Oluşan Gürültünün Rahatsızlık Verecek Boyutlarda Olup Olmadığının Açıkça Saptanması Gereği ) 634/m.18
ÖZET: Dava dilekçesinde davalının taşınmazdan tahliyesi istenilmiştir. Tanık anlatımları ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde canlı müzik yayını yapıldığı ileri sürülen dava konusu bağımsız bölümde oluşan gürültünün rahatsızlık verecek boyutlarda olup olmadığının açıkça saptanabilmesi için bilirkişi incelemesinin müzik yayınının yapıldığı ( ses cihazlarının çalışır durumda olduğu ) bir sırada gerçekleştirilmesi gerekir.

DAVA: Dava dilekçesinde davalının taşınmazdan tahliyesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı Seval Gün bak vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı dava dilekçesinde tapuda işyeri ( dükkân ) olarak gösterilen zemin kat 2 nolu bağımsız bölümün davalı tarafça cafe olarak kullanıldığını buradan çıkan gürültünün diğer bağımsız bölümlerde oturanlara rahatsızlık verdiğini ileri sürerek kiracı davalının bu bağımsız bölümden tahliyesini istemiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18.maddesi hükmüne göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek ve birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu yükümlülük bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma ( sükna ) hakkı sahiplerine ya da bu bölümlerden herhangi bir nedenle sürekli olarak yararlananlara da uygulanır ve kat maliki ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Somut olayda kat irtifaklı ana taşınmazın dükkân nitelikli 2 nolu bağımsız bölümün maliklerinden Sevgi Günbak'ın bu bağımsız bölümü diğer davalı Mehmet Alkan'a kiraladığı ve buranın Cafe olarak işletildiği anlaşılmaktadır.

Yargılama sırasında dinlenen tanıklar Cafede yapılan canlı müzik yayınının ana taşınmazın diğer bağımsız bölümünde oturanlara rahatsızlık verecek boyutlarda olduğunu açıkça bildirmişlerdir. Yerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda ise inceleme sırasında ses yayın cihazı olmadığından sesle ilgili gerekli ölçümlerin yapılamadığı belirtilmiş gürültünün rahatsız edici boyutlarda olması durumunda bağımsız bölümde ters tavan ve ses kesici perde yapılarak yalıtımın sağlanması suretiyle rahatsızlığın giderilebileceği görüşüne yer verilmiştir.
Tanık anlatımları ile bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde canlı müzik yayını yapıldığı ileri sürülen dava konusu bağımsız bölümde oluşan gürültünün rahatsızlık verecek boyutlarda olup olmadığının açıkça saptanabilmesi için bilirkişi incelemesinin müzik yayınının yapıldığı ( ses cihazlarının çalışır durumda olduğu ) bir sırada gerçekleştirilmesi, ölçümün buna göre yapılıp, sonuçta bu bağımsız bölümden ( cafeden ) çevreye yayılan gürültünün ana taşınmazdaki diğer bağımsız bölümde oturanları rahatsız edecek boyutlarda olup olmadığı saptanıp, bunun giderilmesi için alınması gereken önlemlerin açıkça belirlenmesi ve önlemlerin alınmasına karar verilmesi, gürültünün alınacak önlemlerle giderilmeyeceğinin anlaşılması durumunda ise gürültü çıkaran faaliyete son verilmesine hükmedilmesi gerekirken yetersiz araştırmaya ve eksik incelemeye dayalı olan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalı tarafa iadesine, 03.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki kararlar bilginize sunulmuş olup konu hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.


Üst katımda oturan ev sahibi devamlı olarak kasıtlı biçimde halı, kilim ve benzeri şeyleri çamaşırlar var olsun ve olmasın tepemizde çırpıyor aramızda zaten husumet bulunmaktadır bu konuyu defalarca yöneticiye bildirdik ama hiç değişen bişeyler olmadı nerelere başvurmam gerekiyor ve birde sabah ve akşam erken ve geç saatlerde aşırı olarak gürültü yapıyorlar ben bunlarla nasıl baş ederim


Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet ( dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''


Komşum merdivenlere ayakkabılık ve yanına ufak dolap koyuyor dolaba takılıyoruz bunu yapmaya hakkı varmı


Merdiven boşlukları ana taşınmazın mutlak ortak alanları olup, bu alanlar kişisel kullanımlar için değildir. Aksi davrananlar hakkında uzlaşarak çözüm olanağınız yoksa Sulh Hukuk mahkemesinde Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde hükümlerine dayanarak dava açmanız gerekecektir.


 

 

 

 

 

Apartmanda çarşaf çırpmanın cezası var mı?


Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.
''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet ( dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''


Benim üst katımda oturan komşumum balkondan halı silkelemesinden rahatsız oluyorum. Bunu kendisine söylediğimde bana ''bende senin balkonda sigara içmenden rahatsız oluyorum. Sigara dumanı üst kata geliyor'' dedi. Benim kendi evimin balkonunda sigara içmem yasaklanabilir mi?

 

Ana taşınmaz Kat Malikleri kurulunca yönetilir. Bir binada uygulanacak kurallar yönetim planı düzenlemeleri ve kat malikleri kurulu kararları ile ev sahipleri tarafından belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde düzenlemesine göre,
''Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. ''

Sorununuz hakkında öncelikle apartman yönetim planınızı incelemeniz gerekmektedir. Bağlı olduğunuz Tapu Dairesinden yönetim planınızı temin edebilirsiniz. Zira kat mülkiyetine geçilirken Tapu dairesine verilmesi zorunlu evraklar arasında yönetim planı da bulunmaktadır.
Yönetim planında halı silkeleme, çamaşır asma gibi ana gayrimenkulün kullanımına ilişkin hususlarda kurallar varsa bu kurallar tüm kat maliklerini bağlamaktadır. Ya da kat malikleri kurulunun bu konular hakkında karar alıp almadığını incelemeniz gerekmektedir.

Yönetim planına ve yukarıdaki yasal düzenlemeye aykırı davranışlar hakkında Sulh Hukuk mahkemesinde kat maliki, kiracı ya da kat malikleri kurulunca yetkili kılınmış olan yöneticinin dava açarak hâkimin duruma müdahalesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Mahkeme yapılacak yargılama neticesinde davalıya uyarıda bulunacak, aksi davranışların devamı halinde ise para cezası verecektir.


Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 sayılı kararı da sizin sorunuzun yanıtını içermektedir.

''Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu maddede yükümlülüğün karşılıklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bundan amaç, tüm kat malikleri bakımından karşılıklılıktır. Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak, onların haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet ( dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır. ''

Binanızın Yönetimi
Binanız için 3 aşama
Bina hizmetlerimiz
Danışmanlık Hizmeti

 ,YASALARA UYGUN HER ZAMAN DENETİME AÇIK ŞEFFAF VE EKONOMİK YÖNETİM İSTİYORSANIZ BİMEL YÖNETİM'LE TANIŞIN BİZİ ARAMAKTA VE FİYAT TEKLİFİMİZİ İSTEMEKTE TEREDDÜT ETMEYİN...

 
Anasayfa | Hakkımızda | Profesyonel Yönetim | Referanslar | İletişim
Bimel Yönetim ve Organizasyon © 2016
Tel:+90(216) 330 02 46 - Faks:+90(216) 337 21 72
Bahariye Cd. Süleyman Paşa Sk. Aybek İş Merkezi No:30/1 Kadıköy - İstanbul
Tasarım & Programlama .arenaWeb
Bu web sitesinde yer alan tüm içerikler ve hazırlatılan “Bina Yönetim Sistemi” uygulaması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 243, 244 ve 246 maddeleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bir kısmının ya da tamamının izinsizkullanılması yasaktır.